http://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/olawa/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/156133SAM_2741a.jpg http://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/olawa/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/895112SAM_2680a.jpg
 dbc  bn 44px  ibuk-libra 100px  facebook 
Historia
PDF

Biblioteka Pedagogiczna w Oławie  powstała w 1955 r. jako Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna. Zajmowała jedno pomieszczenie w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Ogrodowej, a jej organizatorem i pierwszym kierownikiem była Dorota Klatka. Księgozbiór pochodzący w całości z darów, nie przekraczał 300 woluminów. W miarę upływu lat biblioteka rozwijała się i wzbogacała swoje zbiory. W 1965 r. jej księgozbiór liczył już ponad 4 tys. woluminów, z którego korzystało 300 czytelników, głównie nauczycieli.Momentem przełomowym w działalności Biblioteki był rok 1975. Po likwidacji powiatów  stała się ona filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej we Wrocławiu,a następnie  Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej. Wtedy też przeprowadziła się do pomieszczeń w Ratuszu, a jej kierownictwo objęły kolejno Danuta Świętach,a następnie Danuta Kowalczyk. Od 2000 r. - 2018 r. kierownikiem placówki była Grażyna Mądra.

Od 1 września 2019 r. kierownikiem Biblioteki Pedagogicznej jest  Anna Chawawko.

Od marca 2010 r. Biblioteka podlega pod Starostwo Powiatowe w Oławie i mieści się w budynku po dawnym internacie Zespołu Szkół w przy ul. ks. F. Kutrowskiego 31a.

Swoim zasięgiem  obejmuje miasto i gminę Oława oraz gminy: Domaniów i Jelcz-Laskowice.

Zbiory biblioteki wynoszą ponad 31 tys. woluminów.

Księgozbiór  ma charakter naukowy; większość książek to literatura pedagogiczno-psychologiczna, pozostałe dotyczą innych dziedzin wiedzy.

Aktualnie biblioteka prenumeruje 49 tytułów czasopism  fachowych.

W Czytelni funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej - ICIM wyposażone w trzy stanowiska komputerowe służące do celów naukowych, informacyjnych i edukacyjnych.

Informacje o wszystkich zbiorach dostępne są on-line  we wspólnych bazach i katalogach bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska, tworzących Dolnośląski System Informacji Edukacyjnej.