Drukuj

Czasopisma prenumerowane w 2019 roku

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) - baza czasopism naukowych

ARIANTA - naukowe i branżowe czasopisma Polski


Bibliotekoznawstwo - Bibliotekarstwo - Informacja naukowa - Rynek księgarski

Oświata - Edukacja - Pedagogika - Wychowanie

Pedagogika przedszkolna - Kształcenie wczesnoszkolne

Pedagogika specjalna - Pedagogika opiekuńcza - Integracja - Pomoc społeczna

Psychologia

Biologia - Metodyka biologia

Chemia - Metodyka chemii

Fizyka - Metodyka fizyki

Geografia - Metodyka geografii

Język polski - metodyka

Matematyka - Metodyka matematyki

Wychowanie muzyczne

Wychowanie fizyczne - Metodyka w-f - Sport

Resocjalizacja - Niedostosowanie społeczne

Terapeutyka

Andragogika

Polityka społeczna - Praca

Uzależnienia

Teatr - Sztuka

Literatura

Językoznawstwo

Języki obce

Filozofia

Etyka

Kultura - Antropologia kultury - Kulturoznawstwo - Etnografia - Sztuka

Historia - Archiwistyka

Religia

Nauki społeczne

Socjologia

Media

Politologia - Stosunki międzynarodowe - Dyplomacja - Gospodarka

Informatyka - IT

Turystyka - Krajoznawstwo

Prawo - Administracja

Ekonomia

Popularnonaukowe

Dzienniki

Tygodniki - Dwutygodniki