Drukuj

Biblioteka gromadzi swoje zbiory poprzez:

 

 • zakup,
 • prenumeratę,
 • dary

Księgozbiór podręczny zgromadzony w Czytelni składa się z publikacji specjalistycznych, adresowanych przede wszystkim do nauczycieli, wykładowców uczelni i studentów. Udostępniane są tutaj czasopisma dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty i pomocy społecznej.

Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne druki oraz zapisy obrazu i dźwięku przeznaczone dla studentów i nauczycieli obejmujące w szczególności:

 • literaturę z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii i nauk pokrewnych,
 • literaturę metodyczną dla nauczycieli,
 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,
 • programy nauczania i podręczniki szkolne,
 • literaturę z zakresu historii regionu,
 • reprinty klasyki polskiej i obcej,
 • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
 • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

 

Prawie całość naszego księgozbioru to pozycje wydane po 1945 r. Posiadamy jednostkowe egzemplarze dzieł klasyki polskiej wydane w okresie międzywojennym.

I n s t r u k c j a  zamawiania  zbiorów krok po kroku

 

I. Wyszukiwanie w katalogach i składanie zamówienia

1. Należy otworzyć stronę www baz katalogowych ALEPH

2. Katalogi można przeszukiwać poprzez opcje Indeksy lub Wyszukiwanie

3. Po wyświetleniu listy dla wybranej pozycji należy w kolumnie Zasób kliknąć Wałbrzych

4. Na otwartej stronie z danymi zasobu dla wybranego egzemplarza należy kliknąć Zamówienie (w pierwszej kolumnie tabeli)

5. Brak tego słowa może świadczyć o tym, że dany egzemplarz nie może być zamówiony

6. Jeżeli czytelnik nie zalogował się wcześniej, system poprosi o wprowadzenie nr karty i hasła

7. Po zidentyfikowaniu Czytelnika przez system, pojawi się strona Zamówienie

8. Jeżeli pozycja jest zamawiana do Wypożyczalni należy kliknąć Dalej

9. Jeżeli pozycja jest zamawiana do Czytelni  należy przed kliknięciem Dalej wypełnić dolną część zamówienia

10. Po kliknięciu ukaże się strona Potwierdzenie dodatkowych informacji zamówienia, należy kliknąć Dalej

11. Zamówienie zostanie zarejestrowane. W tym momencie czytelnik może sprawdzić, czy zamówienie znajduje się na jego koncie

II. Kontrola konta

1. na stronie głównej katalogów należy w górnej ramce wybrać opcję Moje konto

2. Pojawia się strona, na której, po zalogowaniu się można sprawdzić stan swojego konta

3. Aby obejrzeć szczegóły poszczególnych transakcji, należy kliknąć w ich podkreślenie nazwy

III. Zmiana hasła

Czytelnik może zmienić swoje hasło w momencie sprawdzania stanu swojego konta. Formularz do dokonania zmiany, otwiera się po kliknięciu w opcję Hasło (pod górną ramką, po prawej stronie).

IV. Przedłużenie terminu zwrotu książek

1. W celu przedłużenia terminu zwrotu książek należy w górnej ramce wybrać opcję Moje konto. Jeżeli czytelnik nie zalogował się wcześniej, należy to zrobić teraz. Następnie proszę kliknąć opcję Wypożyczenia.

2. Jeżeli czytelnik chce przedłużyć wszystkie książki, to na otwartej stronie musi kliknąć opcję Przedłuż wszystkie (pod górną ramką, po prawej stronie)

3. jeżeli natomiast Czytelnik chce przedłuzyć pojedyncze pozycje, musi kliknąć na nr książki (po lewej stronie)

4. Po kliknięciu ukaże się strona Szczegóły wypożyczeń. Należy wybrać opcję Przedłuż.

UWAGA: Należy pamiętać o wylogowaniu się z systemu po skończeniu pracy, służy do tego opcja Koniec sesji. Pozostawienie otwartej sesji umożliwia dokonywanie zamówień na otwartym koncie przez osoby trzecie.