logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

 • s dziecko niepełnosprawne1

  Zapisz

 • s autyzm1

 • s bookcrossing1

  Zapisz

  Zapisz

 • s nowosci 12

  Zapisz

 • s niepodlegla

  Zapisz

 • s wlc szkolny

  Zapisz

  Zapisz

 • s głośne czytanie

 
Zajęcia w cyklu: O mediach, przez media i dla mediów

Kampania społeczna – tak definiuje się szereg specyficznych, niekomercyjnych działań skierowanych do otoczenia organizacji. Celem takiej kampanii jest zwykle zwrócenie uwagi na określony problem społeczny czy sytuację w jakiej znalazła się określona grupa, a także jego rozwiązanie. W przypadku pracy z młodzieżą kampanie społeczne są okazją do kreowania relacji wewnętrznych, bowiem praca przy projektowaniu i realizacji kampanii społecznej może wywoływać oczekiwane zachowania w postaci integracji, empatii, budowania pozytywnych wartości, czy w końcu niwelowania frustracji i niechcianych zachowań. 

 • Cele zajęć:
  - pokazanie korzyści z przeprowadzania skutecznych kampanii społecznych, ich wpływu na zmianę świadomości, sposobu myślenia i postępowania ludzi
  - zapoznanie z ideą kampanii społecznej,
  - poznanie zadań i etapów tworzenia skutecznych kampanii,
  - zapoznanie ze sposobami pracy przy kampanii (co zrobić by osiągnąć cel, jak zachęcić innych do przyłączenia się, jak przekonać niezdecydowanych do swojego pomysłu).
 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - potrafi odróżnić reklamę komercyjną od społecznej,
  - potrafi odróżnić dobrą kampanię od złej,
  - umie zaplanować etapy tworzenia kampanii społecznej,
  - potrafi dobrać sposoby przeprowadzenia i narzędzia do popularyzacji kampanii adekwatnie do adresata kampanii.
 • Formy zajęć: prezentacja, rozmowa kierowana, dyskusja, praca w grupach
 • Adresat zajęć: uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych
  Czas trwania: 45 minut (90 minut w wersji warsztatowej)


Źródło definicji

 

GooglePlusinstagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa