logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

 • s dziecko niepełnosprawne1

  Zapisz

 • s autyzm1

 • s bookcrossing1

  Zapisz

  Zapisz

 • s nowosci 12

  Zapisz

 • s niepodlegla

  Zapisz

 • s wlc szkolny

  Zapisz

  Zapisz

 • s głośne czytanie

Język reklamy - sztuka przekonywania czy manipulacja?

 

Zajęcia w cyklu: O mediach, przez media i dla mediów

Narzędziem reklamy jest słowo. Jej celem jest przekonanie nas do jakiegoś produktu, idei, wpływanie na nas - perswazja, a niekiedy manipulacja. Jak to się robi?
Twórcy reklam czerpią inspirację przede wszystkim z kodu językowo-kulturowego, czyli tak naprawdę z tego, co nas otacza i dotyka na co dzień. Jakie odniesienia znajdziemy w reklamie? 
Język reklamy to nie język, którym posługujemy się w codziennych sytuacjach. Czasem do złudzenia przypomina on język potoczny – nie daj się jednak zwieść!

 • Cele zajęć:
  - kształcenie umiejętności rozumienia i wartościowania różnych tekstów reklamowych,
  - kształcenie umiejętności rozpoznawania technik manipulacji i perswazji w reklamie,
  - kształcenie asertywnych postaw wobec przekazów perswazyjnych,
  - kształcenie umiejętności uczestnictwa w dyskusji i wypowiadania się na forum grupy.
 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - uczeń rozróżnia i i właściwie stosuje pojęcia: media,reklama, retoryka, perswazja, manipulacja,
  - uczeń potrafi określić środki służące manipulacji,
  - uczeń potrafi asertywnie zachować się wobec komunikatu medialnego.
 • Formy zajęć:
  - rozmowa kierowana, dyskusja, praca w grupach, prezentacja
 • Adresat zajęć: uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych
 • Czas trwania: 45-60 minut 


 

 

GooglePlusinstagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa