logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

 • s dziecko niepełnosprawne1

  Zapisz

 • s autyzm1

 • s bookcrossing1

  Zapisz

  Zapisz

 • s nowosci 12

  Zapisz

 • s niepodlegla

  Zapisz

 • s wlc szkolny

  Zapisz

  Zapisz

 • s głośne czytanie

Stereotypy w mediach - czy im ulegasz?

 

Zajęcia w cyklu: O mediach, przez media i dla mediów

Autorem pojęcia „stereotyp" jest Walter Lippmann. Według niego stereotyp to cząstkowy, jednostkowy i przede wszystkim schematyczny obraz, który powstaje w umyśle człowieka, odnoszący się do jakiegoś faktu lub zjawiska społecznego. Stereotypy jako wytwory kulturowe zostają jednostce narzucone i z góry podsuwają mu sposób widzenia określonych faktów i zjawisk społecznych.
Stereotypy odzwierciedlają głęboko zakorzenione wyobrażenia co do kobiecości i męskości. Negatywne, umniejszające wizerunki kobiet i dziewcząt to jedna z największych barier w upowszechnianiu równościowego podejścia do płci, dlatego musimy starać się je zmieniać, ilekroć się pojawią. Reklama stanowi szczególnie silny środek oddziaływania na społeczne postawy i normy. Czy jej ulegamy?

 • Cele zajęć:
  - pokazanie, w jaki sposób stereotypy kierują naszym zachowaniem,
  - kształcenie umiejętności wyrażania własnego zdania oraz wczuwania się w potrzeby i uczucia innych ludzi,
  - pogłębianie wiedzy na temat szkodliwego działania stereotypów,
  - kształcenie umiejętności uczestnictwa w dyskusji i wypowiadania się na forum grupy,
  - propagowanie postaw otwartości i ukazania wartości i znaczenia różnorodności.
 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - zna i właściwie stosuje pojęcia: stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja, tolerancja, postawa,
  - umie rozróżnić postawy tolerancyjne i nietolerancyjne oraz potrafi ocenić własną postawę,
  - ma świadomość potrzeby bycia tolerancyjnym i znaczenia różnorodności w życiu społecznym.
 • Formy zajęć: prezentacja, rozmowa kierowana, dyskusja, praca w grupach
 • Adresat zajęć: uczniowie szkół ponadpodstawowych
 • Czas trwania: 60 minut


 

GooglePlusinstagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa