logo Wroclaw3

 

 ibuk baner2

 
 

Kontrast:

Kwiecień 2017
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Przemoc w szkole i w internecie

Problem "fali" w gimnazjum /Katarzyna Anna Klim.  Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2009. --   42 s. : il. ;30 cm.
Artykuł dotyczy problemu „fali” w gimnazjum jako rodzaju szkolnego mobbingu.
W materiale zawarto zarówno diagnozę problemu, jak i opis działań, podjętych przez nauczycieli po stwierdzeniu, że uczniowie klas pierwszych są zaczepiani, poniżani i zastraszani przez starszych kolegów.


Młode pokolenie :ofiary czy sprawcy przemocy? /red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska.  Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. --   195, [1] s. : il. ;24 cm.
Książka poświęcona zjawiskom przemocy w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz środkach masowego przekazu. Wiadomości na temat postaw ludzkich przejawiających się w przemocy werbalnej, fizycznej, psychicznej w tych środowiskach. Z książki dowiadujemy się także o źródłach przemocy notowanych w tych środowiskach oraz o środkach je likwidujących. Autorzy kolejnych prac poruszają tematykę źródeł przemocy i nowych wartości w edukacji, rodzinnych uwarunkowań stosowania przemocy przez rodziców wobec dzieci, trudności w życiu kobiet i zabójstw własnych dzieci, przemocy wobec seniorów, przeciwdziałania zachowaniom problemowym wśród dzieci i młodzieży przez wzmacnianie rezyliencji w szkole, cyberprzemocy - przyczynom i konsekwencjom użytkowania przez młodzież form masowego komunikowania się.

 Przemoc w szkole i cyberprzemoc :definicje, wyjaśnienia, procedury działania /koncepcja książki, realizacja i wybór materiałów Leszek Jurek.  Rybnik : Lexdruk - Śląskie Centrum Wydawniczo-Handlowe, 2013. --   155, [3] s. : il. ;24 cm ++ dysk optyczny (CD-ROM).
Książka omawia m.in. takie zagadnienia jak: przemoc i agresja w szkole, przyczyny zachowania agresywnego i stosowania przemocy przez uczniów, formy przemocy występujące w szkole, jak je rozpoznać, portret sprawcy, cyberprzemoc, definicja, charakterystyka zjawiska, przyczyny i przeciwdziałanie, porady dla rodziców i młodzieży, procedura reagowania w sytuacji ujawnienia cyberprzemocy, aspekty prawne cyberprzemocy - dziecko w postępowaniu karnym i sądowym (jakie są prawa dziecka, zasady odpowiedzialności karnej i cywilnej, czyny karalne z urzędu i na wniosek pokrzywdzonego) formy cyberprzemocy - możliwości i sposoby dochodzenia odpowiedzialności prawnej sprawcy, omówienie poszczególnych przestępstw, odpowiedzialności za ich popełnienie. W książce zamieszczono również praktyczne przykłady z zakresu przemocy i odpowiedzialności nieletnich - w postaci ciekawych pytań i odpowiedzi. Całość jest uzupełniona jest o gotowe wzory niezbędnych pism, procedur, wniosków do wykorzystania w razie stwierdzenia, że doszło do przemocy czy cyberprzemocy z udziałem nieletniego.

Realna przemoc w fikcyjnym świecie Internetu /[oprac. Ewa Osiecimska].  [Warszawa] : PARPAMEDIA Wydawnictwo Edukacyjne, [2012]. --   [16] s. : il. kolor. ;15x15 cm.
Media elektroniczne mogą przynieść bardzo dużo korzyści, gdy właściwie się z nich korzysta. Na pewno ułatwiają podtrzymywanie kontaktów z bliskimi osobami, dostarczają wiedzy, interesujących informacji na tematy kulturalno-społeczne, mogą być źródłem rozrywki. Są coraz bardziej rozpowszechnioną i naturalną formą komunikacji. Jednak pozorna anonimowość i łatwy dostęp do informacji niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia - od form wykorzystania osobistych, intymnych informacji, po niebezpieczne kontakty, przemoc rówieśniczą, aż do ataków bezpośrednich, np. w przypadku stalkerów.Przemoc w szkole :jak ją ograniczać : poradnik dla rodziców i pedagogów /KenRigby ; przekł. Robert Mitoraj.  Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. --   XIV, 246, [1] s. : il. ;23 cm.
Są książki o badaniach nad szkolną przemocą, są też książki, które zawierają porady i niewiele odniesień do badań. Ta książka łączy jedno z drugim: praktyczny poradnik dla rodziców, z którego pełnymi garściami można czerpać wszelkie dostępne dane naukowe. Bezcenne źródło wiedzy!