logo Wroclaw3

 

 ibuk baner2

 
 

Kontrast:

Kwiecień 2017
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Zaburzenia odżywiania

Anoreksja w rodzinie /Beata Szurowska.  Warszawa : Difin, 2011. --   188 s. : il. ;23 cm.
Problematyce zaburzeń odżywiania poświęcono niewiele miejsca w literaturze pedagogicznej. Odczuwalny brak badań pedagogicznych i pogłębionych analiz naukowych, odnoszących się do czynnika rodzinnego w procesie powstawania, rozwoju i leczenia anoreksji, stał się podstawowym wyznacznikiem dla przeprowadzenia badań i napisania tej książki.
W publikacji przedstawiono rozważania dotyczące wybranych zagadnień procesu wychowania w rodzinie, założenia teoretyczne dotyczące anoreksji, jej istoty, kryteriów diagnostycznych i modelu etiologicznego, rolę rodziny w leczeniu tej choroby. Na koniec autorka prezentuje założenia metodologiczne i wyniki badań własnych, przeprowadzonych wśród 30 rodzin osób cierpiących na anoreksję z całej Polski.


Młodzież przeciwko sobie :zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole /Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska.  Warszawa : Difin, cop. 2010. --   206 s. : il. ;23 cm.
Autorzy adresują książkę przede wszystkim do osób, które pozostają w kontakcie z młodzieżą i czują się odpowiedzialne za wspieranie prawidłowego jej rozwoju. Kierują ją do wychowawców, nauczycieli i opiekunów szkół, internatów, szpitali, świetlic socjoterapeutycznych i domów dziecka. Osoby te często jako pierwsze odbierają sygnały o autodestruktywnych tendencjach wychowanków. Z odpowiednią wiedzą mogą stać się nieocenionym źródłem wsparcia emocjonalnego i informacyjnego, przeciwdziałać pogłębianiu problemu, budzić motywację do korzystania z profesjonalnej pomocy oraz inicjować działania profilaktyczne wśród kolegów osób dotkniętych problemem autodestruktywności.


Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej /Anna Brytek-Matera, Adriana Rybicka-Klimczyk.  Warszawa : Difin, 2009. --   200 s. : il. ;22 cm.
Problematyka książki dotyczy roli, jaką odgrywa wizerunek ciała w mechanizmie powstawania i rozwoju zaburzeń odżywiania. Przedstawiono: poglądy naukowców nt. obrazu ciała, determinanty obrazu ciała w zaburzeniach odżywiania (lęk przed byciem otyłą, niezadowolenie z obrazu ciała, dążenie do szczupłości, nieprawidłowe postrzeganie rozmiarów i kształtu ciała); koncepcje wizerunku ciała w zaburzeniach odżywiania (neurobiologiczna, psychoanalityczna, poznawczo-behawioralna, społeczno-kulturowa); wymiary postawy wobec jedzenia (poznawczy, emocjonalny, behawioralny); syndrom gotowości anorektycznej i wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród kobiet w wieku 16-39 lat; poznawczo-behawioralną terapię wizerunku ciała i techniki psychoterapii osób z zaburzeniami odżywiania dotyczące wizerunku ciała.