logo Wroclaw3

 

 ibuk baner2

 
 

Kontrast:

Lipiec 2017
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Światowy Kongres Bibliotekarzy

Światowy Kongres IFLA 2017 w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu
iflaschliblogoclear

IFLA Sekcja Bibliotek Szkolnych i Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu zapraszają do wzięcia udziału w otwartej sesji naukowej organizowanej w ramach 83 Światowego Kongresu IFLA.

Warsztat będzie miał na celu wdrożenie drugiej edycji standardów bibliotecznych (2nd edition of the School Library Guidelines).


Sesja składa się z 6 modułów:
1) Misja i cele bibliotek szkolnych
2) Prawne i finansowe podstawy działalności bibliotek szkolnych
3) Zasoby ludzkie w bibliotekach szkolnych
4) Tradycyjne i zdigitalizowane źródła informacji w bibliotekach szkolnych
5) Programy i formy działania bibliotek szkolnych
6) Ewaluacja pracy bibliotek szkolnych i ich PR

Konferencja satelicka jest nieodpłatna. Wykłady będą prowadzone w języku angielskim, jednak podczas obrad obecni będą wolontariusze ze znajomością języka angileskiego. Chętnych serdecznie zapraszamy do współpracy.

18 sierpnia (piątek) 2017 r., godz. 9.00 – 17.15
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
ul. S. Worcella 25-27; 50-448 Wrocław

Strona internetowa konferencji satelickiej

Formularz zgłoszeniowy

 

Informacje o IFLA 2017

IFLA WLIC 2017 Wrocław: strona http://www.sbp.pl/ifla2017

Główne informacje o Kongresie znajdują się na stronie IFLA: 2017.ifla.org.

IFLA 2017 na Facebooku: https://www.facebook.com/IFLAWLIC2017/?ref=br_rs

IFLA 2017 we Wrocławiu

W roku 2017 polscy bibliotekarze mają wyjątkową okazję uczestniczenia w Polsce, we Wrocławiu w Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions. IFLA zrzesza ponad 14 000 stowarzyszeń, bibliotek i innych instytucji działających na rzecz bibliotek z ponad 150 krajów świata. W dorocznych Kongresach IFLA bierze udział przeciętnie 3 000 osób z około 130 krajów, reprezentujących wszystkie kontynenty. Kongresy IFLA to Global Libraries Voice – przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących bibliotekarstwa, informacji naukowej, zarządzania wiedzą, prezentacja innowacyjnych projektów wytyczających przyszłość bibliotek, wymiana doświadczeń i opinii najwybitniejszych przedstawicieli światowego bibliotekarstwa.

Logo IFLA Wroclaw CMYK

Od chwili powstania tej organizacji – tj. od 1927 roku, Polska gościła kongresy IFLA dwukrotnie: w roku 1936 oraz w 1959. Trzecie spotkanie ze światowym bibliotekarstwem – Światowy Kongres IFLA 2017 oraz towarzyszące mu 83. Generalne Zgromadzenie członków IFLA, które odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 19-25 sierpnia 2017 r. pod hasłem Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo jest okazją do pokazania dorobku polskiego bibliotekarstwa.

Zachęcamy do licznego udziału w Kongresie pracowników polskich bibliotek i ośrodków informacji, a także pracowników naukowych w dziedzinach: bibliotekoznawstwo, informatologia i nauki pokrewne, studentów bibliotekoznawstwa i innych, którym bliskie są sprawy bibliotekarstwa.

Na kongresie bibliotekarze wymieniają się doświadczeniami, poglądami, ustalają wspólne stanowisko i harmonogram działań w najważniejszych dla środowiska sprawach. Współpracę nawiązują uczestniczące w kongresie instytucje i stowarzyszenia.

Źródło informacji

Artykuły w Internecie

IFLA 2017 - konkurs o stypendia konferencyjne dla bibliotekarzy - Biblioteki.org

Stypendia na Światowy Kongres Bibliotek i Informacji IFLA

Przyjadą bibliotekarze z całego świata

Kongres IFLA Wrocław 2017. Posiedzenie Komitetu Narodowego - Biblioteka Narodowa