logo Wroclaw3

 

 ibuk baner2

 
 

Kontrast:

Marzec 2017
N P W Ś C Pt S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Konkurs "Kartka z pamiętnika - jeden dzień z powstania kościuszkowskiego"

Kartka 2 Rok Tadeusza Kościuszki jest okazją do pogłębienia wiedzy o jednym z większych zrywów niepodległościowych Polski w XVIII wieku. Praca konkursowa to efekt wiedzy, wyobraźni, talentu. Wystarczy opisać jeden dzień z powstania i zilustrować tę historię. 

Konkurs plastyczno-literacki Kartka z pamiętnika - jeden dzień z powstania kościuszkowskiego adresowany jest do uczniów z terenu Dolnego Śląska:
- klas 4-6 szkoły podstawowej 
- gimnazjum

Organizatorem Konkursu jest Wydział Edukacji i Nauki UMWD, a realizatorem Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.

Konkurs

Terminy przebiegu konkursu:
do 10 marca 2017 r. –  przedłużenie terminu przesłania deklaracji uczestnictwa w konkursie przez szkołę (Zał. 1),
do 10 kwietnia 2017 r. – nadesłanie wykonanych prac wraz z kartą informacyjną (Zał. 2),
do 25 kwietnia 2017 r. – ocena prac przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów.

Dokumenty:
Deklaracja zgłoszenia do konkursu (Załącznik 1)
Regulamin Konkursu
Karta informacyjna pracy konkursowej (Załącznik 2) 

Praca konkursowa

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy w formie wpisu do pamiętnika.
Treścią pracy jest napisanie tekstu w formie opisu (relacji) fikcyjnego lub rzeczywistego wydarzenia z czasów powstania kościuszkowskiego wraz z ilustracją graficzną tego wydarzenia.
Wymagany format pracy (opis i ilustracja): A3.
Praca powinna być autorstwa uczestnika. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Dolnego Śląska. Prace mogą być realizowane tylko indywidualnie. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Uczestnikiem opiekuje się i nadzoruje jego pracę nauczyciel danej szkoły.

2. Prosimy o deklarację udziału w konkursie (Załącznik nr 1 do Regulaminu, którą należy dostarczyć do DBP w terminie do 28.02.2017 r.

3. Prace należy przesłać pocztą na adres Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, ul. S. Worcella 25-27, 50-448 Wrocław z dopiskiem na kopercie “Konkurs Kartka z pamiętnika” do 10.04.2017 roku. Decyduje data wpływu do DBP, a nie data stempla pocztowego. Do pracy powinna być dołączona karta informacyjna pracy (Załącznik nr 2).

Literatura i ilustracje

Zestawienie literatury 
I
lustracje dostępne w domenie publicznej

kolaz1