logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Niepodległa Rzeczpospolita

Konkurs plastyczny na projekt znaczka okolicznościowego - Niepodległa Rzeczpospolita

Niepodległa plakat min

 

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową.

Wydarzenie to uznaje się za przełomowe w dziejach polskiej historii po I wojnie światowej. 11 listopada 1918 roku przyniósł Polsce upragnioną niepodległość oraz wiele rozwiązań politycznych. Powstała w jego wyniku Rada Regencyjna oraz Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej sprawowały władzę zwierzchnią nad Królestwem Polskim. To Rada Regencyjna powierzyła naczelne dowództwo nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. 
Jak do tego doszło?
Czemu świętujemy 11 listopada?
Dlaczego kluczową rolę odegrał Józef Piłsudski?

Uroczysta Gala Konkursu wraz z wręczeniem nagród, dyplomów oraz podziękowań odbędzie 07 grudnia br. 
O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Laureaci konkursu

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkusru z przesłane prace: wpłynęło 199 prac uczniów z klas  4-7 oraz 54 prace uczniów oddziałów gimnazjalnych. Ocenie podlegały prace spełniające wymogi formalne (podane niżej).

Gratulujemy wszystkim laureatom oraz wyróżnionym:

Uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej:
I miejsce - Aleksander Stachów - Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze
II miejsce - Kaja Popiel - Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie
III miejsce - Magdalena Łuciów - Szkoła Podstawowa nr 6 w Legnicy
Wyróżnienia:
Małgorzata Gutkowska - Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze
Kaja Wiśniewska - Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze
Wojtowicz Maja - Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych:
I miejsce - Aleksandra Osses - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy
II miejsce - Anna Szyndrowska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku Śląskim
III miejsce - Grzegorz Olatowski - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy
Wyróżnienia:
Grażyna Marchewka - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy
Jończyk Karolina - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy
Natalia Świderska - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy

W ocenie prac jury (zgodnie z Regulaminem) brało pod uwagę takie kryteria jak:
- format pracy A4
- formę przedstawienia wydarzenia,

kompozycja – zastosowanie elementów znaczka,
- zgodność z tematem,
- oryginalność i kreatywność,
- wrażenie estetyczne.

Elementy znaczka: nazwisko projektanta, rok produkcji i nazwa drukarni, nominał, nazwa emitenta (najczęściej nazwa kraju lub poczty), rysunek znaczka, napis okolicznościowy, często nazwa emisji, ząbkowanie (znaczki mogą być również nieząbkowane, nacinane).

Informacje o konkursie

Rok 2017 to Rok Józefa Piłsudskiego. Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie na projekt znaczka pocztowego upamiętniającego to wydarzenie. Konkurs organizuje Wydział Edukaji i Nauki UMWD, a realizuje Dolnosląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.

Rok 1918 przyniósł, po 123 latach niewoli, narodziny niepodległego państwa polskiego – Drugiej Rzeczypospolitej. Dokonała się rzecz, do której dążyło i na którą czekało wiele pokoleń Polaków. Przez te wszystkie lata najbardziej aktywne grupy polskiego społeczeństwa w różny sposób kształtowały i realizowały swoją wizję odzyskania przez Polskę niepodległości.

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 - Deklaracja szkoły 
Z
ałącznik nr 2 - Karta informacyjna pracy
Plakat 

Cele konkursu

- promowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
- propagowanie i poszerzanie wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim oraz jego zasługach dla odbudowy i zachowania suwerenności państwa polskiego,
- rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
- popularyzacja tematyki historycznej wśród uczniów.

Uczestnicy, praca konkursowa i nagrody

Konkurs adresowany jest do uczniów z terenu Dolnego Śląska:
- klas 4-7 szkół podstawowych
- gimnazjów

Prace są realizowane indywidualnie, a każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy w formie projektu znaczka pocztowego.
2. Treścią pracy jest ilustracja oddająca w sposób symboliczny odzyskanie niepodległości przez Polskę po I wojnie światowej i/lub postać nierozerwalnie związaną z tym wydarzeniem - Marszałka Polski – Józefa Piłsudskiego.
3. Wymagany format pracy: A4.
4. W ocenie pracy jury będzie brać pod uwagę takie kryteria jak:
- formę przedstawienia wydarzenia,
- kompozycja – zastosowanie elementów znaczka,
- zgodność z tematem,
- oryginalność i kreatywność,
- wrażenie estetyczne.

Elementy znaczka: nazwisko projektanta, rok produkcji i nazwa drukarni, nominał, nazwa emitenta (najczęściej nazwa kraju lub poczty), rysunek znaczka, napis okolicznościowy, często nazwa emisji, ząbkowanie (znaczki mogą być również nieząbkowane, nacinane).

Dla laureatów konkursu (w każdej kategorii) przewidziane są trzy nagrody: pierwsze, drugie i trzecie miejsce tablet, gry edukacyjne planszowe lub multimedialne) ufundowane przez UMWD.
Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia poza rankingiem punktowym

Zgłoszenia

Deklarację udziału w konkursie (Załącznik nr 1 do Regulaminu) umieszczoną na stronie: www.dbp.wroc.pl (zakładka Konkursy) wypełnia nauczyciel. Deklarację należy dostarczyć w terminie do 29 września br. w jeden z wymienionych sposobów:
- osobiście (do Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, pok. 204 lub 205 (II piętro), w godz. 8:00-15:00 lub portiernia (parter), w godz. 10:00-18:00),
- przesłać pocztą na adres Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, ul. S. Worcella 25-27, 50-448 Wrocław z dopiskiem na kopercie “Niepodległa Rzeczpospolita”,
- drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - w tytule należy umieścić zapis „Niepodległa Rzeczpospolita”,
- przesłać faksem na numer 71 377 28 41

Terminy

1. Terminy przebiegu konkursu:
- do 6 września br. – ogłoszenie Konkursu,
- do 29 września br. – przesłanie deklaracji uczestnictwa w konkursie przez szkołę 
   (Załącznik nr 1),

- do 23 października br. – nadesłanie wykonanych prac wraz z kartą informacyjną 
   (Załącznik nr 2),

- do 31 października br. – ocena prac przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów.

2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali podsumowującej Konkurs. Dokładna data zostanie podana na stronie www.dbp.wroc.pl w zakładce Konkurs.

 

GooglePlusinstagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa