logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Podróż do przeszłości – Józef Piłsudski jako niezłomny bojownik o wolność i niezawisłość Polaków

Konkurs organizowany jest w ramach Roku Józefa Piłsudskiego. Uczczenie marszałka ma związek z przypadającą w 2017 r. 150. rocznicą urodzin - jak zaznaczono w uchwale - "niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków".
Podróż do przeszłości Józef Piłsudski popr min

 "Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji i zabezpieczały niepodległość Polski. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń”

W powszechnym odbiorze Józef Piłsudski to przede wszystkim twórca Legionów, architekt niepodległości i zwycięski wódz wojny polsko-bolszewickiej. Dziś już niewielu pamięta, że Marszałek nazywany był przez większość obywateli II Rzeczypospolitej Dziadkiem.
Może warto spojrzeć na tę postać inaczej, bez patosu i wielkich słów. To był też zwykły człowiek z wadami i słabostkami, z poczuciem humoru i atakami złości. Jak każdy kiedyś był dzieckiem, a później młodzieńcem.

  

Uroczysta Gala Konkursu wraz z wręczeniem nagród, dyplomów oraz podziękowań odbędzie 07 grudnia br. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Laureaci konkursu

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom Konkursu!

I miejsce - Leon Czerwiński - Alternatywne Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku
II miejsce - Patryk Piontek i Jakub Sztenc - Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu
III miejsce - Kornelia Hankus i Aleksandra Hytkowska - Alternatywne Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku

 

Informacje o konkursie

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Wydział Edukacji i Nauki UMWD, a realizowanym przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną, konkursu w którym historia łączy się ze współczesnością. Podróż do przeszłości – Józef Piłsudski jako niezłomny bojownik o wolność i niezawisłość Polaków to konkurs, który kierujemy właśnie do Ciebie!

Regulamin konkursu

Załącznik do Regulaminu - Deklaracja szkoły

Cele konkursu

Celem konkursu jest:
- rozwijanie kreatywności, uzdolnień, wrażliwości artystycznej młodzieży,
- zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o historii Polski,
- kształtowanie postaw patriotycznych,
- poznanie i popularyzacja sylwetki oraz działań Józefa Piłsudskiego,
- wykształcenie umiejętności wykorzystania materiałów zgodnie z prawem autorskim,
- upowszechnianie i popularyzacja wykorzystania TIK (technologii informacyjno- komunikacyjnych) w rozbudzaniu zainteresowań uczniów historią Polski poprzez pracę z wydawnictwami, artykułami oraz dokumentami także online i dzielenie się wiedzą.

Uczestnicy, praca konkursowa i nagrody

- Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska.
- Prace mogą być realizowane indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.
- Każdy uczestnik lub zespół może zgłosić tylko jedną pracę.

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie cyfrowej pracy, która jest szeroko rozumianą interpretacją życia i/lub działań Józefa Piłsudskiego.
2. Formą pracy konkursowej są wizualizacje cyfrowe w postaci (do wyboru): animacji, wirtualnej tablicy, bloga, prezentacji multimedialnej, strony internetowej, filmu.
3. W ocenie prac, jury będzie brać pod uwagę takie kryteria jak:
- oryginalność i kreatywność,
- sposób, stopień i adekwatność nawiązania do deklarowanego tematu,
- wrażenie estetyczne,
- poziom skomplikowania technologicznego użytego narzędzia,
- forma zapisu wykorzystanych źródeł informacji i materiałów.
4. Każda praca powinna być oznaczona napisem „Konkurs dbp” oraz:
- mieć indywidualny tytuł,
- informację o autorze (autorach),
- nazwę i adres placówki,
- źródła informacji.

Więcej o wymaganiach w Regulaminie

Przewidziane są trzy nagrody: pierwsze, drugie i trzecie miejsce (tablet, gry edukacyjne planszowe lub multimedialne) ufundowane przez UMWD. Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia poza rankingiem punktowym.

Zgłoszenia

Deklarację udziału w konkursie (Załącznik do Regulaminu) umieszczoną na stronie: www.dbp.wroc.pl (zakładka Konkursy) wypełnia nauczyciel. Deklarację należy dostarczyć w terminie do 29 września br. w jeden z wymienionych sposobów:
- osobiście (do Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, pok. 204 lub 205
(II piętro), w godz. 8:00-15:00 lub portiernia (parter), w godz. 15:00-18:00),
- przesłać pocztą na adres Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, ul. S. Worcella 25-27, 50-448 Wrocław z dopiskiem na kopercie “Zgłoszenie do konkursu Podróż do przeszłości”,
- przesłać skanem na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w tytule należy umieścić frazę „Zgłoszenie na konkurs Podróż do przeszłości”,
- przesłać faksem na numer 71 377 28 08.

Terminy

Terminy przebiegu konkursu:
- 6 września br. – ogłoszenie Konkursu,
- do 29 września br. – przesłanie deklaracji uczestnictwa w konkursie przez szkołę (Załącznik)
- do 23 października br. – nadesłanie wykonanych prac
- do 31 października br. – ocena prac przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali podsumowującej Konkurs. 

O Marszałku Józefie Piłsudskim

Zobacz materiały w zakładce Rok Józefa Piłsudskiego (kliknij w obraz)

3piłsudski

 

GooglePlusinstagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa