logo Wroclaw3

 

 ibuk baner2

 
 

Kontrast:

Luty 2018
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Konkurs „Z nurtem Odry przez Dolny Śląsk”

Na 40. Sesji Sejmiku 26 października 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry.

Nadrzędnym cz nurtem odry 2elem ustanowienia Roku Rzeki Odry 2018 jest potrzeba uświadomienia społeczeństwu szans rozwojowych związanych z położeniem Województwa Dolnośląskiego nad Odrą i jej dopływami oraz promocja Odry jako ważnego elementu budowania potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego naszego regionu.

Popularność Odry i jej dorzecza daje się zauważyć we Wrocławiu już od dłuższego czasu. Nic zatem dziwnego, że nad rzeką dzieje się coraz więcej, a zarówno mieszkańcy, jak i władze stolicy Dolnego Śląska chcą rozwijać ten nurt i skupić tutejsze życie właśnie nad wodą. Aby móc wdrożyć planowane działania, na przyszły rok zapowiedziano większe dotacje na rozwój infrastruktury w pobliżu rzeki i modernizację samej Odry. W planach jest przebudowa jej otoczenia do IV klasy żeglowności, co wiąże się z możliwością przywrócenia międzynarodowego transportu rzecznego

źródło tekstu: Wrocław nad Odrą

Z tej okazji Wydział Nauki i Edukacji UMWD organizuje konkurs na przewodnik pt. Z nurtem Odry przez Dolny Śląsk i wraz z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu (realizatorem konkursu) zaprasza do wzięcia w nim udziału uczniów zainteresowanych Dolnym Śląskiem, jego przyrodą, kulturą, tradycjami i czy turystyką.

O konkursie

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 5-7 szkół podstawowych Dolnego Śląska, a przedmiotem konkursu jest prezentacja zagadnień związanych z ekosystemem rzeki Odry wraz z jej dopływami - walorów wybranych obszarów, cennych przyrodniczo miejsc, możliwości gospodarczych i atrakcji turystycznych.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu   
Załącznik 1 - Deklaracja udziału w konkursie

Załącznik 2 - Karta informacyjna pracy konkursowej 
Plakat

Cele konkursu

• Wzmacnianie świadomości wartości dziedzictwa natury, kultury i tradycji.
• Edukacja w zakresie umiejętności obserwacji natury, ukazanie przyrodniczych i gospodarczych funkcji rzeki.
• Nabycie umiejętności tworzenia materiałów informacyjnych i promocyjnych.
• Pobudzanie tożsamości i świadomości o małej ojczyźnie – Dolnym Śląsku.
• Rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

Warunki przystąpienia do konkursu

przesłanie deklaracji uczestnictwa uczniów szkoły w konkursie (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
• dostarczenie pracy konkursowej w postaci:
- wydrukowanego przewodnika (zgodnie z pkt. 3 §4) wraz z podpisaną kartą informacyjną pracy (Załącznik nr 2 do Regulaminu),
- cyfrowej wersji przewodnika w formacie pdf na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praca konkursowa

Formą pracy konkursowej jest przewodnik na temat walorów Odry. Prace są realizowane indywidualnie, a uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę. Przewodnik ma być prezentacją zagadnień związanych z ekosystemem rzeki Odry wraz z jej dopływami - walorów wybranych obszarów, cennych przyrodniczo miejsc, możliwości gospodarczych i atrakcji turystycznych. Przykładowe zagadnienia do wykorzystania: historia Odry, ekologia, turystyka, gospodarka, natura.

Objętość pracy: strona tytułowa + od 6 do 10 stron formatu A4 zawierających tekst i ilustracje:
- tekst pisany czcionką Times News Roman, 12 pkt., odstęp pomiędzy wierszami - 1,5
- ilustracje – dostosowane do objętości pracy, własne lub pobrane z domeny publicznej (konieczne podanie źródła).

Do pracy powinna być dołączona Karta informacyjna pracy (Załącznik nr 2 do Regulaminu) z następującymi informacjami:
Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami autorskimi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach.

Przebieg konkursu

Terminy przebiegu konkursu:
• 01.02.18 r. – ogłoszenie konkursu
• 23.02.18r. – przesyłanie przez szkoły/placówki deklaracji udziału w konkursie na adres Realizatora
• 20.04.18 r. – przesyłanie prac na adres Realizatora
• do 11.05.18 r. – ocena prac przez komisję konkursową
• maj/czerwiec - uroczysta gala (termin zostanie podany w późniejszym terminie)

Rozstrzygnięcie Konkursu

1.  Prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Kryteria oceny pracy:
• poprawność merytoryczna (zgodność z tematem)
• kompozycja i estetyka
• ujęcie tematu - ciekawe, nietypowe przedstawienie zagadnienia

2. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów ( w tym elektronika). Przewiduje się również możliwość przyznania wyróżnień w poszczególnych grupach wiekowych.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz