logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Wielka Liga Czytelników - edycja 2018-2019

Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy

Wielka Liga plakat Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu pełni funkcję Koordynatora Wojewódzkiego IV Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego Wielka Liga Czytelników.
Projekt ten to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Skutecznie oddziałuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.

Zostań koordynatorem Wielkiej Ligii Czytelników. Organizuj razem z nami ogólnopolski konkurs czytelniczy dla dzieci i młodzieży.
W imieniu organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” zwracamy się z propozycją współpracy przy realizacji projektu objętego patronatem Ministra Edukacji Narodowej - IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” - Zachęcamy biblioteki wojewódzkie, miejskie, pedagogiczne, a także ośrodki szkolenia nauczycieli oraz szkoły do wzięcia udziału w największych zawodach czytelniczych w Polsce.
W tym roku, już po raz czwarty organizujemy Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”, którego celem jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodzin. Naszym marzeniem jest, aby jak największa liczba młodych czytelników wzięła udział w tej przygodzie z książkami. Aby tak się stało potrzebna jest nam Wasza pomoc.
Konkurs ma charakter etapowy, dlatego stanowisko koordynatora jest dla nas tak ważne. Zadaniem koordynatora jest nadzorowanie przebiegu konkursu na etapie szkolnym i powiatowym.
Lata doświadczeń sprawiły, że wypracowaliśmy sprawny system organizacji tego ogromnego przedsięwzięcia i z wielką przyjemnością udzielimy wszelkich potrzebnych informacji oraz przekażemy niezbędne materiały, wszystkim chętnym!

Zadania Koordynatora Powiatowego

1. Zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz ze stroną WWW.
2. Promocja konkursu: np. informacja na stronie internetowej oraz podczas konferencji. Rozpowszechnianie materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek) dostępnych w wersji elektronicznej na stronie konkursu.
3. Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń do konkursu.
4. Wprowadzenie podstawowych danych ze zgłoszonych placówek do elektronicznego systemu obsługi projektu.
5. Objęcie opieką koordynatorów pierwszego etapu oraz udzielanie informacji.
6. Przeprowadzenie etapu powiatowego:
• Przyjmowanie zgłoszeń do drugiego etapu - powiatowego.
• Przygotowanie sal i listy obecności.
• Nadzór podczas rozwiązywania testów.
• Wprowadzanie odpowiedzi do systemu.
• Wydruk dyplomów z dostępnego na stronie wzoru i wręczenie uczestnikom.
• Zgłoszenie koordynatorowi wojewódzkiemu zwycięzców etapu powiatowego (po 1 drużynie z obu kategorii).
• Sprawozdanie z realizacji konkursu wraz z dokumentacją fotograficzną.
• Propozycja: zorganizowanie lokalnej imprezy czytelniczej np. 11 maja 2019 r. (dzień Wielkiej Zabawy Rodzinnej).
7. Monitorowanie przebiegu konkursu.

Osoby do kontaktu:
Beata Malentowicz,
Koordynator Wojewódzki
tel. 71 377 28 19 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strony internetowe:
www.wielka-liga.pl
www.facebook.com/wielkaliga

Harmonogram konkursu

ETAP PIERWSZY: SZKOLNO-BIBLIOTECZNY
Miejsce: szkoły, biblioteki publiczne w powiatach, w których działa Koordynator Powiatowy
Uczestnicy: uczniowie (z pomocą rodzin)
Przebieg : - indywidualne zdobywanie 6 sprawności czytelniczych (rozwiązywanie w domu testów z pytaniami do treści określonych książek)
Kwalifikacje: test kwalifikacyjny dla uczniów, którzy zdobyli 6 sprawności (test pisany w szkole/bibliotece publicznej)
Awans: do 3 uczniów (w każdej kategorii – 1-4 i 5-8) – min. 80% punktów z testu kwalifikacyjnego
Termin: 6 listopada 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. – zdobywanie sprawności i test kwalifikacyjny

ETAP DRUGI: POWIATOWY
Miejsce: jedno miejsce w każdym powiecie (wskazane przez Koordynatora Powiatowego)
Uczestnicy: uczniowie tworzący zespół (do 3 osób) – po jednej drużynie (w obu kategoriach) z każdej placówki etapu pierwszego
Przebieg : test drużynowy - pytania do wcześniej podanej książki
Awans: po jednej drużynie z powiatu (mim. 80% punktów z testu)
Termin: 28 lutego 2019 r.

ETAP TRZECI: PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI
Miejsce: jedno miejsce w każdym województwie (wskazane przez Koordynatora Wojewódzkiego)
Uczestnicy: uczniowie tworzący zespół (do 3 osób) – po jednej drużynie (w obu kategoriach) z każdego powiatu
Przebieg : test drużynowy - pytania do wcześniej podanej książki
Awans: po jednej drużynie z województwa (mim. 80% punktów z testu)
Termin: 28 marca 2019 r.

ETAP CZWARTY: FINAŁ OGÓLNOPOLSKI „VIII Wielka Zabawa Rodzinna”
Miejsce: Katowice
Uczestnicy: uczniowie tworzący zespół (do 3 osób) – po jednej drużynie (w obu kategoriach) z każdego województwa
Przebieg : test drużynowy - pytania do wcześniej podanej książki
Termin: 10 maja 2019 r. – test ;

11 maja 2019 r. wręczenie nagród połączone z licznymi atrakcjami:
Korowód Postaci z Książek, zabawa „Rodzina na medal”, spotkania autorskie, kiermasz książek

 

Kontakt:
Beata Malentowicz
tel. 71 377 28 19, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapisz

 

GooglePlusinstagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa