Arteterapia: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
 
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
[[kategoria:PSYCHOTERAPIA]]
+
[[kategoria:PEDAGOGIKA ALTERNATYWNA]]
 
{{Hasla
 
{{Hasla
 
| tytuł=
 
| tytuł=
| treść= 
+
| treść=
 
+
''
 
 
'''Definicje'''
 
 
 
*[http://pl.wikipedia.org/wiki/Arteterapia Arteterapia] ''- definicja pochodząca z zasobów Wolnej encyklopedii Wikipedia.''
 
 
 
 
 
'''Portale, serwisy'''
 
 
 
*[http://www.arteterapia.pl/ Strona Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę] ''zawierająca informacje o funkcjonowaniu Stowarzyszenia, władzach i zasadach członkostwa, dane adresowe, aktualności, artykuły, forum.''
 
 
 
*[http://www.arteterapia.studio-rimm.eu/artykuly.html Strona Koła Naukowego Studentów Psychologii Sekcja Arteterapii KUL-u] ''zawierająca w dziale Materiały artykuły związane z arteterapią. ''
 
 
 
 
 
'''Książka'''
 
 
 
*[https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=vlEy2a-faiMC&oi=fnd&pg=PA121&dq=arteterapia&ots=14YRqOvA98&sig=Bh49VT2dd9HpmbsbEMoMLVaGxPM&redir_esc=y#v=onepage&q=arteterapia&f=false Arteterapia w pracy pedagoga / Joanna Gładyszewska-Cylulko.] ''Fragmenty książki dotyczące wybranych metod terapeutycznych opartych na arteterapii, metod integracji klasy, integracji sensorycznej i wykorzystywanych w terapii metod arteterapeutycznych.''
 
 
 
 
 
'''Programy'''
 
 
 
*[http://www.edukacja.edux.pl/p-7901-program-warsztatow-arteterapii-spotkania.php Program warsztatów arteterapii - spotkania ze sztuką i wyobraźnią / Marlena Puźniak.] ''Program edukacyjny opublikowany na portalu Edux.pl.''
 
 
 
*[http://www.sp88krakow.neostrada.pl/pliki/Program_Maly%20Mistrz_Plastyki.pdf Program własny terapii przez sztukę (arteterapii) dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz w klasach I – III szkoły podstawowej „Mały Mistrz Plastyki” / Magdalena Janeczek.] ''Program opublikowany na stronie Szkoły Podstawowej nr 88 w Krakowie.''
 
 
 
*[http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/3/040307.htm Spotkania z wyobraźnią – arteterapia : program edukacyjno-terapeutyczny / Ewa Arkuszewska [i in.]] ''Program edukacyjny opublikowany w czasopiśmie Warsztaty Bibliotekarskie nr 3 (2004). Cel: wzbudzenie pozytywnych emocji sprzyjających samorealizacji. Dołączono szczegółowy plan pracy. ''
 
 
 
*[http://www.sp2barcin.pl/sp2old/program_arteterapii.pdf Program arteterapii dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych : temat: „Radosne tworzenie czterech pór roku” / Justyna Ciesielska, Paulina Jasnowska, Elżbieta Dolatowska.] ''Program opublikowany na stronie Zespołu Szkół w Barcinie.''
 
 
 
 
 
'''Baza bibliograficzna EDUKACJA'''
 
 
 
*[https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=find-acc&acc_sequence=000001552 Arteterapia] ''wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.''
 
 
 
 
 
'''WEBowaDBP'''
 
 
 
*[https://webowadbp.wixsite.com/arteterapia Arteterapia] ''wyselekcjonowane materiały, opublikowane w WEBowejDBP, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu i jej filiach, do wykorzystania w pracy nauczycieli oraz innych pracowników szkół i placówek oświatowych.''
 
  
  
 
'''Multimedia'''
 
'''Multimedia'''
  
*[http://www.youtube.com/watch?v=yt2NMerQwhA Arteterapia leczenie przez sztukę w CKiSE] ''Film przedstawiający zajęcia z arteterapii dla nauczycieli szkół podstawowych klas I-III: 26 lutego 2010 (Centrum Kultury i Spotkań Europejskich). ''
+
*[http://www.youtube.com/watch?v=SXYVc8vnn1g Antypedagogika] ''Prezentacja ukazująca podstawowe zasady antypedagogiki, jej początki i przedstawicieli oraz porównanie pedagogiki z antypedagogiką.''
  
 +
*[https://www.slideshare.net/hnatio1/antypedagogika-analiza-krytyczna Antypedagogika : analiza krytyczna / Dariusz Zalewski.] ''Prezentacja ukazująca historię pedagogiki, jej założenia ze względu na dziecko, błędy antypedagogiki. Prezentację zamieszczono na portalu Slideshare.
  
 
'''Artykuły'''
 
'''Artykuły'''
  
*[http://www.sosw5.edukacja.czestochowa.pl/arte.doc Arteterapia jako metoda rewalidacji dzieci upośledzonych / Marta Czarnecka.] ''Artykuł omawiający potrzeby dzieci niepełnosprawnych, zadania pedagogów pracujących w internacie z dziećmi upośledzonymi, arteterapię jako metodę rewalidacji. ''
+
*[http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=496 Jakie wyzwania stawia współczesnym wychowawcom (rodzicom i nauczycielom) antypedagogika? / Agnieszka Woźniak.] ''Artykuł omawiający podstawowe idee antypedagogiki i metody wychowawcze z nią związane. Artykuł opublikowany na portalu „Publikacje edukacyjne”.''
  
*[http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT2009n2s29Stanko.pdf Arteterapia - mechanizmy działania z perspektywy neuropsychologii / Maja Stańko.] ''Artykuł w czasopiśmie Psychoterapia nr 2, 2009 podejmujący próbę wyjaśnienia mechanizmów działania terapii przez sztukę w oparciu o teorie neuropsychologiczne. ''
+
*[http://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU6679 Antypedagogika czyli rozważania nad stylami wychowania / Elżbieta Jankiewicz.] ''Artykuł omawiający historię antypedagogiki, główne założenia „Manifestu dziecięcego” (prawa dziecka), poglądy na wychowanie Hubertusa von Schoenebecka i innych pedagogów związanych z antypedagogiką. Publikacja zamieszczona na portalu „Szkolnictwo.pl”.''
  
*[http://www.edukator.org.pl/2005a/arteterapia/arteterapia.html Arteterapia i jej zastosowanie w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo / Katarzyna Mazur.] ''Artykuł podający definicję arteterapii i omawiający jej funkcje oraz wykorzystanie tej metody na zajęciach z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. Publikacja zamieszczona na portalu Edukator.org.pl.''
+
*[http://www.misjarodzinna.pl/new/Dylewski_Antypedagogika.pdf Antypedagogika „nie wychowuj, tylko współdziałaj” / Michał Dylewski.] ''Artykuł omawiający główne założenia antypedagogiki, problematykę praw dziecka. Publikacja zamieszczona na stronie fundacji „Misja Rodzinna”, która pracuje na rzecz małżeństwa i rodziny.''
  
*[http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=3726 Wpływ działalności plastycznej na rozwój psychofizyczny dzieci niepełnosprawnych / Ewa Grzesik.] ''Artykuł podający definicję arteterapii i omawiający jej cele i funkcje oraz rolę twórczości plastycznej w terapii osób niepełnosprawnych. Cechy osobowości arteterapeuty. Publikacja zamieszczona na portalu Publikacje edukacyjne.''
+
*[http://www.rozwinskrzydla.info/pedagog-i-psycholog-radzi/antypedagogika-a-realne-dobro-dziecka Antypedagogika a realne dobro dziecka / Dariusz Zalewski.] ''Publikacja zamieszczona na stronie szczecińskiego portalu dla rodziców „Rozwiń skrzydła”.''
  
*[http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2401 Arteterapia w naczaniu zintegrowanym / Elżbieta Płonkowska.] ''Artykuł omawiający arteterapię dzieci w wieku wczesnoszkolnym, cele, funkcje, metody i formy arteterapii, podano propozycje tematów zajęć arteterapeutycznych. Publikacja zamieszczona na portalu Szkolnictwo.pl.''
+
*[http://www.profesor.pl/publikacja,7011,Artykuly,Dlaczego-antypedagogika-nie-wychowuje Dlaczego antypedagogika nie wychowuje? / Anna Dyl.] ''Artykuł omawiający genezę nurtu, tezy antypedagogiki w kontekście wychowania. Publikacja zamieszczona na portalu „Profesor.pl”.''
  
*[http://www.konferencja.21.edu.pl/uploads/6/3/9/9/6399009/1.3.1._froowicz.pdf Sztuka w procesie kształcenia i terapii osób niepełnosprawnych – raport z badań / Elżbieta Frołowicz.] ''Artykuł omawiający rolę sztuki, badania kształcącej i terapeutycznej funkcji sztuki w zakresie możliwości oddziaływania na osoby niepełnosprawne, wpływ arteterapii na funkcjonowanie niepełnosprawnych. Publikacja z XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Edukacja XXI wieku zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu.''
+
*[http://www.profesor.pl/publikacja,15333,Artykuly,Wychowanie-czy-antywychowanie-Czy-nurt-antypedagogiki-moze-obecnie-stanowic-alternatywe-dla-tradycyjnych-metod-wychowawczych Wychowanie, czy antywychowanie? Czy nurt antypedagogiki może obecnie stanowić alternatywę dla tradycyjnych metod wychowawczych? / Wiesława Grabowska.] ''Artykuł analizujący twórczość Hubertusa von Schoenbecka. Publikacja zamieszczona na portalu „Profesor.pl”.''
  
*[http://czasopisma.viamedica.pl/psy/article/download/29134/23899 Arteterapia z dziećmi i młodzieżą - perspektywa rozwojowa / Maja Stańko.] ''Artykuł omawiający działania arteterapeutyczne z dziećmi i młodzieżą w kontekście poszczególnych etapów rozwoju psychicznego i fizycznego, podający charakterystykę poszczególnych etapów rozwoju człowieka uwzględniającą występowanie możliwych trudności oraz zaburzeń psychicznych. Publikacja w czasopiśmie Via Medica 2009, nr 2.''
+
*[http://seminare.pl/pdf/tom11-10-nieweglowski.pdf Antypedagogika wobec pedagogiki / Jan Niewęgłowski.] ''Artykuł omawiający początki antypedagogiki, emancypację i równouprawnienie dzieci, poglądy Hubertusa von Schoenebecka na prawa dziecka, oceniający założenia antypedagogiki. Publikacja w czasopiśmie Seminare nr 11, 1995.''
  
*[https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/455/Florczykiewicz.J_Interdyscyplinarnosc_w_arteterapii.pdf?sequence=1 Interdyscyplinarność arteterapii –sztuka jako przestrzeń działania arteterapeutycznego / Janina Florczykiewicz.] ''Publikacja w czasopiśmie Student Niepełnosprawny nr 15, 2015 wydawanym przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.''
+
*[https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2013/Przewodnik-Katolicki-46-2013/Rodzina/Antypedagogika-wychowanie-bez-przemocy Antypedagogika - wychowanie bez przemocy? / Bogna Białecka.] ''Artykuł omawiający wychowanie bezstresowe i antypedagogikę w praktyce, ukazujący drugie dno antypedagogiki. Publikacja zamieszczona na stronie czasopisma Przewodnik Katolicki.''
  
*[http://www.zn.pwsz.legnica.edu.pl/zalaczniki/zeszyty/zn14/zn_14_6.pdf Arteterapia w poszukiwaniu tożsamości naukowej / Wita Szulc.] ''Publikacja w Zeszytach Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 2015, nr 14.''
+
*[http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=44&f=artykul_44.doc Antypedagogika / Janusz Bielski.] ''Artykuł omawiający istotę i główne założenia antypedagogiki, trzy jej główne nurty i to, co wniosła antypedagogika do teorii wychowania. Publikacja zamieszczona na stronie czasopisma „Lider”. ''
  
*[http://www.dbc.wroc.pl/Content/26984/terapia_w_pracy_cz1.pdf Wykorzystanie elementów terapii poprzez sztuki plastyczne w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dzieckiem o zaburzonym rozwoju / Anna Dzikomska-Kaczan.] ''Artykuł na stronie 91. Publikacja zamieszczona w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.''
 
  
*[https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/25276/linek_arteterapia_poznanie_i_wyrazanie_siebie.pdf?sequence=1&isAllowed=y Arteterapia – poznanie i wyrażanie siebie / Agata Linek.] ''Artykuł omawiający historię i rozwój arteterapii, podający definicję, rodzaje i funkcje arteterapii. Publikacja w Zeszytach Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Humanistyczne 2012, nr 4.''
+
'''Baza bibliograficzna EDUKACJA'''
 
 
*[http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/2707/259.pdf O kolorach, kształtach, dźwiękach i innych tworzywach arteterapii / Aleksandra Papaj.] ''Artykuł podający definicję arteterapii i omawiający jej rodzaje, omawiający genezę arteterapii, wpływ na nią głównych nurtów i kierunków psychologii. Publikacja w Pracach Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pedagogika 2010, z. 19.''
 
 
 
*[http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-62f5bc8c-a2df-40be-b989-48183c347053 Arteterapia w pracy pedagogicznej / Beata Skwarek, Wita Szulc.] ''Artykuł omawiający teorię arteterapii oraz badania uczestników konferencji „Sztuka i terapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi”. Publikacja zamieszczona w Zeszytach Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 2017, nr 22.''
 
 
 
*[https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/36169/gagracz_arteterapia_proba_charakterystyki_zjawiska_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y Arteterapia : próba charakterystyki zjawiska / Sylwia Gagracz.] ''Artykuł omawiający historię i rodzaje arteterapii, praktyczne stosowanie metod arteterapeutycznych, szkolenia w tym zakresie, opisujący propozycję zajęć terapeutycznych dla eurosierot. Publikacja zamieszczona w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.''
 
 
 
*[http://www.publikacje.edu.pl/pdf/12074.pdf Arteterapia jako metoda usuwania zaburzeń emocjonalnych u dzieci w wieku przedszkolnym / Ewelina Dąbrowska.] ''Artykuł omawiający rózne formy arteterapii: muzykoterapię, biblioterapię i terapię przez sztuki plastyczne. Publikacja zamieszczona w serwisie Publikacje edukacyjne.edu.pl.''
 
  
*[https://www.akademiamedycyny.pl/wp-content/uploads/2016/05/201103_Geriatria_001.pdf Arteterapia jako forma terapii zajęciowej w aktywizacji osób starszych / Sławomir Tobis, Sylwia Kropińska, Mirosława Cylkowska-Nowak.] ''Artykuł omawiający zastosowanie arteterapii w holistycznej terapii zajęciowej osób w podeszłym wieku. Publikacja zamieszczona w czasopiśmie Geriatria 2011, nr 5.''
+
*[https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=find-b&find_code=WTI&request=antypedagog%3F&adjacent=N&local_base=DBP03&x=31&y=6&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3= Antypedagogika] ''wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.''
  
  
 
'''Zestawienia bibliograficzne'''
 
'''Zestawienia bibliograficzne'''
  
*[http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/zestawienia/zest118.pdf Arteterapia : zestawienie bibliograficzne / Jolanta Świątek-Gruszka.] ''Zestawienie bibliograficzne zawierające artykuły z czasopism i rozdziały z książek wydanych do 2004 r., opublikowane w serwisie Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.''
+
*[http://www.pbw.kielce.pl/userfiles/file/nowe_zestawienia/dokument566.pdf Antypedagogika a ekspresja wolności dziecka : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Marta Boszczyk, Anna Knajder-Sowa.] ''Zestawienie bibliograficzne zawierające artykuły z czasopism i książek wydanych do 2012 r., opublikowane na stronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.''
 
 
*[http://www.filiapajeczno.bpsieradz.pl/zestawienia/Arteterapia.pdf Arteterapia : zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii / Maria Marczyńska.] ''Zestawienie bibliograficzne zawierające książki i artykuły z czasopism wydane do 2013 r., opublikowane na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Filii w Pajęcznie.''
 
 
 
*[http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/40526/edition/40943/content?ref=desc Współczesna arteterapia : bibliografia adnotowana czasopisma Arteterapia / Urszula Zybura.] ''Zestawienie bibliograficzne zawierające treść czasopisma Arteterapia wydawanego w latach 2008-2011.''
 
 
 
*[https://www.pbw.bielsko.pl/images/pliki/pakiety_edukacyjne/arteterapia_pakiet1.pdf Arteterapia : pakiet edukacyjny / oprac. Małgorzata Czub.] ''Zestawienie bibliograficzne zawierające linki, bibliografię za lata 2014-2018, linki do czasopism związanych z arteterapią, opublikowane na stronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.''
 
 
 
*[https://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/legnica/images/Biblioteka/promocja_arteterapia.pdf Arteterapia.] ''Zestawienie bibliograficzne zawierające opisy książek wraz z adnotacjami wydanych w latach 2011-2015, opublikowane na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Filii w Legnicy.''
 
  
*[http://www.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz/doc/zestawienia/arteterapia15.doc Arteterapia : zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Jolanta Świątek-Gruszka.] ''Zestawienie bibliograficzne zawierające opisy artykułów z czasopism i książek wydanych do 2013 roku, opublikowane na stronie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku.''
+
*[http://bpskierniewice.pl/zestaw/Antypedagogika.PDF Antypedagogika : zestawienie bibliograficzne w wyborze.] ''Zestawienie bibliograficzne zawierające książki i artykuły z czasopism wydane do 2013 r., opublikowane na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach. ''
  
  
| stopka=26 sierpnia 2020 r.
+
| stopka=26 lutego 2021 r.
 
}}
 
}}

Aktualna wersja na dzień 14:25, 2 mar 2021Multimedia

  • Antypedagogika Prezentacja ukazująca podstawowe zasady antypedagogiki, jej początki i przedstawicieli oraz porównanie pedagogiki z antypedagogiką.

Artykuły

  • Antypedagogika wobec pedagogiki / Jan Niewęgłowski. Artykuł omawiający początki antypedagogiki, emancypację i równouprawnienie dzieci, poglądy Hubertusa von Schoenebecka na prawa dziecka, oceniający założenia antypedagogiki. Publikacja w czasopiśmie Seminare nr 11, 1995.
  • Antypedagogika / Janusz Bielski. Artykuł omawiający istotę i główne założenia antypedagogiki, trzy jej główne nurty i to, co wniosła antypedagogika do teorii wychowania. Publikacja zamieszczona na stronie czasopisma „Lider”.


Baza bibliograficzna EDUKACJA

  • Antypedagogika wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.


Zestawienia bibliograficzneDostępność sprawdzono: 26 lutego 2021 r.