Diagnoza pedagogiczna

Z WikiEduLinki - Edukacyjne Zasoby InternetuMultimedia  • Diagnoza przedszkolna. Prezentacja multimedialna. M. in.: podstawa prawna, Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka i Skala Gotowości Szkolnej, obserwacja, współpraca z rodzicami – przekazywanie wyników obserwacji.Książka


  • Diagnostyka pedagogiczna / Barbara Skałbania. Znaczenie diagnozy w pedagogice, diagnoza środowiska rodzinnego, znaczenie diagnozy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, proces uczenia się jako przedmiot diagnozy, rozpoznawanie zdolności uczniów.


Artykuły


  • Diagnostyka pedagogiczna. Wykłady: etyczne aspekty diagnozy, kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze, aspekty diagnozy pedagogicznej, zasadnicze kryteria wyrażania ocen pedagogicznych, miejsce ocen w diagnostyce pedagogicznej, metody diagnozowania w pedagogice.  • Diagnoza dziecka w przedszkolu. Zakres diagnozy, źródła poznanie dziecka, rodzaje diagnozy wykorzystywanej w przedszkolu, obserwacja, dokumentacja.
Zestawienia bibliograficzneDostępność sprawdzono: 22 września 2014 r.


Osobiste