Osobowość nauczyciela

Z WikiEduLinki - Edukacyjne Zasoby Internetu


MultimediaArtykuły

  • Dobry wychowawca / Hanna Witek Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie cechy powinien posiadać wychowawca XXI wieku, wieku mediów, komputerów i bardzo szybko postępujących zmian społeczno-cywilizacyjnych.
  • Osobowość i zadania nauczyciela / Edyta Nowak Etyczny aspekt osobowości nauczyciela uczestniczącego w wychowaniu małego dziecka według zasad pedagogiki Marii Montessori. Określenie zadań nauczyciela, wychowawcy i opiekuna w dążeniu do nieskrępowanego rozwoju dziecka.
  • Osobowość nauczyciela / Sylwia Seul Aktywność uczniów na lekcji jako efekt wpływu cech osobowych i postawy nauczyciela na wychowanków. Na podstawie badań własnych autorki artykułu.


  • Osobowość nauczyciela / Małgorzata Wiśniewska Cechy osobowości nauczyciela przedstawione w oparciu o prace Marii Grzegorzewskiej pt. Znaczenie wychowawcze osobowości nauczyciela, Listy do młodego nauczyciela oraz artykułu pt. Z notatek o nauczycielu wychowawcy.

  • Osobowość nauczyciela wychowania fizycznego / Łącki Tomasz Artykuł zawiera omówienie pojęcia osobowości, koncepcji osobowości nauczyciela-wychowawcy oraz wychowawczego wpływu osobowości nauczyciela; style oddziaływania wychowawczego nauczyciela wychowania fizycznego oraz cechy charakteryzujące nauczycieli reprezentujących różne style oddziaływań wychowawczych; interpersonalną teorię osobowości nauczyciela wychowania fizycznego.

  • Osobowość nauczyciela wychowawcy / Joanna Hołodiuk Nauczyciel wychowawca, z racji wykonywanego zawodu obcuje z innymi osobami, zarówno z uczniami, rodzicami, jak i innymi nauczycielami. Autor podejmuje zagadnienie osobowości nauczyciela wychowawcy, jego cech osobowościowych w sferze społecznej, emocjonalnej, etycznej i poznawczej.
Zestawienia bibliograficzneDostępność sprawdzono: 2 grudnia 2015 r.


Osobiste