Osobowość nauczyciela

Z WikiEduLinki - Edukacyjne Zasoby Internetu


MultimediaArtykuły
  • Dobry wychowawca / Hanna Witek Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie cechy powinien posiadać wychowawca XXI wieku, wieku mediów, komputerów i bardzo szybko postępujących zmian społeczno-cywilizacyjnych.
  • Osobowość i zadania nauczyciela / Edyta Nowak Etyczny aspekt osobowości nauczyciela uczestniczącego w wychowaniu małego dziecka według zasad pedagogiki Marii Montessori. Określenie zadań nauczyciela, wychowawcy i opiekuna w dążeniu do nieskrępowanego rozwoju dziecka.
  • Osobowość nauczyciela / Sylwia Seul Aktywność uczniów na lekcji jako efekt wpływu cech osobowych i postawy nauczyciela na wychowanków. Na podstawie badań własnych autorki artykułu.


  • Osobowość nauczyciela / Małgorzata Wiśniewska Cechy osobowości nauczyciela przedstawione w oparciu o prace Marii Grzegorzewskiej pt. Znaczenie wychowawcze osobowości nauczyciela, Listy do młodego nauczyciela oraz artykułu pt. Z notatek o nauczycielu wychowawcy.

  • Osobowość nauczyciela wychowania fizycznego / Łącki Tomasz Artykuł zawiera omówienie pojęcia osobowości, koncepcji osobowości nauczyciela-wychowawcy oraz wychowawczego wpływu osobowości nauczyciela; style oddziaływania wychowawczego nauczyciela wychowania fizycznego oraz cechy charakteryzujące nauczycieli reprezentujących różne style oddziaływań wychowawczych; interpersonalną teorię osobowości nauczyciela wychowania fizycznego.

Zestawienia bibliograficzneDostępność sprawdzono: 20 listopada 2014 r.


Osobiste