Osobowość nauczyciela

Z WikiEduLinki - Edukacyjne Zasoby Internetu


MultimediaArtykuły
  • Osobowość i zadania nauczyciela / Edyta Nowak Etyczny aspekt osobowości nauczyciela uczestniczącego w wychowaniu małego dziecka według zasad pedagogiki Marii Montessori. Określenie zadań nauczyciela, wychowawcy i opiekuna w dążeniu do nieskrępowanego rozwoju dziecka.
  • Osobowość nauczyciela / Alicja Lutek Autorka w prezentowanym referacie powołuje się na teorie osobowości oraz poglądy i teorie pedagogów na osobowość, prezentuje cechy intelektualne, dydaktyczne i wychowawcze osobowości w kontekście pracy pedagogicznej i samorozwoju nauczyciela. Dołączona bibliografia.


  • Osobowość nauczyciela / Magdalena Papiernik-Bojkowska, Anna Klepka, Romuald Rutkowski Pedagogiczne oddziaływanie nauczyciela należy do takich dziedzin aktywności ludzkiej, które spełniać powinno bogaty zespół wskazań, by nie tylko propagować określone obowiązki, ale także ilustrować je na przykładzie konkretnych postępowań. Nauczyciele ukazują uczniom w procesie kształcenia i wychowania wzory osobowe zgodne z aksjologicznymi założeniami ideału i celu wychowania. Mają one stać się ideałami wychowywanej i kształconej młodzieży. Efektem tych oddziaływań staje się ocena nauczyciela, gdy uczeń konfrontuje słowa i zachowanie pedagoga.


  • Osobowość nauczyciela / Sylwia Seul Aktywność uczniów na lekcji jako efekt wpływu cech osobowych i postawy nauczyciela na wychowanków. Na podstawie badań własnych autorki artykułu.


  • Osobowość nauczyciela / Małgorzata Wiśniewska Cechy osobowości nauczyciela przedstawione w oparciu o prace Marii Grzegorzewskiej pt. Znaczenie wychowawcze osobowości nauczyciela, Listy do młodego nauczyciela oraz artykułu pt. Z notatek o nauczycielu wychowawcy.

  • Osobowość nauczyciela wychowania fizycznego / Łącki Tomasz Artykuł zawiera omówienie pojęcia osobowości, koncepcji osobowości nauczyciela-wychowawcy oraz wychowawczego wpływu osobowości nauczyciela; style oddziaływania wychowawczego nauczyciela wychowania fizycznego oraz cechy charakteryzujące nauczycieli reprezentujących różne style oddziaływań wychowawczych; interpersonalną teorię osobowości nauczyciela wychowania fizycznego.
  • Wpływ osobowości nauczyciela-wychowawcy na dziecko przewlekle chore Poglądy pedagogów polskich dotyczące cech osobowości nauczyciela-wychowawcy w kontekście zadań i roli nauczyciela-wychowawcy placówki sanatoryjnej. Refleksja dotycząca cech osobowości nauczyciela, jakich od swoich opiekunów oczekują dzieci w placówce sanatoryjnej.
Zestawienia bibliograficzneDostępność sprawdzono: 10 września 2014 r.


Osobiste