Osobowość nauczyciela: Różnice pomiędzy wersjami

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj
 
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 20: Linia 20:
 
'''Artykuły'''  
 
'''Artykuły'''  
  
 +
 +
*[https://journals.pan.pl/Content/102087/PDF/Gołek.pdf Pożądane cechy osobowości współczesnego nauczyciela akademickiego /Bartłomiej Gołek] ''Rozważania na temat wybranych dyspozycji osobowościowych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz inne pożądane kompetencje podmiotowe tej grupy społecznej.''
  
 
*[https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1617 Nauczyciel. Jaki powinien być? / Oprac. Dorota Molenda-Mokosa] ''W treści omówiono problemy etyczno–deontologiczne zawodu nauczycielskiego w świetle literatury oraz cechy osobowości predysponujące nauczyciela do wykonywania zawodu.''
 
*[https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1617 Nauczyciel. Jaki powinien być? / Oprac. Dorota Molenda-Mokosa] ''W treści omówiono problemy etyczno–deontologiczne zawodu nauczycielskiego w świetle literatury oraz cechy osobowości predysponujące nauczyciela do wykonywania zawodu.''
Linia 32: Linia 34:
  
 
*[http://journals.pan.pl/Content/102087/PDF/Gołek.pdf?handler=pdf Pożądane cechy osobowości współczesnego nauczyciela akademickiego / Bartłomiej Gołek] ''Rozważania na temat systemu postaw i wartości u nauczycieli akademickich, które formułują ich rolę we współczesnym społeczeństwie, adekwatnie do zachodzących przemian społecznych, reform szkolnictwa wyższego i związanych z tym aksjologicznych wyzwań.''
 
*[http://journals.pan.pl/Content/102087/PDF/Gołek.pdf?handler=pdf Pożądane cechy osobowości współczesnego nauczyciela akademickiego / Bartłomiej Gołek] ''Rozważania na temat systemu postaw i wartości u nauczycieli akademickich, które formułują ich rolę we współczesnym społeczeństwie, adekwatnie do zachodzących przemian społecznych, reform szkolnictwa wyższego i związanych z tym aksjologicznych wyzwań.''
 
*[http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Cieszynski_Almanach_Pedagogiczny/Cieszynski_Almanach_Pedagogiczny-r2013-t2/Cieszynski_Almanach_Pedagogiczny-r2013-t2-s38-55/Cieszynski_Almanach_Pedagogiczny-r2013-t2-s38-55.pdf Model współczesnego nauczyciela / Maria Kujawska] ''Poszukiwanie modelu wzorowego nauczyciela – jego cech osobowych, sposobów kształcenia i doskonalenia oraz zasad funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości społecznej, kulturowej i technologicznej na podstawie wyników badań sondażowych na ten temat przeprowadzonych wśród nauczycieli i studentów historii.''
 
  
 
*[http://jows.pl/artykuly/osobowosc-nauczyciela-wplyw-wychowawczy-ujecie-teoretyczne Osobowość nauczyciela a wpływ wychowawczy - ujęcie teoretyczne / Krystyna Mihułka] ''Rozważania na temat istoty osobowości nauczyciela w procesie wychowawczo-dydaktycznym oraz jej wpływu na rozwój osobowościowy i intelektualny uczniów. Opracowanie ma charakter teoretyczny i skupiono się w nim na wybranych klasycznych i współczesnych koncepcjach polskich uczonych, przede wszystkim pedagogów i psychologów.''
 
*[http://jows.pl/artykuly/osobowosc-nauczyciela-wplyw-wychowawczy-ujecie-teoretyczne Osobowość nauczyciela a wpływ wychowawczy - ujęcie teoretyczne / Krystyna Mihułka] ''Rozważania na temat istoty osobowości nauczyciela w procesie wychowawczo-dydaktycznym oraz jej wpływu na rozwój osobowościowy i intelektualny uczniów. Opracowanie ma charakter teoretyczny i skupiono się w nim na wybranych klasycznych i współczesnych koncepcjach polskich uczonych, przede wszystkim pedagogów i psychologów.''
Linia 60: Linia 60:
  
 
*[http://zsipo2.magnuszew.edu.pl/dla_nauczycieli/publikacje/wychowawca.doc Dobry wychowawca / Hanna Witek] ''Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie cechy powinien posiadać wychowawca XXI wieku, wieku mediów, komputerów i bardzo szybko postępujących zmian społeczno-cywilizacyjnych.''  
 
*[http://zsipo2.magnuszew.edu.pl/dla_nauczycieli/publikacje/wychowawca.doc Dobry wychowawca / Hanna Witek] ''Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie cechy powinien posiadać wychowawca XXI wieku, wieku mediów, komputerów i bardzo szybko postępujących zmian społeczno-cywilizacyjnych.''  
 
*[http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1290273190.pdf Ideał nauczyciela dostrzegany przez jego uczniów / Małgorzata Makiewicz] ''Próba zarysowania teoretycznego modelu idealnego nauczyciela. Przedstawiono : preferowane cechy osobowości nauczycieli wg młodzieży licealnej Szczecina na podstawie badania prowadzonego przez autorkę w latach 1994 – 2001.''
 
  
 
*[http://www.zskjordanow.iap.pl/hugon24.03.04/bergant.htm Jakie są podstawowe cechy dojrzałego nauczyciela? / Oprac. Renata Ptaś-Bergant] ''Refleksje nauczyciela na temat współczesnego wzorca osobowego nauczycieli.''     
 
*[http://www.zskjordanow.iap.pl/hugon24.03.04/bergant.htm Jakie są podstawowe cechy dojrzałego nauczyciela? / Oprac. Renata Ptaś-Bergant] ''Refleksje nauczyciela na temat współczesnego wzorca osobowego nauczycieli.''     

Aktualna wersja na dzień 15:13, 28 lut 2021


EDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism
  • Nauczyciele - osobowość wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.


Multimedia


Książki


Artykuły


  • Osobowość nauczyciela / Sylwia Seul Omówienie i podsumowanie badań autorki dotyczących wpływu cech charakteru nauczyciela na emocjonalny klimat w klasie i stosunek uczniów do nauczyciela.
  • Osobowość nauczyciela wychowawcy / Joanna Hołodiuk Omówienie najważniejszych według autorki cech, jakimi powinien odznaczać się idealny nauczyciel wychowawca, na podstawie właściwości osobowościowych w sferze społecznej, emocjonalnej, etycznej i poznawczej.
  • Cechy dobrego nauczyciela Wykaz cech dobrego nauczyciela na podstawie literatury pedeutologicznej oraz badań psychologów i pedagogów.
  • Preferowane cechy osobowości nauczyciela edukacji przedszkolnej / Joanna Nowak Omówienie własnych badań na grupie nauczycieli wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym. W treści dokonano krótkiej charakterystyki sytuacji dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej. Opisano postać współczesnego wychowawcy pracującego w szkole podstawowej jak również wzór nauczyciela, który powinien pracować z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zwrócono uwagę jakimi cechami powinien się wyróżniać nauczyciel-wychowawca przedszkola.
  • Dobry wychowawca / Hanna Witek Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie cechy powinien posiadać wychowawca XXI wieku, wieku mediów, komputerów i bardzo szybko postępujących zmian społeczno-cywilizacyjnych.
  • Osobowość i zadania nauczyciela / Edyta Nowak Etyczny aspekt osobowości nauczyciela uczestniczącego w wychowaniu małego dziecka według zasad pedagogiki Marii Montessori. Określenie zadań nauczyciela, wychowawcy i opiekuna w dążeniu do nieskrępowanego rozwoju dziecka.
  • Osobowość nauczyciela wychowania fizycznego / Łącki Tomasz Artykuł zawiera omówienie pojęcia osobowości, koncepcji osobowości nauczyciela-wychowawcy oraz wychowawczego wpływu osobowości nauczyciela; style oddziaływania wychowawczego nauczyciela wychowania fizycznego oraz cechy charakteryzujące nauczycieli reprezentujących różne style oddziaływań wychowawczych; interpersonalną teorię osobowości nauczyciela wychowania fizycznego.


Zestawienia bibliograficzne

  • Osobowość nauczyciela / Oprac. Małgorzata Łomnicka Zestawienie bibliograficzne prezentuje wybór literatury za lata 2000 – 2014, dostępnej w zbiorach zawartości katalogów elektronicznych Biblioteki Narodowej i innych bibliotek zgrupowanych w KARO, a także baz danych sieci PBW w Opolu.Dostępność sprawdzono: 28 luty 2021 r.