Osobowość nauczyciela

Z linki
Skocz do: nawigacja, szukaj


EDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism
  • Nauczyciele - osobowość wyniki wyszukiwania w bazie Edukacja, tworzonej w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu, odsyłające do zbioru artykułów z czasopism, który podlega ciągłej rozbudowie i aktualizacji.


Multimedia


Książki


Artykuły


  • Osobowość nauczyciela / Sylwia Seul Omówienie i podsumowanie badań autorki dotyczących wpływu cech charakteru nauczyciela na emocjonalny klimat w klasie i stosunek uczniów do nauczyciela.
  • Osobowość nauczyciela wychowawcy / Joanna Hołodiuk Omówienie najważniejszych według autorki cech, jakimi powinien odznaczać się idealny nauczyciel wychowawca, na podstawie właściwości osobowościowych w sferze społecznej, emocjonalnej, etycznej i poznawczej.
  • Cechy dobrego nauczyciela Wykaz cech dobrego nauczyciela na podstawie literatury pedeutologicznej oraz badań psychologów i pedagogów.
  • Preferowane cechy osobowości nauczyciela edukacji przedszkolnej / Joanna Nowak Omówienie własnych badań na grupie nauczycieli wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym. W treści dokonano krótkiej charakterystyki sytuacji dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej. Opisano postać współczesnego wychowawcy pracującego w szkole podstawowej jak również wzór nauczyciela, który powinien pracować z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zwrócono uwagę jakimi cechami powinien się wyróżniać nauczyciel-wychowawca przedszkola.
  • Dobry wychowawca / Hanna Witek Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie cechy powinien posiadać wychowawca XXI wieku, wieku mediów, komputerów i bardzo szybko postępujących zmian społeczno-cywilizacyjnych.
  • Osobowość i zadania nauczyciela / Edyta Nowak Etyczny aspekt osobowości nauczyciela uczestniczącego w wychowaniu małego dziecka według zasad pedagogiki Marii Montessori. Określenie zadań nauczyciela, wychowawcy i opiekuna w dążeniu do nieskrępowanego rozwoju dziecka.
  • Osobowość nauczyciela wychowania fizycznego / Łącki Tomasz Artykuł zawiera omówienie pojęcia osobowości, koncepcji osobowości nauczyciela-wychowawcy oraz wychowawczego wpływu osobowości nauczyciela; style oddziaływania wychowawczego nauczyciela wychowania fizycznego oraz cechy charakteryzujące nauczycieli reprezentujących różne style oddziaływań wychowawczych; interpersonalną teorię osobowości nauczyciela wychowania fizycznego.


Zestawienia bibliograficzne

  • Osobowość nauczyciela / Oprac. Małgorzata Łomnicka Zestawienie bibliograficzne prezentuje wybór literatury za lata 2000 – 2014, dostępnej w zbiorach zawartości katalogów elektronicznych Biblioteki Narodowej i innych bibliotek zgrupowanych w KARO, a także baz danych sieci PBW w Opolu.Dostępność sprawdzono: 28 luty 2021 r.