Psychologia starości

Z WikiEduLinki - Edukacyjne Zasoby InternetuDefinicjeArtykuły


Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk / Andrzej Klimczuk] Oferta instytucji kulturalnych i artystycznych adresowana dla osób starszych. Plik w formacie pdf.Zestawienia bibliograficzne

Dostępność sprawdzono: 1 lipca 2016 r.


Osobiste