Relacje szkoła-rodzice

Z WikiEduLinki - Edukacyjne Zasoby Internetu


Portale - serwisy - fora


Multimedia

  • [C:\Documents and Settings\oem\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\393D39U7\2056.zip_-_Efektywna_współpraca_nauczycieli_i_rodziców.ppt[1].zip Prezentacja przygotowana przez Iwonę Chojnacką i Katarzynę Kurek-Brzyk ze Szkoły Podstawowej w Opalenicy, na temat ,,Efektywna współpraca nauczycieli i rodziców”.]
  • [C:\Documents and Settings\oem\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\6037TFLY\2056.zip_-_Efektywna_współpraca_nauczycieli_i_rodziców.ppt[1].zip Prezentacja przygotowana przez Iwonę Chojnacką i Katarzynę Kurek-Brzyk ze Szkoły Podstawowej w Opalenicy, na temat ,,Relacje rodzina-szkoła”.]


Artykuły

  • [C:\Documents and Settings\oem\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\QF5E1RTK\1810.zip_-_Współpraca_nauczyciela-wychowawcy_z_rodzicami_uczniów..doc[1].zip Artykuł Wiesławy Bielec poświęcony współpracy nauczyciela – wychowawcy z rodzicami uczniów.]


PROGRAMY - PODRĘCZNIKI


KSIĄŻKI


Zestawienia bibliograficzne

Dostępność sprawdzono: 15 wrzesień 2014 r.


Osobiste