logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Instytucje szkoleniowe

Centralne

 • ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji
  Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
 • KOWEZiU Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznejjest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym Ośrodek jest Minister Edukacji Narodowej.

 • Centrum Edukacji Obywatelskiej
  J
  est placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim. Proponuje projekty edukacyjne na różnych przedmiotach - z zakresu edukacji kulturalnej, ekonomicznej, globalnej, matematyczno-przyrodnicze, w ramach samorządu uczniowskiego i wolontariatu - oparte na lokalnych działaniach uczniów.
 • OEIiZKOśrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
  Publiczna placówka doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Ośrodek powstał w 1991 roku i od początku istnienia uczestniczył we wszystkich ważnych programach, które miały znaczenie dla rozwoju edukacji informatycznej i szkolnych zastosowań technologii informacyjnej. Zadaniem Ośrodka jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli wszystkich typów szkół w zakresie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej.

Dolnośląskie

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli  

 • CKP Centrum Kształcenia Praktycznego
  Publiczna placówka oświatowa utworzona decyzją Kuratora Oświaty we Wrocławiu jako innowacja systemowo – organizacyjna zapewniająca drożne i elastyczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w obszarze edukacji zawodowej.  
 • WCDN Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
  Instytucja kształcenia dorosłych, realizującą ideę kształcenia ustawicznego. Służy nauczycielom, umożliwia im podnoszenie, uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie nowych umiejętności.

Niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli 

 •  ADIUST Ośrodek Szkolenia
  Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli oferująca kursy oraz szkolenia dla dyrektorów, kadry pedagogicznej, pracowników oświaty i osób zainteresowanych.
 • MUR Centrum Edukacji Zawodowej
  Prowadzi kształcenie ustawiczne osób dorosłych, realizowane w formie kursów i szkoleń przez ośrodki szkoleniowe, działające w kilku miastach Dolnego Śląska.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu