logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Przegląd prasy

Nauczyciele nie chcą brać udziału w strajku włoskim
Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął uchwałę o rozpoczęciu 15 października 2019 r. straku włoskiego. Nauczyciel nie wykona żadnej czynności, której wprost nie nakazują mu przepisy i statut szkoły. Jednak bardzo wielu pedagogów bardzo sceptycznie podchodzi do tego pomysłu.

Rzecznik Praw Dziecka tłumaczy rodzicom, że mają prawo się nie zgodzić, by ich dziecko było poddawane propagandzie czy wpływowi skrajnych ideologii, zwłaszcza tych, które przeciwstawiają się prawom natury. 

W ramach nowej podstawy programowej z 2018 r. kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia, nauczyciele są zobowiązani do realizowania treści nauczania związanych z edukacją seksualną człowieka. 
 
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
Sprawdź, kiedy wypadają przerwy świąteczne, ferie zimowe i letnie oraz kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym 2019/2020.
 
Egzamin czeladniczy też obowiązkowy
MEN przygotowało nowy projekt rozporządzenia, które dostosuje zasady przeprowadzania egzaminów czeladniczych do przepisów ustawy.
 
Statut szkoły powinien określać sankcje, jakie można nałożyć na ucznia, który łamie szkolne zasady. O poważniejszych czynach - stanowiących przestępstwa lub wykroczenia - należy powiadamiać sąd rodzinny. Nie ma tu do końca znaczenia wiek dziecka, bo jeżeli złe zachowanie się powtarza, to sąd rodzinny może uznać dziecko za zdemoralizowane.
Gdy w szkole wydarzy się wypadek, dyrektor musi powołać zespół, który zbada sprawę i sporządzi protokół. To, kto odpowiada za wypadek, zależy od okoliczności zdarzenia. Odpowiedzialność organu prowadzącego jest wyłączona, gdy winę za wypadek ponosi wyłącznie uczeń.

Priorytetem działań szkoły powinno być dążenie do pełnego, rzeczywistego włączenia i integracji z róieśnikami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Warunki, jakie należy spełnić, by nauczyciel mógł przejść na emeryturę. 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu