logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Przegląd prasy

finansowanie oświaty
Trwają intensywne rozmowy związków zawodowych z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat wynagrodzenia nauczycieli.
men1
W roku 2019 gminy muszą podjąć nowe uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów szkolnych.
 
pace w owiacie
Punkty za niski wskaźnik zamożności i za przygotowywanie posiłków dla więcej niż jednej szkoły. Projektowane kryteria oceny wniosków o dofinansowanie w programie „Posiłek w szkole i w domu”.
zerówki
Nadzwyczajna Rada KSOiW podtrzymała swoją decyzję dotyczącą postulatów płacowych. „Solidarność” pracowników oświaty domaga się 15 proc. podwyżki płac od stycznia 2019 r. oraz zmiany systemu wynagradzania, który miałby być powiązany ze średnią wynagrodzeń w gospodarce narodowej.
zmiany w prawie oświatowym
Najlepsi nauczyciele dyplomowani będą dostawać dodatek za wyróżniającą pracę. Pojawiły się obawy, że szkoły ograniczą zatrudnianie pedagogów z najwyższym stopniem awansu zawodowego, by zaoszczędzić na wynagrodzeniach.
minister edukacji i premier

Ministerstwo zaproponowało, by nauczyciele kolejną 5-procentową podwyżkę pensji otrzymali już we wrześniu 2019 r., a nie - jak pierwotnie planowano - w styczniu 2020 r.

80 tys na stołówkę. Wiadomo na co dofinansowanie z programu "Posiłek w szkole i w domu"

Do 80 tys. zł będą mogły otrzymać samorządy na doposażenie istniejących stołówek lub zorganizowanie nowych. 25 tys. zł będą mogły pozyskać na wyposażenie jadalni.

MEN: Przepełnione klasy to problem samorządów

Za organizację sieci szkolnej odpowiada samorząd, będący organem prowadzącym dla szkół. To te podmioty powinny zadbać o warunki, w jakich uczą się dzieci.

BHP w szkole. Od września szkoła będzie musiała zapewnić szafki na podręczniki

W projekcie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach jednoznacznie określono obowiązek dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. Resort edukacji wprowadza też minimalny czas trwania przerw - co najmniej 10 minut; mają one być ponadto dostosowane do potrzeb uczniów.

 Dyrektor niekoniecznie z oceną wyróżniającą

Resort edukacji wycofa się z wymogu, by kandydat na dyrektora szkoły uzyskiwał najwyższą ocenę pracy. Zmiana ta nie ma jednak szans wejść w życie przed 1 września 2018 r. Podobnie zresztą jak rozporządzenia dla szkół innych niż te podległe MEN.

 

GooglePlusinstagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa