logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Prawo oświatowe

 • LEX Prawo Oświatowe jest codziennie aktualizowanym serwisem elektronicznym, który w przyjazny i praktyczny sposób prezentuje informacje, materiały eksperckie, narzędzia, które wspierają użytkowników w zadaniach związanych z wprowadzaniem zmian. Zawiera informacje o przepisach prawa oświatowego, pomoc w ich interpretacji i praktycznym zastosowaniu. 
 • Portal OŚWIATA I PRAWO. 
  To edukacyjny serwis informacyjny skierowany do dyrektorów i nauczycieli szkół całej Polski. Głównym celem serwisu jest pomoc w rozwiązywaniu zawiłości z zakresu prawa oświatowego oraz dostarczenie prawnych rozwiązań dla nietypowych sytuacji z życia szkoły, które nie zostały uregulowane wprost w przepisach bądź są regulowane przez wiele przepisów.
 • Edukacja. Serwis Gazety Prawnej poświęcony edukacji.
 1.  Ocena pracy nauczycieli po nowemu. Rozporządzenie podpisane  Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zostało podpisane przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską - poinformowało w poniedziałek MEN. Rozporządzenie wejdzie w życie od 1 września
 2. Wynagrodzenia nauczycieli: Jak zreformować system?
  Po raz pierwszy od 2012 r. nauczyciele otrzymają od 1 kwietnia 2018 r. tak znaczące, bo 5-proc. podwyżki. W kolejnych latach ma być podobnie. Czy to oznacza, że praca nauczycieli została wreszcie doceniona? 
 3.  MEN wyjaśnia przepisy dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia
  Dyrektor szkoły nie może odmówić nauczycielowi ubiegającemu się o przyznanie urlopu dla poratowania zdrowia wystawienia skierowania do lekarza medycyny pracy. We wniosku do dyrektora o skierowanie na badania nauczyciel nie musi podać uzasadnienia - informuje MEN.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu