logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Do góry

Raporty z 2015 r.

Badanie Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych dotyczy pierwszego etapu doradztwa zawodowego; analizuje rolę doradztwa zawodowego na poziomie szkoły gimnazjalnej w przejściu z III na IV etap edukacji. Badanie to wzbogaca wiedzę dotyczącą barier wizerunkowych, które blokują gotowość do korzystania z usług doradczych. Wyniki stanowią pogłębione ujęcie zagadnienia doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie szkól gimnazjalnych, ponieważ prezentują perspektywę i potrzeby wszystkich osób zaangażowanych w proces decyzyjny młodego człowieka, czyli uczniów i ich rodziców, doradców zawodowych oraz nauczycieli. Badanie ma charakter jakościowy. W ramach projektu zrealizowano wywiady grupowe i indywidualne z uczniami II i III klas gimnazjów oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych; z rodzicami uczniów klas III gimnazjów i I klas szkół ponadgimnazjalnych; z nauczycielami przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjach; z doradcami zawodowymi pracu
 
 
Powered by Phoca Download

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa