logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Do góry

Raporty z 2020r.

Na podstawie wyników przeprowadzonego przez kuratorów oświaty w roku szkolnym 2018/2019 monitorowania w zakresie kształcenia
Podsumowaniem wyników drugiego badania ankietowanego Librus – Wspieramy Oświatę, kwiecień 2020
Praca zbiorowa pod red. Michała Sitka i Elżbiety Barbary Ostrowskiej, jest polskim raportem z badania PISA 2018 – największego międzynarodowego badania umiejętności uczniów na świecie, zawierającym pogłębioną analizę danych uzyskanych w badaniu
Raport przestawia wyniki badania PISA 2018 w części dotyczącej umiejętności finansowych młodzieży w Polsce Spośród 20 krajów, które wzięły udział w dodatkowej części badania PISA 2018 poświęconej umiejętnościom finansowym, średni wynik polskich piętnastolatków był jednym z najwyższych na świecie. Lepsi okazali się jedynie uczniowie z Kanady, Finlandii i Estonii
Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Warszawa 2020. Raport zawiera wyniki kontroli przeprowadzonej w gminach i prowadzonych przez nie szkołach na temat skuteczności działań na rzecz profilaktyki wad postawy dzieci i młodzieży w szkołach
Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Warszawa 2020. Kontrola miała na celu sprawdzenie, czy zapewniono skuteczne wsparcie dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera w podjęciu aktywności zawodowej i samodzielnego życia oraz czy podejmuje się skuteczne działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu osób z autyzmem i zespołem Aspergera
Raport ze spotkań organizowanych przez Uniwersytet Dzieci, 2020. W raporcie zebrano wnioski z sześciu spotkań nauczycieli, uczniów, naukowców, przedstawicieli władz wyższych uczelni, pracodawców oraz pracowników Uniwersytetu Dzieci
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) mierzy postęp krajów UE w kierunku gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Zawiera zestaw wskaźników dotyczących aktualnej polityki cyfrowej w Europie, obejmujących pięć głównych obszarów. Polska uzyskała 45 punktów – 23 miejsce na 28 państw
 
 
Powered by Phoca Download

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                    logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu