Logo biblioteki w Legnicy

Baner Jednostki Oświatowej Samoreządu Województwa Dolnosląskiego

 facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych od 1 stycznia 2016 r. zadania bibliotek pedagogicznych rozszerzone zostały o:

- organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
- organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami,
- organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Proponowane obszary współpracy:

- Popularyzacja edukacji i kultury czytelniczej,
- Popularyzacja edukacji medialnej,
- Popularyzacja edukacji informacyjnej,
- Bezpieczeństwo w sieci,
- Otwarte zasoby edukacyjne

Formy wspomagania:
Dla nauczycieli:
Szkolenia - propozycje DBP we Wrocławiu:
W formie stacjonarnej i zdalnej
W formie stacjonarnej
S@la szkoleń w DBP
Sieć współpracy i samokształcenie nauczycieli 2020/2021. Szczegóły

Dla szkół i przedszkoli:
Zajęcia edukacyjne. Aktualna oferta

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe powiatu legnickiego do współpracy.

Przydatne materiały:

  1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021
  2. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w br. - zbiór przydatnych materiałów - 1 i 2. Polecamy
  3. Nowa podstawa programowa
  4. Kalendarz roku szkolnego 2020/2021.