logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Misja Biblioteki

             Misją Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu jest zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej niezbędnej do osiągnięcia sukcesu kształcących się i dokształcających nauczycieli oraz doskonalącej się zawodowo kadry pedagogicznej.
Dbając o aktualizację zasobów Biblioteki promujemy nowe kierunki i obszary działalności edukacyjnej naszego kraju, innych krajów, a także regionu i środowiska lokalnego. Poprzez propagowanie bogatych zbiorów Biblioteki oraz działalność dydaktyczną na rzecz nauczycieli chcemy współuczestniczyć w realizowaniu idei kształcenia ustawicznego w środowisku oświatowym. Pragniemy podtrzymać dobry wizerunek i prestiż Biblioteki poprzez ciągłą promocję w środowisku zewnętrznym oraz aktywną współpracę w ogólnokrajowej sieci bibliotek pedagogicznych. Dążymy do zapewnienia wysokiej jakości usług bibliotecznych, realizowanych przez kompetentny i życzliwy użytkownikom personel.

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa