logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Bibliotekarskie

  • bibliotekaBibliotekaTo czasopismo naukowe, którego celem jest prezentacja badań naukowych z zakresu szeroko rozumianej  problematyki dotyczącej zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych. Rocznik prezentuje także interesujące biblioteki i rozwiązania stosowane w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. 
  • Biblioteka w SzkoleBiblioteka w Szkole - Serwis metodyczno-informacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Wydawany przez Agencję Sukurs. Portal zawiera  ponad 4000 artykułów i wszystkie numery miesięcznika „Biblioteka w Szkole".
  • biblioteki orgBiblioteki.org Zawiera informacje o programach, projektach, wydarzeniach, działaniach edukacyjnych skierowanych do bibliotekarzy i bibliotek, nagrania webinarów, scenariusze zajęć pomocne w przygotowywaniu  zajęć w bibliotece, publikacje pomocne w rozwoju zawodowym bibliotekarek i biobliotekarzy, informacje o aktualnych szkoleniach, webinariach, naborach do projektów, ogłoszeniach o grantach czy konkursach skierowanych do bibliotek i bibliotekarzy.
  • Bibliotheca Nostra Bibliotheca Nostra  - Periodyk poświęcony współczesnej problematyce informatologii i bibliologii, ukazywanej zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i mającej charakter praktyczny (materiały). Każdy numer w ujęciu wieloaspektowym prezentuje wybrane zagadnienie z zakresu kultury książki, bibliotekarstwa, edytorstwa i nauk pokrewnych. Oprócz specjalistycznych tekstów naukowych są zamieszczane materiały sprawozdawcze, omówienia i recenzje oraz informacje o wydarzeniach.
  • Logo Ebib Biuletyn EBIB - Jest czasopismem fachowym, adresowanym do bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej reprezentujących różne rodzaje bibliotek i inne instytucje oraz do przedstawicieli innych zawodów. Czasopismo aspiruje do tego, by być szczególną platformą wymiany poglądów na temat dostępu do informacji, organizacji intelektualnych zasobów nauki, kultury i edukacji.
  • foliaFolia Bibliologica - Profil czasopisma obejmuje problematykę współczesnego bibliotekarstwa i historii bibliotek, szeroki obszar zagadnień z zakresu  bibliologii, informatologii i prasoznawstwa, ujmowanych również w kontekście komunikacji społecznej i pokrewnych nauk humanistycznych. Zawartość tomów prezentowana jest w stałych działach: Artykuły, Recenzje, Materiały i Sprawozdania. 
  • nowa bibliotekaNowa BibliotekaW półroczniku publikowane są artykuły, komunikaty, sprawozdania, recenzje i omówienia pracowników naukowych, pracowników bibliotek, ośrodków informacji, archiwów, muzeów itp.
  • warsztaty bibliotekarskie Warsztaty BibliotekarskieNa strukturę "Warsztatów Bibliotekarskich" składają się przede wszystkim publikacje specjalistyczne z zakresu bibliotekarstwa, nauki o książce, literatury, kultury, regionalizmu oraz oświaty i edukacji. Skierowane są do bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, trenerów oraz wychowawców. W latach 2002-2003 pismo wydawane było w formie drukowanej. Od roku 2004 ukazuje się w postaci elektronicznej z częstotliwością półroczną.

 

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                    logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu