logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Bibliotekarskie

  • Biblioteka w Szkole - Miesięcznik i serwis metodyczno-informacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Wydawany przez Agencję Sukurs
  • Poradnik Bibliotekarza - Miesięcznik instrukcyjno-metodyczny dla bibliotekarzy z bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych. Wydawany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
  • Warsztaty Bibliotekarskie - Kwartalnik, poradnik fachowy dla nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Wydawany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim
  • Biuletyn EBiB - Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy czasopismo i serwis, zawiera informacje z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Wydawany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
  • BNB - Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy - Rocznik stanowiący integralną część serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.  Czasopismo powstało z myślą o potrzebach bibliotek pedagogicznych i szkolnych, aby zapewnić im możliwość szerszej prezentacji i popularyzacji własnych dokonań, pomysłów oraz wymianę informacji i doświadczeń.

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu