logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Edukacyjne

 • Baza ARIANTA - baza naukowych i branżowych polskich czasopism elektronicznych, zawierająca między innymi informacje oraz linki do pism pedagogicznych. Są to zarówno czasopisma pełnotekstowe jaki i te, które udostępniają tylko wybrane fragmenty.
 • Biblioteka i Edukacja- półrocznik ukazujący się w wersji elektronicznej, wydawany przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Publikuje artykuły, sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych, relacje z ciekawych wydarzeń, recenzje i omówienia wybranych pozycji z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych. Adresowany jest do bibliotekarzy różnych typów bibliotek, specjalistów w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych problemami edukacji w bibliotece. W artykułach poruszane są różne aspekty związane z funkcją edukacyjną bibliotek oraz prezentowane są związki między biblioteką a pedagogiką.
 • Dobre Praktyki - Innowacje w edukacji - dwumiesięcznik wydawany od marca 2013 r. przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, pełniący funkcję forum wymiany doświadczeń nauczycieli i organizacji edukacyjnych poszukujących nowych rozwiązań. Czasopismo publikuje przykłady dobrych praktyk, portrety nauczycieli-innowatorów, a także informuje o ważnych wydarzeniach i konkursach.
 • E-mentor- dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekonomicznych.
 • Edukator Zawodowy - czasopismo internetowe dla nauczycieli, uczniów i studentów, konsultantów, doradców zawodowych, edukatorów kształcenia zawodowego i ustawicznego, pedagogów i psychologów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką związaną ze szkolnictwem zawodowym i kształceniem ustawicznym. Zamieszczane artykuły mają szerokie spektrum : począwszy od konspektów, przykładów, jak wykorzystać najnowsze technologie w kształceniu przez relacje z wizyt studyjnych, informacje o realizowanych projektach po recenzje książek.
 • Foton- pismo dla nauczycieli, studentów fizyki oraz uczniów, wydawane przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gazeta Edukacyjna - serwis gazeta.edu.pl jest kontynuacją "Gazety Edukacyjnej", która w wersji drukowanej powstała w 2000 roku. W obecnej formule wortal specjalizuje się w popularyzowaniu wiedzy o edukacji i bieżącym informowaniu czytelników o najważniejszych wydarzeniach oświatowych miasta Łodzi, jego regionu i kraju. Adresowany jest przede wszystkim do nauczycieli oraz studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich.
 • Języki Obce w Szkole- czasopismo dla nauczycieli, starające się nadążyć za aktualnymi trendami w edukacji językowej. W ostatnich latach tematy numerów koncentrowały się wokół zagadnień dotyczących reformy szkolnej i jej konsekwencji dla nauki języków obcych, autonomii uczenia się, unijnego ustawodawstwa a kształtowania polityki nauczania j.obcych w Polsce, tworzenia autorskich programów nauczania, nauczania języków mniejszości.
 • Kosmos - Problemy Nauk Biologicznych, kwartalnik wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Publikuje artykuły informujące o stanie wiedzy w różnych dziedzinach szeroko pojętej biologii i jej pogranicza z innymi naukami, opracowane przez specjalistów dla czytelników z wyższym wykształceniem, zainteresowanych problemami biologii. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników naukowych, nauczycieli szkół średnich i wyższych oraz studentów.
 • Lider– pismo wydawane przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i Instytut Kardiologii, promujące zdrowie, kulturę zdrowotną i fizyczną. Pismo współpracujące z przedstawicielami nauki i praktyki z różnych dziedzin wychowania zdrowotnego i fizycznego, oferujące pomoc metodyczną dla nauczycieli, poświęcające także uwagę zagadnieniom interdyscyplinarnym.
 • Moja Fizyka- czasopismo nauczycieli fizyki, wydawane przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Zawiera scenariusze lekcji, zadania, doświadczenia, testy oraz artykuły na wybrane tematy z dziedziny fizyki.
 • Oblicza Dolnośląskiej Edukacji - e-czasopismo prezentujące placówki oświatowe, ich dokonania, tradycje, sukcesy ich uczniów i nauczycieli. Przedstawia propozycje konkretnych rozwiązań metodycznych i zachęca do udziału w kulturze, rekomendując szeroko rozumiane wydarzenia kulturalne.
 • Trendy - internetowe czasopismo edukacyjne, tworzone przez pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE). Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli, pismo prezentuje nowatorskie teorie i praktyczne rozwiązania oraz europejskie i światowe trendy w dziedzinie efektywnego nauczania i uczenia się.
 • Uczyć lepiej- dwumiesięcznik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (ODN) w Poznaniu. Zawiera publikacje na temat szeroko rozumianej edukacji. Zamieszczane materiały dotyczą dydaktyki, metodyki przedmiotowej, problemów wychowawczych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem szkołą.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu