logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Uzależnienia (komputer, telefon)

Co ogłupia nasze dzieci? :nowe media jako wyzwanie dla rodziców /JürgenHoltkamp ; tł. Laura Mohort-Kopaczyńska.  Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2011. --   212, [1] s. ;21 cm.  
Najtroskliwsi rodzice i wychowawcy nie zdołają powstrzymać dzieci przed kontaktem z mediami. Telewizor, komputer, internet czy telefon komórkowy towarzyszą młodym na co dzień. Podstawowym problemem jest dzisiaj nauczenie dzieci właściwego używania nowoczesnych mediów. W książce poruszane są m.in. problemy: internet placem zabaw, Second Life - drugie życie mojego dziecka, cybermobbing, pornografia w internecie, moje dziecko pisze blog, wirtualni przyjaciele; telefon komórkowy - towar pierwszej potrzeby, portale społecznościowe - współczesne targowisko próżności?, uzależnienie od gier komputerowych, na zakupy do "WWW".

cyberchorobyCyberchoroby :jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie /Manfred Spitzer ; przełożyła Małgorzata Guzowska.  Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2016. --   455 s. : il. ;21 cm.

Spis treści: 1. 1. Choroby cywilizacyjne. 2. Smartfony w cyberprzestrzeni. 3. Cyberuzależnienie. 4. Big Data, Big Brother i kres prywatności. 5. Cyberstres. 6. Cyberlęk. 7. Cyberchondria. 8. Cyfrowe dzieciństwo: pozbawione doznań zmysłowych i nieme. 9. Cyfrowa młodzież: nieuważna, niewykształcona, nieruchliwa. 10. Cyfrowa bezsenność. 11. Cyberseks. 12. Cyfrowo depresyjni i samotni. 13. Co robić?
16.Cyfrowi rodzice :dzieci w sieci : jak być czujnym, a nie przeczulonym /Yalda T. Uhls ; przełożyła Irmina Grzegrzółka.  Kraków : IUVI, 2016. --   284 s. : il. ;21 cm.

dzieci i młodzież w świecie technologiiDzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej /redakcja naukowa Ewa Janicka-Olejnik, Krzysztof Klimek.  Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016. --   168 s. : il. ;21 cm.

W publikacji podjęto próbę ukazania wpływu Internetu i nowych technologii na młode pokolenie. Autorzy artykułów skoncentrowali się przede wszystkim na wskazaniu negatywnych, ale też pozytywnych aspektów korzystania przez dzieci i młodzież z mediów cyfrowych. W książce omawiane są m.in. takie tematy, jak: cyberagresja, wybrane prawno-karne aspekty zwalczania cyberprzestępczości, destruktywny i konstruktywny wpływ gier komputerowych oraz aksjologiczny kontekst funkcjonowania nastolatków w wirtualnym świecie. Autorzy zgodnie podkreślają, że nowe technologie oraz Internet mogą stać się zarówno źródłem poważnych problemów młodzieży, jak i szansą na ich wszechstronny rozwój. Zwracają również uwagę na ciągłą konieczność podejmowania działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w celu ograniczenia negatywnych wpływów świata cyfrowego.

 

Cyfrowa demencja :w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci /Manfred Spitzer ; przeł. Andrzej Lipiński.  Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2013. --   340 s. : il. ;21 cm.
Życie bez komputera, smartfona czy internetu obecnie jest już niemożliwe. Dzieci i młodzież spędzają dziś w świecie cyfrowych mediów ponad dwa razy więcej czasu niż w szkole. Skutkami są zakłócenia rozwoju mowy, problemy z nauką i koncentracją, stres, depresja i narastająca gotowość do stosowania przemocy fizycznej. Cyfrowa demencja to określenie, którego przed kilku laty użyli południowokoreańscy lekarze do opisania symptomów chorobowych - zarówno psychicznych, jak i fizycznych - będących skutkiem niekontrolowanego korzystania z mediów cyfrowych. Autor, renomowany niemiecki psychiatra i neurobiolog, daje w swojej książce szczegółowy wgląd w istotę i przyczyny tego zjawiska. Naukowiec z całą stanowczością wzywa rodziców do ograniczenia czasu poświęcanego przez dzieci na cyfrową rozrywkę, aby uchronić je przez popadnięciem w cyfrową demencję.

Dzieci konsoli :uzależnienie od gier /Hilarie Cash, Kim McDaniel ; tł. Bolesław Ludwiczak.  Poznań : Media Rodzina, cop. 2014. --   217 s. ;21 cm.
Gry komputerowe to świetna rozrywka, ale dziecko może się od nich uzależnić - wpaść w nałóg. Jak do tego nie dopuścić? Autorzy definiują, jakie gry są odpowiednie dla poszczególnych grup wiekowych, jak oddziałują na rozwój dziecka, mówią, co robić, gdy dziecko zbyt długo siedzi przed komputerem, kiedy powiedzieć 'dość" i dlaczego. Bardzo potrzebna książka.

Na pomoc! :mam cyberdziecko! : podręcznik dla rodziców zagubionych w sieci /Giuseppe Pelosi ; przekł. Wiesława Dzieża.  Pelpin : Wydawnictwo "Bernardinum", 2012. --   108, [4] s. ;21 cm.
Nasze dzieci wykazują swobodę i niestety często brak rozwagi w surfowaniu po Internecie. My, rodzice, urodzeni w późnej epoce rozwoju prasy, jesteśmy ciągle na obrzeżach tej wiedzy. Martwi nas fakt, że nie nadążamy za postępem informatyki. Ale zrzucanie za to winy na Internet, to jak obwinianie lasu z baśni o Czerwonym Kapturku. Wrogiem jest wilk, a nie las. Zawsze istnieje jakieś ryzyko, godzące jednak tylko w tego, kto nie zdaje sobie z niego sprawy. Ta książka jest dobrze napisanym poradnikiem przeznaczonym dla rodziców, zawsze trochę spóźnionych w obsłudze narzędzi informatycznych nowej generacji. Pragną jednak uzupełnić swą wiedzę na temat nowych technologii i pomóc dzieciom bezpiecznie żeglować po tej podstępnej i zarazem cudownej "sieci".


Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości :przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach /Stanisław Kozak.  Warszawa : Difin, 2014. --   302 s. : il. ;23 cm.
Problematyka książki dotyczy funkcjonowania rodziny w Polsce w XXI wieku pod wpływem technologii cyfrowej (np. Internet, komunikatory, smartfony). Oprócz bezspornych korzyści dotyczących komunikowania się w cyberprzestrzeni dzieci i młodzieży występują jednak, i to często, bardzo poważne zagrożenia dla ich aktualnego oraz przyszłego rozwoju psychicznego i społecznego (np. więzi koleżeńskie), a także rozwoju moralnego (zachowania nieetyczne). Internet jest bowiem również narzędziem bardzo niebezpiecznym, narzędziem np. przemocy psychicznej. Autor ukazuje przyczyny, skutki oraz informacje, jak zapobiegać tej patologii w rodzinach i w szkołach.


Patologia fonoholizmu :przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego /Stanisław Kozak.  Warszawa : Difin, 2013. --   242 s. : il. ;23 cm.
W XXI wieku informatyka i cyfryzacja objęły wszystkie dziedziny życia na świecie. Komputery, internet, telefony komórkowe opanowały nie tylko matematykę i informatykę, ale też inne nauki. Nastąpił ogromny postęp technologiczny w gromadzeniu, opracowywaniu i popularyzowaniu informacji i wiedzy. Nie ma już chyba dziedziny nauki, ekonomii czy gospodarki, która nie stosuje dzisiaj nowych technologii komunikowania się w cyberprzestrzeni. W 2011 roku było w Polsce więcej telefonów komórkowych niż mieszkańców (wiele osób posiadało więcej niż jedną komórkę). Dzisiaj nikt sobie nie wyobraża codziennego funkcjonowania bez telefonu komórkowego.
Myślą przewodnią prezentowanej książki jest pogląd, że świata realnego (codziennego) nie można zastąpić światem wirtualnym ? w internecie czy telefonie komórkowym. Nomofobia (z ang. no mobile phonephobia), czyli lęk przed odcięciem od telefonu, staje się zjawiskiem powszechnym.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu