logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Zaburzenia odżywiania

Anoreksja w rodzinie /Beata Szurowska.  Warszawa : Difin, 2011. --   188 s. : il. ;23 cm.
Problematyce zaburzeń odżywiania poświęcono niewiele miejsca w literaturze pedagogicznej. Odczuwalny brak badań pedagogicznych i pogłębionych analiz naukowych, odnoszących się do czynnika rodzinnego w procesie powstawania, rozwoju i leczenia anoreksji, stał się podstawowym wyznacznikiem dla przeprowadzenia badań i napisania tej książki.
W publikacji przedstawiono rozważania dotyczące wybranych zagadnień procesu wychowania w rodzinie, założenia teoretyczne dotyczące anoreksji, jej istoty, kryteriów diagnostycznych i modelu etiologicznego, rolę rodziny w leczeniu tej choroby. Na koniec autorka prezentuje założenia metodologiczne i wyniki badań własnych, przeprowadzonych wśród 30 rodzin osób cierpiących na anoreksję z całej Polski.

anoreksjaAnoreksja i bulimia :śmiertelne sposoby na życie /Beata Szurowska.  Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia Universalis, 2011. --   123, [1] s. ;24 cm.

Spis treści: Wstęp. 1. Istota zaburzeń odżywiania się. 1.1. Kliniczny obraz anoreksji i bulimii - wybrane aspekty. 1.2. Nie umiem żyć. 1.3. To naprawdę boli. 1.4. Nie rozumiem swojego dziecka. 1.5. Na granicy życia i śmierci. 2. Anoreksja i bulimia - rys historyczny. 3. Anoreksja i bulimia - szkice psychologiczne osób chorych. 3.1. Portret osoby cierpiącej na anoreksję. 3.2. Portret osoby cierpiącej na bulimię. 3.3. Postawa hiperempatyczna. 3.4. Choroba zmieniła moje dziecko. 4. W poszukiwaniu przyczyn anoreksji i bulimii. 4.1. Jak to się zaczęło? 4.2. Kultura i media. 4.3. Moda, która zabija. 4.4. Pro-ana - kult anoreksji. 4.5. Perspektywa rodzinna. 5. Wpływ rodziny na proces powstawania objawów anoreksji. 6. Profilaktyka zaburzeń odżywiania. 6.1. Profilaktyka anoreksji i bulimii w rodzinie. 6.2. Profilaktyka anoreksji i bulimii w szkole. 7. Leczenie zaburzeń odżywiania. 7. 1. Pierwsze sygnały. 7.2. To utrudnia powrót do zdrowia. 7.3. Współczesne metody leczenia. 7.4. To nie leczy! 8. Krok po kroku w stronę zdrowia. 8.1. Powrót do zdrowia - anoreksja. 8.2. Powrót do zdrowia - bulimia. 8.3. Można wygrać!

Młodzież przeciwko sobie :zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole /Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska.  Warszawa : Difin, cop. 2010. --   206 s. : il. ;23 cm.
Autorzy adresują książkę przede wszystkim do osób, które pozostają w kontakcie z młodzieżą i czują się odpowiedzialne za wspieranie prawidłowego jej rozwoju. Kierują ją do wychowawców, nauczycieli i opiekunów szkół, internatów, szpitali, świetlic socjoterapeutycznych i domów dziecka. Osoby te często jako pierwsze odbierają sygnały o autodestruktywnych tendencjach wychowanków. Z odpowiednią wiedzą mogą stać się nieocenionym źródłem wsparcia emocjonalnego i informacyjnego, przeciwdziałać pogłębianiu problemu, budzić motywację do korzystania z profesjonalnej pomocy oraz inicjować działania profilaktyczne wśród kolegów osób dotkniętych problemem autodestruktywności.


Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej /Anna Brytek-Matera, Adriana Rybicka-Klimczyk.  Warszawa : Difin, 2009. --   200 s. : il. ;22 cm.
Problematyka książki dotyczy roli, jaką odgrywa wizerunek ciała w mechanizmie powstawania i rozwoju zaburzeń odżywiania. Przedstawiono: poglądy naukowców nt. obrazu ciała, determinanty obrazu ciała w zaburzeniach odżywiania (lęk przed byciem otyłą, niezadowolenie z obrazu ciała, dążenie do szczupłości, nieprawidłowe postrzeganie rozmiarów i kształtu ciała); koncepcje wizerunku ciała w zaburzeniach odżywiania (neurobiologiczna, psychoanalityczna, poznawczo-behawioralna, społeczno-kulturowa); wymiary postawy wobec jedzenia (poznawczy, emocjonalny, behawioralny); syndrom gotowości anorektycznej i wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród kobiet w wieku 16-39 lat; poznawczo-behawioralną terapię wizerunku ciała i techniki psychoterapii osób z zaburzeniami odżywiania dotyczące wizerunku ciała.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu