logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Problemy wychowawcze z dziećmi

5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców /Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej.  Warszawa : Arystoteles - Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe, 2010. --   400 s. : il. ;25 cm.
Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców dotyczący pięciu największych problemów u dzieci: ADHD, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia i wstyd. Poradnik jest próbą odpowiedzi na pytania: Jak stwierdzić u dziecka dysleksję i jak z nią walczyć? W jaki sposób pomóc uczniowi z dysortografią? Jak wesprzeć dziecko z dyskalkulią? Jak radzić sobie z dzieckiem z ADHD? Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w walce ze wstydem? Zawiera też wskazówki, jak oderwać dziecko od komputera, rady dla rodziców telewizyjnego maniaka, metody postępowania z fanem sieci fast food oraz rady na czas dojrzewania.

zachowania ryzykowneZachowania ryzykowne nastolatków :nowa jakość ryzyka, ryzyka wielowymiarowe : ujęcie socjopedagogiczne /koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Roman B. Sieroń ; zespół autorski: Anna Dobrychłop, Mariusz Z. Jędrzejko, Sławomir Kania, Kaja Kasprzak, Józefa Matejek, Paweł Prüfer, Dariusz Sarzała, Roman B. Sieroń, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper ; współpraca: Danuta Morańska, Sylwester Marczak, Małgorzata Kowalczyk-Marcjan, Rafał Kubicki, Wioletta Szubska.  Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017. --   221, [1] s. : il. ;24 cm.
W publikacji w sposób dogłębny, szczególnie od strony ilościowej, dokonano analizy wielostronnych zachowań ryzykownych współczesnej młodzieży. Diagnoza tego negatywnego zjawiska jest niezbędna i konieczna, by zorganizować i podjąć skuteczne działania profilaktyczne, resocjalizacyjne, opiekuńczo-terapeutyczne w placówkach oświatowych, poradniach psychologicznych, a także w społecznościach lokalnych. Przedstawione w książce treści mają charakter empiryczny i stanowią doskonały obraz nowego zjawiska, jakim są zachowania ryzykowne młodzieży, oraz jego przyczyn.

Czy dorastanie musi być trudne? /Lucyna Bakiera.  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2009. --   158, [2] s. : il. ;24 cm.
Autorka przybliża zagadnienie dorastania, wyjaśniając problemy poznawcze z nim związane, symptomy dojrzewania biologicznego, źródła napięć występujące w tym okresie. Określa zmiany w rozwoju emocjonalnym, moralnym i osobowościowym nastolatków. Charakteryzuje relacje społeczne młodzieży, szczególnie te z rodzicami i nauczycielami. Wymienia rodzaje zaburzeń psychicznych, występujących w okresie dorastania. Przedstawia zachowania ryzykowne, na które narażony jest dorastający nastolatek oraz sposoby przeciwdziałania im. Niewątpliwymi atutami książki są z jednej strony rzetelna informacja o zmianach zachodzących w życiu młodych ludzi – podana w sposób logiczny i uporządkowany, z drugiej zaś – spojrzenie poradnikowe: jak dorośli mogą na te zmiany reagować i które reakcje pomagają, a które przeszkadzają w rozwoju i układaniu wzajemnych relacji. Autorka pokazuje trudności, ale przedstawia je jako normalne i rozwojowe, wyjaśnia, obala mity. Pisze w sposób wyważony, nie posługuje się stereotypami, nie straszy, lecz uspokaja, buduje zrozumienie, co nadaje całości konstruktywny, pozytywny wydźwięk.

Czy możemy sobie zaufać? /Mirosława Kownacka.  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. --   93, [1] s. ;21 cm.
Jak w rozsądny sposób ustalać granice i jak bezpiecznie dla dziecka je poszerzać, jak skutecznie negocjować godziny powrotu do domu z imprez, ustalać zasady korzystania z Internetu i jak je potem wyegzekwować? Czy lepiej nadzorować odrabianie lekcji, sprawdzać smsy i e-maile, wpisy na czatach i forach internetowych, czy też uszanować tajemnicę korespondencji? Odpowiedzi na te pytania wcale nie są proste, bo świat, w jakim dorostają nasze dzieci, jest dziś inny niż ten, w którym sami dorastaliśmy. Autorka, zwolenniczka zasady "tyle wolności, ile odpowiedzialności", w praktyczny sposób i na konkretnych przykładach pokazuje, w jakich sytuacjach można poluzować cugle, a kiedy czujność i twarde stawianie granic służą dobru dziecka.


 

Dlaczego dzieci kłamią :jak rodzice mogą wspierać prawdomówność swoich dzieci /Paul Ekman oraz Mary Ann Mason Ekman i Tom Ekman ; tł. Małgorzata Guzowska ; red. nauk. Szymon Emilia Draheim.  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. --   240 s. : il. ;21 cm.
Trudno w to uwierzyć, a jednak Paul Ekman, światowej sławy ekspert w dziedzinie wykrywania kłamstwa, przypadkiem dowiedział się… że został okłamany przez swojego trzynastoletniego wówczas syna, Toma. Wiadomość ta była szokująca zarówno dla Ekmana-ojca, jak i dla Ekmana-naukowca. Postanowił więc dowiedzieć się jak najwięcej na temat kłamstwa wśród dzieci, a do spisania tej wiedzy zaprosił syna i żonę. Efektem rodzinnej współpracy jest wartościowa, poparta pierwszorzędną wiedzą z zakresu psychologii, ale także inspirowana codziennym życiem , książka.
To jest książka rodzinna, napisana dla rodzin przez rodzinę. Mamy nadzieję, że pomoże ona rodzicom lepiej przygotować się do wdrożenia programów wspierających prawdomówność i – ostatecznie – przyczyni się do powstania bliższych relacji między rodzicami a dziećmi, zbudowanych na wzajemnym zaufaniu i miłości.

Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi w rodzinie :uwarunkowania i wspomaganie /Ewa Gurba.  Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. --   385 s. : il. ;24 cm.
Monografia zawiera syntezę rozważań teoretycznych i wyników badań empirycznych polskich i zagranicznych autorów na temat relacji rodziców z dorastającymi dziećmi. Wśród zagadnień dotyczących uwarunkowań nieporozumień występujących między wspomnianymi grupami Ewa Gurba zarówno przedstawia znane tematy z literatury przedmiotu, wzbogacając je wynikami własnych poszukiwań badawczych, jak i podejmuje problemy nowe, takie jak rola międzypokoleniowych różnic światopoglądowych w pojawianiu się konfliktów w rodzinie. Na szczególną uwagę zasługuje ostatnia część monografii zawierająca praktyczne propozycje wyciszenia międzypokoleniowych nieporozumień.
Niniejsza monografia przynosi całościowe spojrzenie na relację międzypokoleniową w rodzinie, stanowiąc cenne źródło informacji dla badaczy rodziny i młodzieży w okresie dorastania. Jednocześnie inspiruje do dyskusji, podejmowania dalszych badań i odkrywania nowych tematów oraz poszukiwania nowych wyjaśnień już funkcjonujących tez.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu