logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Uzależnienia

 • Poradnictwo w uzależnieniach od narkotyków 
  Prowadzenie edukacji, poradnictwa oraz działań środowiskowych dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin
 • Pomoc w uzależnieniach dzieci i młodzieży  
  Portal służący pomoc dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym z problemami emocjonalnymi oraz działania mające na celu zapobieganie i usuwanie ich następstw, profilaktyka i przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, dyskryminacji i zaniedbania wobec dzieci, młodzieży, młodych dorosłych oraz usuwanie ich skutków, edukacja i profilaktyka skierowana do dzieci, młodzieży, młodych dorosłych w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom, pomoc i edukacja opiekunów, specjalistów oraz innych osób w środowisku objętym statutowymi działaniami Fundacji, edukowanie społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat problemów dzieci, młodzieży i młodych dorosłych
 • Uzaleznienie od komputera 
  Jak walczyć z nałogiem, gdy osoba uzależniona traci kontrole nad swoim zachowaniem, zaniedbuje obowiązki
 • Uzależnienie od komputera i internetu
  Objawy uzależnienia od komputera oraz wynikające stąd problemy w szkole, skutki i leczenie uzależnienia
 • Młodzież a używki 
  Co rodzice powinni wiedzieć o uzależnieniach oraz jak traktować swoje dziecko, by nie sięgnęło po narkotyki
 • Jak działają dopalacze 
  Dopalacze, narkotyki i leki to substancje, które nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Jaki jest wpływ dopalaczy na ludzki organizm? Jak wyglądają „skutki uboczne”?

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu