logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Doradztwo zawodowe

  • Doradcy zawodowi 
    Doradcy proponują konsultacje zarówno uczniom jak i ich rodzicom. Pomagają  w konstruowaniu planu rozwoju edukacyjno- zawodowego. Usługi skierowane do uczniów odbywających zajęcia praktycznej nauki zawodu w specjalistycznych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego. Między innymi uzyskują oni informacje o możliwości kontynuacji ścieżki edukacyjno-zawodowej po wybranym kierunku kształcenia.
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe  
    Na stronie projektu znajdą Państwo m.in. testy jak również poradniki (zarówno dla dzieci jak i rodziców).
  • Testy i ankiety
    Testy i ankiety, które pomogą w zbadaniu własnych predyspozycji, zainteresowań i skłonności zawodowych.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu