logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Dziecko niepełnosprawne

Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Red. Beata Cytowska,  Barbara Winczura, Andrzej Stawarski. Wyd. 2.  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

W publikacji opisano przypadki dziecka z: zespołem Pataua, rdzeniowym zanikiem mięśni, dystrofią mięśniową, zespołem Robinowa, mukopolisacharydozą, fakomatozą, zespołem Seckela, zespołem Aperta, przedwczesnym starzeniem się, zespołem Nijmegen, zespołem Cri du Chat, zespołem Cornelii de Lange, zespołem Silvera-Russella, chorobą von Hippela-Lindaua, zespołem Turnera, zespołem Klinefeltera i innymi formami polisomii chromosomów płciowych, sarkoidozą, fenyloketonurią, zespołem Angelmana, zespołem Williamsa, zespołem Pradera-Williego, syndromem apallicznym, zespołem Ushera, artrogrypozą, padaczką, chorobą trzewną, wadą rozwojową twarzoczaszki, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Tourette’a, ze schizofrenią, zaburzeniami typu borderline, zespołem ADHD, mutyzmem wybiórczym, fobią społeczną, zespołem stresu pourazowego, zaburzeniami zachowania oraz chorobą sierocą.

Złóż zamówienie

Dziecko z niepełnosprawnością ruchową : jak wspomagać rozwój psychoruchowy. Red. Maria Borkowska. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012. 

W ostatnich latach dokonała się znacząca zmiana w podejściu do osób niepełnosprawnych doprowadzając do weryfikacji dotychczasowych sposobów usprawniania. Obecnie nikt już nie podważa konieczności wieloprofilowego usprawniania dzieci bez odrywania ich od domu rodzinnego i środowiska, w którym się wychowują. 
W tym poradniku rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych znajdą podstawową wiedzę na temat uwarunkowań, prawidłowego przebiegu i najczęstszych zaburzeń rozwoju oraz najczęściej stosowanych metod usprawniania ruchowego, a także postępowania leczniczo-usprawniającego w codziennych czynnościach.

Złóż zamówienie

 

Piluch, MagdalenaInformator dla Rodziców i Opiekunów Dzieci (Nie)pełnosprawnych. Wrocław : Potrafię Pomóc, [2012?]. 

W publikacji znajdują się podstawowe informacje i wskazówki, jak odnaleźć się w nowej sytuacji, jak „załatwić” podstawowe sprawy, gdzie szukać pomocy i wsparcia. W informatorze znajdują się również praktyczne porady i wskazówki. Opisane zostały różne metody rehabilitacji, świadczenia, źródła dofinansować i wiele innych, równie ważnych zagadnień.
Informator powstał z potrzeby informacji, które byłyby dostępne w jednej publikacji oraz z chęci podzielenia się doświadczeniem i wiedzą, zdobytymi podczas pracy woluntarystycznej  w fundacji na rzecz dzieci niepełnosprawnych – „Potrafię Pomóc”. Założycielami fundacji są rodzice dziesięciorga niepełnosprawnych dzieci.

Wersja online

 

Straßmeier, Walter. Interwencja wczesnodziecięca : 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju. Tł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2012. 

Niniejsza książka jest narzędziem diagnozowania i terapii dzieci od trzeciego miesiąca życia do piątego, szóstego roku życia. Adresowana jest do wychowawców, nauczycieli, terapeutów i rodziców małych dzieci z trudnościami w rozwoju. W ramach zaproponowanego programu wczesnej interwencji, należy przeprowadzić diagnozę trudności występujących u dziecka w pięciu obszarach: samoobsługi i rozwoju społecznego, małej motoryki, dużej motoryki, mowy, myślenia i postrzegania zmysłowego. Po dokonaniu oceny uwidaczniają się zarówno dysfunkcje, jak i obszary wysoko rozwiniętych kompetencji. Zasadniczą część stanowią propozycje zabaw, ćwiczeń i codziennych aktywności, które można wykorzystać w celu wspierania rozwoju małego dziecka.

Złóż zamówienie

O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? Red. Anna Jakoniuk-Diallo, Hanna Kubiak. Warszawa : "Difin", 2010. 

Psychologicznie trudna sytuacja jest udziałem tych rodziców, którzy posiadają niepełnosprawne dziecko. Brak przygotowania do zmagania się z tego typu doświadczeniem rodzi u nich szereg pytań i wątpliwości. Książka z jednej strony przybliża czytelnikowi dylematy rodziców, towarzyszące sytuacji diagnozy o niepełnosprawności dziecka, z drugiej pozwala odpowiedzieć na pytania kluczowe dla procesu jego wychowania i rehabilitacji. 
Autorki poszczególnych rozdziałów podjęły trud przeprowadzenia wywiadów z matkami i ojcami dzieci o zaburzonym rozwoju, próbując dowiedzieć się, co stanowi źródło ich niepokoju, a co jest źródłem rodzicielskiej satysfakcji. Wszelkie ujawniane w tych wywiadach wątpliwości, dotyczące rozwoju dzieci, zostały opatrzone komentarzem zawierającym wskazówki na temat wspomagania rozwoju dziecka z danym typem niepełnosprawności. 

Złóż zamówienie

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju. Red. Hanna Liberska. Warszawa : Difin, 2011. 

W książce zostały omówione wybrane problemy dotyczące życia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi – szczególnie ważne dla ich aktualnego funkcjonowania i możliwości rozwoju – odwołując się do podejścia systemowego do rodziny. Teksty zebrane w tym tomie dotyczą między innymi społecznego stereotypu niepełnosprawności i osoby niepełnosprawnej, który jest ciągle obecny w świadomości wielu z nas. Podejmują także zagadnienie konsekwencji niepełnosprawności dziecka dla przekształceń systemu rodziny, dla przebudowy psychiki i zachowania członków rodziny: rodziców i rodzeństwa. Autorzy analizują sytuację rodziny z dzieckiem niedosłyszącym i niewidomym oraz z dzieckiem z chorobą nowotworową. Omawiają zmiany w systemie rodziny z dzieckiem, którego choroba ma podłoże genetyczne, jak to jest na przykład w przypadku zespołu Downa. Dokładnie przedstawiają pełnienie ról rodzicielskich w rodzinach z dziećmi o różnych postaciach niepełnosprawności, ukazują także zmiany w systemach wartości rodziców oraz w sposobach realizowania przez nich ważnych zadań rozwojowych. Wreszcie zarysowują możliwości pozytywnego rozwoju w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

Złóż zamówienie

Czarnocka, Marzena, Pulwarska, ViolettaSamorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych : informator dla rodziców dotyczący uprawnień dzieci z niepełnosprawnością. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2013]. 

Informator ten jest praktycznym narzędziem dla wszystkich poszukujących dokładnej, ale podanej w przystępny i zwięzły sposób, informacji na temat uprawnień dzieci z niepełnosprawnością. Jest kompendium wiedzy zawierającym wybrane, najważniejsze tematy. Będzie szczególnie przydatny rodzicom lub opiekunom prawnym, którzy dopiero co stanęli przed bardzo trudnym problemem udzielenia pomocy dziecku i chcą uzyskać szybkie, praktyczne wskazówki. Opracowanie będzie też dobrym źródłem informacji dla osób chcących potwierdzić posiadaną już wiedzę. Dodatkowe zagadnienia zostały zasygnalizowane i wyróżnione graficznie. Ułatwieniem dla Czytelników są umieszczone w tych miejscach odesłania do ogólnie dostępnych baz wiedzy. Dzięki przemyślanej koncepcji opracowania, rodzice otrzymają w pigułce informacje dotyczące różnorodnych form pomocy, uwzględniając obszar opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i systemu oświaty.

Wersja online

 

Wypalanie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Małgorzata Sekułowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2013. 

Ocena satysfakcji z życia wiąże się z poznawczą analizą wydarzeń z przeszłości. Jest bilansem dobrych i złych sytuacji, które zdarzyły się w życiu człowieka. Powstaje wówczas ogólna ocena dotychczasowych przeżyć – bardziej pozytywna lub bardziej negatywna, w zależności od tego, jakie wydarzenia przeważyły. Satysfakcja z życia w sytuacji rodziców dzieci z niepełnosprawnością ma niebagatelne znaczenie, z jednej strony dla umiejętności adaptacyjnych, z drugiej – dla ryzyka wypalenia się sił rodzicielskich.

Złóż zamówienie

 

 Winczewski, PiotrZabawy i gry ruchowe dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2013. 

 Ta książka to propozycja zabaw i gier ruchowych przeznaczonych dla wychowanków (pacjentów) poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie zabawy uporządkowane zostały w kolejności alfabetycznej, poprzedzono je również krótkim wstępem teoretycznym. Autor niniejszego zbioru oparł się na doświadczeniu zdobytym podczas pracy w szkole podstawowej, w przedszkolach (w tym w integracyjnym) oraz w trakcie prowadzenia zajęć z wyczynowymi sportowcami (w tym dziećmi) poruszającymi się na wózkach inwalidzkich.
Publikacja adresowana jest do fizjoterapeutów, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w klasach integracyjnych oraz do rodziców dzieci poruszających się na wózkach. To cenna pomoc oraz zaproszenie do wspólnej zabawy.

Złóż zamówienie

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu