Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

 Od dziś można wypełniać elektroniczne wnioski na stronie www.edu.wroclaw.pl. Na rok szkolny 2015/2016 szkoły prowadzą nabór do liceów ogólnokształcących, techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych (dla młodzieży i dorosłych) i na kwalifikacyjne kursy zawodowe.