logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Zagrożenia okresu dorastania

zagrozeniaokresudorastania

Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR Informacje na temat konsultacji specjalistów, pomocy psychologicznej, noclegów, rehabilitacji dla osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od narkotyków.

Portal Narkomania Informator o narkotykach, objawach i skutkach ich zażywania oraz o slangu narkotykowym, poradnia online, przepisy prawne.

Rodzice i profesjonaliści Informacje dla rodziców dotyczące tego, jak pomóc dziecku oraz jak je chronić przed zagrożeniami podczas korzystania z nowych technologii.

Stowarzyszenie Bliżej Dziecka Poradnik dla rodzica jak pomóc dziecku, które stało się ofiarą przemocy.

Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy Na stronie adresy wrocławskich instytucji zajmujących problemami uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard), punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonej przemocą, informacje na temat cyberprzemocy, poradnik "Wychowuje sercem i rozumiem - bez agresji" w postaci internetowego FAQ, czyli najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących wychowania dzieci.

 

 

GooglePlusinstagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa