logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Dysleksja-szkoła ponadgimnazjalna

Skoncentruj się : zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych ze wskazówkami jak uczyć się skutecznie / Anna Jurek // Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.

 
Ćwiczenia, przeznaczone głównie dla młodzieży z dysleksją rozwojową, wspierają koncentrację uwagi, spostrzeganie, pamięć, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację wzrokowo-przestrzenną, apercepcję uwagi, selekcję i grupowanie informacji oraz szybkość przetwarzania informacji. Autorka podpowiada uczniom, jak zmobilizować się do nauki i skutecznie się uczyć.

 

 

Wygraj z dysleksją : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców / Zofia Pomirska // Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2011.

 

 

 

 


Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place ; tł. Małgorzata Babiuch // Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.

Czynniki warunkujące zachowanie dzieci i młodzieży: genetyczne, temperamentu, rodzinne, środowiskowe. Rozwój psychiczny dziecka wg Eriksona. Formy psychoterapii: rozmowa, zabawa, grupowa, rodzinna, zorientowana na rozwiązanie problemu, behawioralna, poznawcza, farmakologiczna, środowiskowa. Metody interwencji w takich sytuacjach kłopotliwych, jak: odmowa chodzenia do szkoły; zaburzenia uwagi i nadmierna aktywność ruchowa; zaburzenia łaknienia (anoreksja, bulimia); sytuacje traumatyczne, stresowe, schorzenia fizyczne; nieposłuszeństwo i sprzeciw; zachowania destrukcyjne w klasie i w szkole. Opis substancji narkotycznych (odurzających, psychoaktywnych, wziewnych) oraz postępowanie w przypadku rozpoznania uzależnienia. Przyczyny, przejawy, sposoby leczenia depresji i dysleksji.

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa