logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

Problemy okresu dorastania

Bakiera, Lucyna.    Czy dorastanie musi być trudne? /    Warszawa :   Wydawnictwo Naukowe Scholar,   cop. 2009.
Autorka przybliża zagadnienie dorastania, wyjaśniając problemy poznawcze z nim związane, symptomy dojrzewania biologicznego, źródła napięć występujące w tym okresie. Określa zmiany w rozwoju emocjonalnym, moralnym i osobowościowym nastolatków. Charakteryzuje relacje społeczne młodzieży, szczególnie te z rodzicami i nauczycielami. Wymienia rodzaje zaburzeń psychicznych, występujących w okresie dorastania. Przedstawia zachowania ryzykowne, na które narażony jest dorastający nastolatek oraz sposoby przeciwdziałania im.

 

 

Gordon, Thomas (1918-2002).    Wychowanie bez porażek :   rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi /    Warszawa :  Instytut Wydawniczy Pax,   2012.
Niniejsza książka to światowy bestseller. Dr Thomas Gordon proponuje w niej bowiem nową skuteczną metodę pedagogiczną rozwiązywania konfliktów powstających miedzy rodzicami a dziećmi. Autor krytykując dotychczasowe modele rozwiązywania konfliktów (oparte na błędnym schemacie "zwycięzca - pokonany"), proponuje stosownie metody bez pokonanych. Dąży do wprowadzenia takich zasad komunikacji, które w sytuacji konfliktowej pozwolą znaleźć rozwiązanie kompromisowe, zadowalające obie strony. Wielka zaletą pracy Thomasa Gordona, obok jasnego wykładu i prostego języka, jest pokazanie, jak praktycznie się posługiwać metodą bez pokonanych. Choć odnosi się ona przede wszystkim do stosunków miedzy rodzicami a dziećmi, może być wykorzystywana także w innych międzyludzkich sytuacjach konfliktowych.

Gurba, Ewa.    Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi w rodzinie :   uwarunkowania i wspomaganie /    Kraków :   Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,   cop. 2013.
Monografia zawiera syntezę rozważań teoretycznych i wyników badań empirycznych polskich i zagranicznych autorów na temat relacji rodziców z dorastającymi dziećmi. Na szczególną uwagę zasługuje ostatnia część monografii zawierająca praktyczne propozycje wyciszenia międzypokoleniowych nieporozumień.

 

 

 

Newton, Sarah.    Ratunku! Mój nastolatek jest kosmitą /    Poznań :   Wydawnictwo Publicat,   cop. 2007.
Sarah Newton ma ogromne doświadczenie w pracy z nastolatkami; jest ekspertem w programie Te koszmarne nastolatki - wyprowadzam się!, emitowanym w TVN Style. Stosując się do jej porad, dowiecie się, jak nawiązać z waszym dzieckiem zupełnie nową nić porozumienia, jak przezwyciężyć bariery uważane za nie do przebycia.

 

 


Oleszkowicz, Anna (1956- ).    Psychologia dorastania :   zmiany rozwojowe w dobie globalizacji /    Warszawa :   Wydawnictwo Naukowe PWN,   2013.
Celem książki jest opis zmian rozwojowych zachodzących w okresie adolescencji w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych. Autorki opisują teoretyczne modele rozwoju, by następnie przejść do analizy zadań rozwojowych okresu dorastania. Charakteryzują standardy młodzieży dotyczące atrakcyjności i sprawności fizycznej, kształtowanie się tożsamości płciowej, zmiany w zakresie relacji z rówieśnikami i dorosłymi oraz wymagania, jakie stawia przed młodzieżą system edukacji i rynek pracy. Odrębne rozdziały poświęcono rozwojowi poznawczemu młodzieży i kształtowaniu się osobowości. Ostatnia cześć publikacji dotyczy światopoglądu i i systemu etycznego dorastających ludzi.

Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji /   red. nauk. Józefa Brągiel, Przemysław E. Kaniok i Alicja Kurcz ; Uniwersytet Opolski. --  Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013.
Książka stanowi zbiór tekstów autorstwa polskich i zagranicznych naukowców, którzy zajęli się, w sposób pośredni lub bezpośredni, problematyką rodzicielstwa w kontekście wychowania i edukacji. Z uwagi na wielowątkowość materiałów całość pogrupowano na trzy części. W części pierwszej - Wychowawczo-edukacyjne role rodziców - znalazły się teksty poświęcone różnorodnym formom oddziaływania rodziców na dzieci i młodzież, poruszono także kwestię pomocy udzielanej krzywdzonym przez nich dzieciom. W części drugiej - Edukacja i wspieranie rodziców - zaprezentowano opracowania poświęcone kształceniu rodziców do rodzicielstwa oraz motywowaniu ich do realizacji swych ról. Część trzecia - Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i niedostosowania - zawiera teksty dotyczące problemów rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz osób niedostosowanych społecznie. Książka adresowana jest do tych osób, które przejawiają zainteresowania lub poszukują źródła wiedzy o rodzicielstwie w kontekście procesu wychowania i edukacji.

Twój nastolatek :zachowanie, rozwój emocjonalny i poznawczy /pod. red. Davida B. Pruitta ; przeł. Bożena Jóźwiak ; American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. --  Poznań : "Rebis", 2002.
Co wszyscy rodzice wiedzieć powinni - co jest normalne, a kiedy należy szukać pomocy specjalisty : nieoceniona pomoc dla rodziców pragnących zrozumieć codzienne problemy okresu dorastania swoich dzieci i właściwie na nie reagować..

 

 

 

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa