logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

Co powinni, a czego nie powinni robić rodzice, aby wspomagać rozwój mowy dziecka?

W rozwoju dziecka, w okresie kształtowania się mowy można zaobserwować pewne specyficzne trudności związane z opanowaniem przez nie systemu językowego. Jednym z takich zjawisk jest niepłynność w mówieniu, którą charakteryzuje: powtarzanie sylab i wyrazów, przeciąganie głosek, pauzy, powtórki i wtrącenia

Cenne rady dla rodziców

Coraz częściej w sprawach rozszerzania diety, głos zabierają logopedzi. Pewnie spora grupa osób zastanawia się dlaczego? Przecież logopeda to specjalista od mowy, a nie od jedzenia.

Cenne rady dla rodziców

PZL jest ogólnopolskim związkiem zawodowym zrzeszającym logopedów pracujących w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, kulturalnych, w służbie zdrowia jak i w gabinetach prywatnych. Został zarejestrowany 19 października 1999 roku w Lublinie. Idea powołania związku zawodowego logopedów wyłoniła się z dyskusji logopedów zatrudnionych w różnych miejscach pracy. Dostrzegli oni potrzebę uzupełnienia naukowej i oświatowej działalności Polskiego Towarzystwa Logopedycznego o działania organizacji zajmującej się przede wszystkim problemami rynku pracy logopedów. Pomysł ten został podchwycony przez prof. Stanisława Grabiasa i pracowników Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

W dzisiejszych czasach, dobie Internetu, dostęp do wiedzy, także logopedycznej, jest wręcz nieograniczony. Rodzic ma do dyspozycji książki, poradniki, czasopisma, blogi, fora dotyczące opieki nad dzieckiem. Są również specjaliści. Które ze źródeł są najlepsze? Gdzie szukać pomocy?

Między rozwojem mowy a rozwojem czynności umysłowych istnieje ogromna zależność. Mowa wywiera wpływ na powstawanie i kształtowanie się takich czynności umysłowych jak: spostrzeganie, wyobrażanie, porównywanie i wnioskowanie.

W trakcie spotkań z logopedą przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z rodzicem na temat dotychczasowego życia i rozwoju dziecka. Padają wówczas pytania dotyczące między innymi przebiegu ciąży, porodu, punktacji w skali Apgar, wszelkich dolegliwości i zabiegów czy hospitalizacji dziecka.

Długotrwały, przewlekły stres jest przyczyną wielu chorób somatycznych. Na stres narażeni jesteśmy w wielu sytuacjach i momentach życia. Dlatego tak ważne jest nauczenie się radzenia sobie ze stresem, aby zmniejszyć skutki jego działania.

Integracja sensoryczna - któż o niej nie słyszał? Wspominają o niej w gazetach, mówią o niej rodzice, na czym polega, dowiadują się nauczyciele i terapeuci.

Jąkanie to problem małych i dużych, od wielu lat podejmowane są próby rozpoznania faktycznej przyczyny wywołującej niepłynność mówienia. Do tej pory nie udało się odkryć jednoznacznego czynnika, który powodowałby niepłynność mówienia.

Według badań ok. 5% dzieci jąka się w okresie przedszkolnym, u większości dzieci z tej grupy, problem niepłynności mija jeszcze zanim rozpoczną edukację w szkole.

Nie ma wyników terapii u osób jąkających się, bez wsparcia bliskich. Od urodzenia na naszą mowę ma wpływ m. in. to, jak do nas mówią osoby z naszego najbliższego otoczenia. Dziecko uczy się przez naśladowanie i również mowy uczy się w ten sam sposób.

Na pacjenta mówiącego niepłynnie należy oddziaływać w sposób kompleksowy. Nie wystarczą tylko ćwiczenia logopedyczne nastawione tylko na upłynnienie mowy…

Małe dziecko musi nauczyć się bardzo wielu rzeczy. Musi opanować umiejętność chodzenia, mówienia, jedzenia itp. Wszystkie podstawowe umiejętności wymagają wielu skoordynowanych ruchów z udziałem mózgu i całego organizmu. Rozwój wymaga czasu. Mowa również, nie rozwija się z dnia na dzień.

Dziecko przyswaja sobie mowę poprzez kontakt z mówiącymi w jego otoczeniu ludźmi i wchodząc z nimi w relacje emocjonalne. W okresie miedzy 2 a 4 rokiem życia dziecka następuje bardzo intensywny rozwój mowy: znacznie zwiększa się zasób słów, pojęć, przyswajane są reguły gramatyczne i stylistyczne, rządzące ojczystym językiem. Natomiast nie u wszystkich dzieci równie szybko wzrasta zdolność motoryczna narządów mowy.

Są różne techniki  radzenia sobie z jąkaniem. Trudno jest wskazać na tę, która jest najskuteczniejsza, gdyż każdy jąkający sam decyduje o prawdziwym przyswojeniu jej, a później systematycznym stosowaniu w praktyce. Moim zdaniem każda metoda jest dobra, gdy jest skuteczna dla jąkającego.

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa