logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

picnic 2039993 1280

Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.

Charakterystyka żywienia dzieci i młodzieży i współczesne normy oraz zalecenia żywieniowe odpowiednie dla wieku i płci. Charakterystyka poziomu aktywności ruchowej dzieci i młodzieży. Zastosowanie zaleceń w praktyce. Zdrowe żywienie rodziny kluczem do zdrowego żywienia dzieci i młodzieży.

Racjonalne żywienie dzieci i młodzieży gwarancją ich zdrowia. Kilka dobrych rad dla dzieci i rodziców.

Prawidłowe żywienie należy do najważniejszych czynników wpływających korzystnie na stan zdrowia dziecka oraz jego zdolność do uczenia się, aktywność ruchową, samopoczucie i stan emocjonalny. Na co zatem należy zwrócić uwagę, aby zapewnić dziecku prawidłowy rozwój i zdrowie?

Żywienie dzieci i młodzieży - podstawowe zasady.

Zasady prawidłowego żywienia dzieci niewiele różnią się od zasad prawidłowego żywienia osób dorosłych opracowanych w Instytucie Żywności i Żywienia (ramka). Niektóre jednak z tych zaleceń w rozwojowym okresie życia nabierają nieco innego znaczenia. Przestrzeganie ich już w dzieciństwie jest nieodzownym warunkiem zdrowia w tym okresie życia, a także prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego. Kształtuje też właściwe nawyki żywieniowe, które powinny być stosowane przez całe życie.

20 zasad zdrowego odżywiania dzieci.

Sześć porad, jak skłonić dziecko do jedzenia warzyw.

Twoje dziecko na widok talerza z warzywami wykonuje szybki w tył zwrot i już go nie ma? Walczysz o każdy kęs zieleniny? Oto kilka porad, jak nauczyć dziecko jeść warzywa. Warto, bo zaprocentuje to, gdy trochę podrośnie. Zdrowe nawyki, brak nadwagi, takie tam - drobiazgi.

Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej.

Najnowsza piramida Anno Domini 2016 zawiera spore, można nawet powiedzieć rewolucyjne zmiany: odzwierciedlają one najnowsze ustalenia nauki w zakresie żywienia człowieka. Jakie zmiany zatem konkretnie nastąpiły w porównaniu z poprzednią piramidą?

 

 

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu