logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

idea 2135480 1280

Strona Polskiego Towarzystwa Dysleksji zawierająca następujące materiały do pobrania:

Materiały dla rodzica i ucznia:
- Tygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni - samodzielna praca starszych uczniów
- Wspomnienia ucznia z dysleksją
- Dekalog rodziców dzieci dyslektycznych
- Katalog rodzicielskich zachowań
- "Dyktando w 10 punktach" -czyli jak pracować z dzieckiem?
- Wspomnienia matki dziecka dyslektycznego
- Jestem rodzicem dziecka z dysleksją
- Materiały dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów

Materiały dla nauczyciela i terapeuty pedagogicznego:
- Kampania Polskiego Towarzystwa Dysleksji: "Prawa ucznia dyslektycznego w szkole"
- Kwestionariusz Skali Ryzyka Dysleksji (SRD)
- Jak stworzyć warunki do efektywnej współpracy uczniowie- nauczyciel
- Praktyczne rady dla terapeutów
- Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją

Wybrane metody pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Praca dyplomowa napisana na studiach podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika, zamieszczona na stronie „Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli”
Składa się ona z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony jest teoretycznym rozważaniom na temat dysleksji rozwojowej, jako specyficznej trudności w uczeniu się czytania i pisania. W rozdziale drugim znajdują się zagadnienia związane z wybranymi metodami stosowanymi w pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Rozdział trzeci stanowi metodologia badań własnych, w którym uzasadniono wybór przypadku do badań oraz przedstawiono cel pracy i jej przedmiot. W rozdziale czwartym zaprezentowano studium przypadku uczennicy, dziecka z ryzykiem dysleksji rozwojowej. Rozdział piąty to podsumowanie omawianych kwestii dotyczących tematu.

Dysleksja pod kontrolą – Metoda Davisa
Strona zawierająca animowany film reklamujący Metodę Davisa - ale przy okazji w sposób zrozumiały i zwięzły pokazujący, czym jest dysleksja i pozwalający trochę ją zrozumieć. Można dowiedzieć się z niego, co się dzieje w mózgu dyslektyka np. podczas czytania. Kto powinien go obejrzeć? Z pewnością rodzice dyslektyków, nauczyciele i pedagodzy.
Film oparty jest na wiadomościach zawartych w książce „Dar dysleksji” Ronalda Davisa.

Czy już zauważyłeś, że jestem Niebanalny?
Artykuł Anny Haluch-Szetely zawierający:
- rady dla osób pracujących lub zaczynających pracować z dyslektykiem,
- wskazówki, jakich błędów unikać,
- podpowiedzi, jak wspierać dziecko z dysleksją
- uwagi, co stanie się, jeśli zbagatelizujemy problem
- informacje o formalnościach (opinia).

Dysleksja – rozszerzenia Chrome
Artykuł Jolanty Majkowskiej, pochodzący z blogu grupy Superbelfrzy RP – eduzmieniaczy, omawiający rozszerzenia przeglądarki Chrome, które mogą być potężnym narzędziem, pomagającym uczniom z dysleksją w nauce oraz ułatwiającym funkcjonowanie dziecka w szkole.

 

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu