logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

 Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieżyO wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju :pedagogiczna baśń o rywalizacji / Joanna Danilewska.- Wyd. 2.- Kraków : Impuls, 2014.- 217 s. : il. ;25 cm.- Bibliogr. s. [207]-212.

Autor omawia zagadnienie nowych mediów, poświęcając sporo uwagi ich młodym użytkownikom i dysfunkcjonalnemu korzystaniu z nowych technologii, którego jednym z przejawów jest agresja elektroniczna (cyberbullying), realizowana za pośrednictwem internetu, ale także np. telefonów komórkowych. W książce przedstawiono liczne przykłady, a także omówiono cechy cyberbullyingu oraz jego sprawców i ofiar. Na koniec opisano konsekwencje agresji internetowej oraz metody profilaktyki i interwencji w tej dziedzinie, możliwe do zastosowanie głównie w szkole, przez nauczycieli i pedagogów, a także w domu, przez rodziców i opiekunów młodego człowieka.

Dziecko i rodzina

Dziecko i rodzina : społeczne powinności opieki i wychowania / pod red. Urszuli Grucy-Miąsik.- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007.- 213 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm

 Praca zbiorowa na temat opiekuńczo-wychowawczych funkcji rodziny oraz instytucji wspierających ją. Wśród przedstawionych zagadnień znajdują się takie, jak: rodzina jako środowisko życia i wychowania, mechanizm przenoszenia zachowań dewiacyjnych w rodzinie, wychowanie moralne, młodzież z upośledzeniem umysłowym a rodzina, ojcostwo, agresja i przemoc w mediach, terapia przez sztukę, placówki socjalizacyjne, dzieci niepełnosprawne intelektualnie w domach dziecka, socjoterapia, szkoły dla rodziców.

Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy

Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy /pod red. Joanny Wawrzyniak.- Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007.- 318, [2] s. : il. ; 21 cm

Przedstawiono wybrane aspekty: przemocy w społeczeństwie, mobbingu, wpływu rodziców na agresję dzieci, przemocy w szkole. Ukazano także: kulturowo-społeczną "płeć" agresji z perspektywy pedagogicznej, zespół dziecka potrząsanego, poziom agresji wychowanków domów dziecka, wychowanie antynarkotykowe w programach nauczania I stopnia w szkołach podstawowych w Czechach i na Słowacji, przemoc w komiksach, problem zagrożeń wobec dzieci ze strony komputera i Internetu, przemoc w starości, zjawisko przemocy wśród żołnierzy, problem marginalizacji społecznej.

Zabawa w zabijanieZabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci / Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik-Jaworska.- Lublin : Wydaw. Krupski i S-ka, 2000.- 182 s. ; 24 cm.

Dzieci bawią się w zabijanie. Setki scen przemocy oglądanych w telewizji i setki morderstw dokonywanych w grach komputerowych. Czy to dobra zabawa? Autorki stawiają pytanie o oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci.

 

Przemoc w szkole i ceberprzemoc

Przemoc w szkole i cyberprzemoc : definicje, wyjaśnienia, procedury działania / koncepcja książki, realizacja i wybór materiałów Leszek Jurek.- Rybnik : Lexdruk - Śląskie Centrum Wydawniczo-Handlowe, 2013.- 155, [3] s. : il. ; 24 cm ++ dysk optyczny (CD-ROM). (Seria: Jak działać skutecznie? ).- Na płycie wersja elektroniczna publikacji wraz z ankietami, wzorami pism i procedur.- Bibliogr. s. [156-157].

Książka omawia min. takie zagadnienia jak: przemoc i agresja w szkole, przyczyny zachowania agresywnego i stosowania przemocy przez uczniów, formy przemocy występujące w szkole, jak je rozpoznać, portret sprawcy, cyberprzemoc, definicja, charakterystyka zjawiska, przyczyny i przeciwdziałanie, porady dla rodziców i młodzieży, procedura reagowania w sytuacji ujawnienia cyberprzemocy, aspekty prawne cyberprzemocy - dziecko w postępowaniu karnym i sądowym (jakie są prawa dziecka, zasady odpowiedzialności karnej i cywilnej, czyny karalne z urzędu i na wniosek pokrzywdzonego) formy cyberprzemocy - możliwości i sposoby dochodzenia odpowiedzialności prawnej sprawcy, omówienie poszczególnych przestępstw, odpowiedzialności za ich popełnienie.

 

Przemoc i mobbing w szkole w domu w miejscu pracyPrzemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.- 276 s. : il. ; 24 cm.

Książka jest efektem współpracy ekspertów z zakresu psychologii rozwoju, edukacji, psychologii sądowej, a także socjologii i pracy socjalnej. Przedstawiono w niej teorie wyjaśniające występowanie zjawiska przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeanalizowano dynamikę zjawiska, wyniki współcześnie prowadzonych badań oraz oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych podejmowanych w poszczególnych kontekstach. Dodatkowym walorem książki jest refleksja nad możliwymi kierunkami dalszych badań i interwencji w celu zapobiegania i przeciwdziałania mobbingowi i przemocy.

  

Gnebiciel ze szkolnego boiskaGnębiciel ze szkolnego boiska / Kim Zarzour ; przeł. Michał Jóźwiak.- Poznań : "Rebis", 2006.- 259 s. ; 21 cm. (Rodzice, Dzieci ).- Na okł.: "Jak radzić sobie z dziecięcą agresją i wychować asertywne dziecko".- Bibliogr. s. [257]-259.

 Książka poświęcona przemocy rówieśniczej. Scharakteryzowano typowego gnębiciela i jego ofiarę, rolę rodziców i szkoły w sytuacji dręczenia dzieci przez inne dzieci, wskazówki dla rodziców do wychowania dziecka asertywnego a nie agresywnego. Przykłady pochodzą ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, lecz przynajmniej część rad, które są oparte na wynikach najnowszych badań, może być wykorzystana także w innych warunkach kulturowych. Osobny rozdział poświęcono przemocy w mediach

 

Psychologia rodzpsychologia rodzinyiny /redakcja naukowa Iwona Janicka, Hanna Liberska.-- Wyd. 1 - 1 dodr. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.-- 682 s. : il. ; 25 cm.-- Bibliogr. s. [566]-649. Indeksy.

 

Zespół znakomitych polskich familiologów przygotował podręcznik, którego celem jest usystematyzowanie współczesnej wiedzy na temat rodziny. Znajdą w nim Państwo informacje na temat: funkcjonowania systemu rodzinnego – funkcji i ról rodzinnych, komunikacji i narracji rodzinnych, więzi, transmisji międzypokoleniowej; nietradycyjnych form życia rodzinnego – rodzin zrekonstruowanych, adopcyjnych, wielokulturowych i innych; problemów życia rodzinnego – choroby w systemie rodzinnym, problemów prokreacyjnych, przemocy współczesnych nurtów w terapii rodziny, rytuałów rodzinnych, pozytywnej  psychologii rodziny.


    

 

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu