logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

Baść w terapii i wychowaniu

Baśń w terapii i wychowaniu / red. nauk. Szymon Kawalla, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo Trio, cop. 2012.- 233, [1] s. : il. ; 24 cm.

Prezentowany tom, kontynuujący zainicjowany w 2011 roku cykl słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu, proponuje różnorodne teksty, których celem jest skoncentrowanie uwagi Czytelnika wokół bogactwa baśniowych znaczeń, kreujących wielki potencjał wychowawczego i terapeutycznego oddziaływania tego gatunku.

 

 

 

Dziecko o specjalnychDziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut ; Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.- 358 s. : il. ; 24 cm.

Przedstawiono profesje psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy, fizjoterapeuty, terapeuty integracji sensorycznej, muzykoterapeuty jako te, które są najistotniejszei, jeśli chodzi o wsparcie dziecka. To ci specjaliści posiadają kompetencje potrzebne doprowadzenia oddziaływań terapeutycznych. Na takich kierunkach w Polsce kształci się kadrę zawodową zajmującą się pracą z dzieckiem.

 

 

Muzyka w ogopediiMuzyka w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel / red. nauk. Ditta Baczała i Jacek J. Błeszyński.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.- 195 s. : il. ; 21 cm.

Muzyka w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel ma zarówno dużą wartość teoretyczną, jak i praktyczną. Na pewno zaś pragmatyczną, pokazuje, jak istotne dla danego obszaru naukowego jest interdyscyplinarne podejście specjalistów różnych dziedzin. […] Książka stanowi kolejny wkład wzbogacenia literatury z zakresu pedagogiki specjalnej, zwłaszcza logopedii. daje wiele praktycznych rad. […] Zresztą grono osób, do których jest kierowana ta pozycja, jest bardzo szerokie. Są to logopedzi, nauczyciele nauczania początkowego, terapeuci, pedagodzy specjalni, studenci kierunków pedagogicznych.

 

Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyceMuzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce / Aldona Gąsienica-Szostak.- Wyd. 1, 3 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.- 123 s. : il. ; 24 cm.

Omówiono rehabilitację i muzykoterapię w procesie leczenia ortopedycznego i okulistycznego dzieci i młodzieży. Opisano ćwiczenia na oddziale ortopedii i okulistyki z wykorzystaniem muzykoterapii.

 

 

 

 

Podstawy muzykoterapiiPodstawy muzykoterapii / pod red. Krzysztofa Stachyry.- Wyd. 2.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.- 296 s. ; 24 cm.

Kompendium wiedzy z zakresu terapii muzyką. Przybliża obraz współczesnej muzykoterapii, wyjaśnia czym jest i na czym polega ta forma terapii oraz ukazuje szerokie możliwości pracy muzykoterapeutów. Pozycja zawiera wskazówki jak przygotować i realizować proces muzykoterapii, jak dobierać muzykę do działań muzykoterapeutycznych, jak skutecznie pracować w różnych obszarach praktyki klinicznej, a także jak prowadzić badania w tej dziedzinie.

 

 

Wprowadzenie do muzykoterapiiWprowadzenie do muzykoterapii / Ludwika Konieczna-Nowak.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.- 115 s. ; 24 cm.

Książka autorstwa Ludwiki Koniecznej-Nowak pod tytułem „Wprowadzenie do muzykoterapii” to ważna pozycja na rynku wydawniczym, zwłaszcza dla pedagogów, ale i dla wszystkich zainteresowanych możliwościami wykorzystania potencjału muzykoterapii w odniesieniu do problemów swoich i swoich bliskich. Niewątpliwie pozwala na zrozumienie szansy, jaką stanowi ona dla człowieka, niezależnie od jego wieku.

 

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa