logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

 

dokumentowanie terapii logopedycznej gibinski bzdyk gibinska harmonia 13712Dokumentowanie terapii logopedycznej / Maciej Gibiński, Agnieszka Bzdyk-Gibińska.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. - 168 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 129-131. Wykaz aktów prawnych s. 133-136.

Monografia ta jest pozycją zasługującą na baczną uwagę praktyków i teoretyków logopedii oraz osób związanych zależnościami formalno-administracyjnymi z logopedami:: dyrektorów placówek służby zdrowia i oświaty, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, właścicieli ośrodków służby zdrowia, przedstawicieli organów kontroli nad wymienionymi placówkami. Może być też pomocna w praktyce akademickiej służącej kształceniu logopedów.

 

zacznij od samogloski samogloska w logopedii artystycznej u iext32180368Zacznij od samogłoski :samogłoska w logopedii artystycznej / Bogumiła Toczyska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. -  371 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 361-365.

Tematyka opracowania dotyczy: kształtowania samogłosek przy miękkim ataku głosu; kreowania rezonatora (rozluźnianie szczękościsku); generowania samogłoski nosowej, wokalicznej; problematyki akcentu wyrazowego, głównie proparoksytonicznego. Ćwiczenia zostały wzbogacone licznymi fragmentami i wyimkami głównie z literatury: wierszy i prozy, a także publicystyki.

 

metodologia badań logopedycznychMetodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki /redakcja naukowa: Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray ; [recenzja: Jan Ożdżyński]. -  Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. -  450 s. : il. ; 25 cm. ( Logopedia XXI Wieku ). - Bibliogr. s. 396-436 i przy rozdz. Indeksy.

Niniejsza publikacja prezentuje interdyscyplinarne podejście do logopedii. Poszczególne rozdziały, których autorami są zarówno teoretycy, jak i praktycy, poświęcone są historii i teorii logopedii, zagadnieniom patologii języka dzieci, zaburzeniom mowy o podłożu neurologicznym, problemom związanym z czytaniem i pisaniem, surdologopedii oraz tematowi wykorzystania komputera w praktyce terapii mowy.

 
 

mózgowe porażenie dziecięceMózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej / Mirosław Michalik. -  Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. -  183 s. : il. ; 25 cm. ( Logopedia XXI Wieku / redakcja naukowa serii Stanisław Milewski, Ewa Czapiewska). - Bibliogr. s. 163-178. Indeks.

Książka stanowi kolejny tom z serii Logopedia XXI Wieku. Autor publikacji, Mirosław Michalik, skupił się w niej na problemach w komunikacji, z jakimi borykają się dzieci cierpiące na zespół mózgowego porażenia dziecięcego. . Informacje zawarte w książce bazują na wieloletnim doświadczeniu zawodowym autora, a także jego badaniach naukowych oraz gruntownej i wszechstronnej analizie literatury przedmiotu.

 
 

mutyzmMutyzm :zagadnienia teorii i praktyki / Anna Skoczek. -  Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015. -  354 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. ( Pedagogika, Logopedia, Glottodydaktyka ). - Na s. tyt.: Logopedia. - Bibliogr. s. 345-354.
Książka jest monografią zasługującą na baczną uwagę rodziców, nauczycieli i terapeutów dzieci, które doświadczają trudności w komunikacji werbalnej. W opracowaniu została wyłożona autorska metoda interpretacji i terapeutycznego postępowania (w aspekcie poznawczym, diagnostycznym i rewalidacyjno-leczniczym) z mutyzmem - zaburzeniem rozwojowym i komunikacyjnym trudnym taksonomicznie, definicyjnie, diagnostycznie i terapeutycznie, gdyż wymagającym procedur inter- i transdyscyplinarnych. Zostały w monografii wprowadzone w sposób ustrukturyzowany liczne terminy i pojęcia należące do przestrzeni logopedii jako nauki, ale czerpiące z osiągnięć m.in. psychiatrii dziecięcej, psychologii klinicznej, pedagogiki specjalnej i terapeutycznej.

biomedyczne podstawy logopediiBiomedyczne podstawy logopedii /red. nauk.: Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. -  Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. -  509 s. : il. ;25 cm. ( Logopedia XXI Wieku ). - Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 444-496. Indeksy.

Prezentowana wiedza dotyczy przede wszystkim rozwoju komunikacji człowieka od stanu embrionalnego poprzez zaburzenia artykulacji i mówienia dziecka, potem człowieka dorosłego (m.in. ankyloglosja, mowa rozszczepowa, afazja, dysfagia, choroby nowotworowe głowy i szyi) aż po właściwości mowy i mówienia pacjentów w wieku senioralnym (nurt logopedii senioralnej). Co bardzo ważne, teksty odznaczają się precyzją anatomicznego i neurobiologicznego opisu, a wiele kwestii omówiono w kontekście najnowszych badań z zakresu psychologii dynamicznej oraz ostatnich osiągnięć neurolingwistyki. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do studentów logopedii, psychologii, medycyny, kierunków filologicznych oraz wszystkich osób zainteresowanych biomedycznymi uwarunkowaniami rozwoju i zaburzeń mowy.

 
 

Głos język komunikacjaGłos, język, komunikacja /pod red. nauk. Agnieszki Myszki. -  Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. -  161 s. : il. ;23 cm. - Bibliogr. przy rozdz.

Cz. I. Głos jako narzędzie pracy. Logopedyczne podstawy prawidłowego mówienia dla nauczycieli / Wanda Kostecka. Rola witamin, minerałów i składników pokarmowych w diecie osób pracujących głosem / Krzysztof A. Sobiech. Gimnastyka języka, czyli rola łamańców językowych oraz innych ćwiczeń artykulacyjnych na zajęciach teatralnych / Barbara Misztal. Cz. II. Zaburzenia komunikacji. Podstawy rozwijania mowy dzieci z autyzmem według modelu wczesnej intensywnej interwencji behawioralnej / Aneta Kotowicz. Diagnoza i terapia logopedyczna osób pracujących głosem - na przykładzie dwójki teleankieterów / Paulina Orłowska, Wanda Kostecka. Diagnoza i terapia logopedyczna trzynastoletniej dziewczynki z zaburzeniami głosu / Agnieszka Wasąg, Wanda Kostecka. Diagnoza i terapia logopedyczna w przypadku młodzieżowej grupy teatralnej / Agnieszka Rydz, Wanda Kostecka. Cz. III. Najnowsza polszczyzna. Wymowa grup spółgłoskowych - znajomość normy a realizacja (badania sondażowe) / Agnieszka Myszka. Język środowiskowy współczesnych nastolatków w kontekście języka nowych nowych mediów / Magdalena Wasylewicz, Monika Zielińska. Kultura języka użytkowników portali społecznościowych / Sylwia Popis. Cz. IV. Techniki usprawniające emisję głosu. "Technika Alexandra" - coś więcej niż kolejna metoda radzenia sobie z problemami z głosem / Magdalena Kędzior. Gimnastyka oddechowa według metody A. Strielnikowej w pracy nad emisją głosu ; Naturalna emisja głosu. Techniki i metody pracy na bazie warsztatów głosowych Fundacji OVO dla Kultury i Edukacji / Marzena Motyl-Kozłowska.

 
 
 

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa