logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009.

Książka zawiera kompleksowe ujecie edukacji sześciolatka w nowych warunkach. Znajdują się w niej opracowania z zakresu pedagogiki porównawczej, psychologii, biomedyki, metodyki. Szczegółowo potraktowane zostały charakterystyczne cechy rozwojowe dziecka sześcioletniego, metody i formy pracy z nim oraz przejawy aktywności właściwe dla tego wieku. Dodatkowo zwrócon o uwagę na warunki, w jakich ta edukacja miałaby przebiegać. Ważnym elementem związanym z obniżeniem progu szkolnego jest też, ujęta w pracy, tematyka dotycząca diagnozowania rozwoju dziecka oraz klasyfikacja najczęściej występujących zaburzeń rozwojowych. Z uwagi na fakt, że uczestnikami procesu edukacyjnego są obok dzieci także ich rodzice oraz nauczyciele, w proponowanej publikacji znalazły się także zagadnienia mówiące o ich roli w pracy szkoły. Autorzy podjęli również próbę włączenia do treści książki najnowszych tendencji w edukacji dziecka, a mianowicie rozwijania u wychowanków kompetencji językowych (z zakresu języka angielskiego).

Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? / Frauke Meinders-Lücking, Susanne Loy ; [przeł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009.

W publikacji podano zestaw pytań dla rodziców, dotyczących ich dziecka, na które mają odpowiedzieć, aby ocenić jego przygotowanie do szkoły. W aspekcie rozwojowym omówiono wymagania, jakie szkoła stawia pierwszoklasistom. W przystępny sposób ukazano poglądy wybranych psychologów na dojrzałość szkolną dziecka oraz zaproponowano zabawy i ćwiczenia rozwijające ruch i zmysły dziecka do przeprowadzenia przez rodziców ze swoim dzieckiem w życiu codziennym (możliwe do realizowania także w grupie dzieci).

 

Sześciolatki w szkole :poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich / Dorota Smoleń, Karolina Piękoś. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013.

Książka powstała na bazie doświadczenia matki i wiedzy psychologa. Rodzice, którzy nie mogą się zdecydować, czy posłać sześciolatka do szkoły, przeczytają o typowych problemach przeciętnego pierwszaka-sześciolatka i dowiedzą się, z czego one wynikają. Rodzice, którzy zapisali dziecko do pierwszej klasy i jesienią staną w obliczu tych problemów, uświadomią sobie, że nie są jedyni. Krótkie, trafne i rzeczowe komentarze psychologa pomogą im podjąć decyzję, a także lepiej zrozumieć dziecko i pomóc mu w pierwszych miesiącach nauki.

 Badanie gotowości szkolnej : materiały dla nauczyciela / Hanna Derewlana, Beata Wosińska.- Wyd. 3.- Warszawa : Nowa Era, 2012.- 56 s.: il. ; 28 cm. Bibliogr. s. 55-56.

Tylko trafna diagnoza pozwala ruszyć do przodu. Efektywne badanie gotowości szkolnej przekłada się na późniejszy sukces edukacyjny dziecka. Aby pomóc nauczycielom wychowania przedszkolnego w sprawnym przeprowadzeniu takiego badania, opracowaliśmy całościową strategię diagnozowania i wspomagania rozwoju dziecka przedszkolnego. Umożliwia ona rozpoznanie możliwości dziecka we wszystkich sferach rozwojowych i zapewnienie mu odpowiedniego wsparcia z uwzględnieniem jego możliwości, potrzeb i zainteresowań. Warto pamiętać, że podstawa programowa określa dokonanie analizy gotowości do podjęcia nauki w szkole jako czynność obowiązkową.

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu