logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

 Październik 2018

rytual przejscia mlodziez szkolna na progu edukacyjnym w iext53172758Jaskulska, Sylwia. Rytuał przejścia : młodzież szkolna na progu edukacyjnym. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.

W monografii przedstawiono analizę sytuacji uczniów znajdujących się na progu edukacyjnym w pryzmacie antropologicznej kategorii rytuału przejścia. Trzy etapy longituidalnych badań odpowiadały trzem fazom rytuału (faza wyłączenia – koniec trzeciej klasy gimnazjum, faza liminalna – początek pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, faza włączenia – koniec nauki w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej). Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jaki jest profil przejścia adolescentów z gimnazjum do szkoły ponadgimnazjalnej ze względu na wybrane subiektywne aspekty tożsamości osobowej, orientacje temporalne i edukacyjne plany na przyszłość, obraz siebie w roli ucznia, stosunek do szkoły, poziom identyfikacji ze szkołą, wyobrażenia i oczekiwania względem siebie w roli ucznia i względem szkoły oraz stosunek do zmiany. Wyniki badań ukazujące współczesne oblicze szkolnych obrzędów przejścia oraz przemian tożsamości uczniów w tym okresie prowadzą do wniosku o znaczącej roli środowiska szkolnego w kreowaniu doświadczeń sprzyjających rozwojowi adolescentów, których status się zmienia.

Złóż zamówienie

Dzieci ekranuKardaras, Nicholas. Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi i jak wyrwać je z transu. Warszawa : CeDeWu, 2018.

W publikacji autor bada ogromny wpływ technologii - zwłaszcza technologii ekranowej, nieodpowiedniej dla młodego wieku, z całą tą jarzącą się wszechobecnością - na mózgi całego pokolenia. Badania przeprowadzone metodą neuroobrazowania dowodzą, że stymulujące jarzące się ekrany są tak samo dopaminergiczne (aktywujące dopaminę) dla ośrodka przyjemności w mózgu jak seks. Rosnąca liczba badań klinicznych koreluje technologię ekranu z takimi zaburzeniami jak ADHD, uzależnienia, niepokoje, depresja, wzmożona agresja, a nawet psychoza. Co jednak szokuje najbardziej, najświeższe badania przeprowadzone metodą neuroobrazowania nie pozostawiają wątpliwości, że nadmierne obcowanie z ekranem może neurologicznie uszkodzić rozwijający się mózg młodej osoby tak samo jak uzależnienie od kokainy. Kardaras zanurza się w socjologiczne, psychologiczne, kulturowe i ekonomiczne czynniki związane z globalną epidemią technologiczną, mając na celu zbadanie wpływu całej naszej wspaniałej, lśniącej nowej technologii na dzieci. „Dzieci ekranu" to przełomowa i niewyobrażalna opowieść o niewyobrażalnej, która powinna stanowić wezwanie do ponownego rozważenia naszej nieustannie rozwijającej się relacji z postępującą technologią. Kardaras przypomina nam, że technologia może podstępnie, w sposób nieprzewidywalny, obrócić się przeciwko nam.

Złóż zamówienie

Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkachKranc, Michał. Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Kraków : Impuls, 2018.

W niniejszej publikacji zajęto się procesem resocjalizacji realizowanym w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW) typu wychowawczo-resocjalizacyjnego. Niedostosowanie społeczne wychowanków tych ośrodków prowadzi do konieczności stosowania oddziaływań resocjalizacyjnych zgodnie z przesłankami teoretycznymi procesu resocjalizacji. Eliminowanie zachowań antagonistyczno-destruktywnych powinno się odbywać poprzez oddziaływania psychokorekcyjne i psychoterapeutyczne. Takie działania mają za zadanie spowodowanie u jednostek nieprzystosowanych społecznie przemian w sferze motywacji i postaw z destruktywnych na konstruktywne, pożytecznych jednostkowo i społecznie. Wymaga to – oprócz realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych – realizacji specjalistycznych zajęć reedukacyjnych w zakresie terapii, psychoedukacji, a także socjoterapii.

Złóż zamówienie

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu pytania i odpowiedziOchrona danych osobowych w szkole i przedszkolu : pytania i odpowiedzi. Oprac. Lidia Marciniak. 2. wydanie, stan prawny na 1 lipca 2018 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018.

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ochroną danych osobowych w szkole oraz przedszkolu dotyczące m.in.:
•bezpieczeństwa przetwarzania danych na gruncie nowych przepisów oraz przygotowywania i aktualizacji niezbędnych procedur i dokumentacji;
•zasad powoływania Inspektorów Ochrony Danych (IOD) w placówkach oświatowych;
•przetwarzania danych a kwestii pracowniczych;
•zasad korzystania z usług podmiotów zewnętrznych oraz przetwarzania przez placówki oświatowe danych uczniów i wychowanków w celach rekrutacyjnych oraz wizerunkowych;
•udostępniania danych nauczycieli w arkuszu organizacyjnym;
•kontroli dokumentacji pracowniczej oraz monitoringu w szkołach i przedszkolach;
•zgłaszania naruszeń przepisów RODO w placówkach oświatowych oraz przewidywanych sankcji za te działania.

Złóż zamówienie

śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowejŚmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Red. Katarzyna Slany. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018.

Monografia poświęcona została przemijaniu jako jednemu z kluczowych tematów egzystencjalnych obecnych w literaturze kierowanej do niedorosłych odbiorców. Odnaleźć go można m.in. w kołysankach, baśniach klasycznych i literackich, poradnikach konsolacyjnych, XIX-wiecznych nauczkach spod znaku czarnej pedagogiki i powiastkach ku przestrodze, a także w powieściach powstałych u końca XIX wieku i na początku wieku XX.

Złóż zamówienie

 

przemoc niejedno ma imie hejt przemoc w internecie 1 mHejt : przemoc w internecie. Reż. Marcin Wołkowicz. [Piaseczno] : Multieducatio.pl, [2018].

Film popularnonaukowy adresowany do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej.
Pierwszy film z serii „Przemoc niejedno ma imię”, dotyczy nowego zjawiska, jakim jest hejt. Gdzie kończy się konstruktywna krytyka, a gdzie zaczyna się hejt? Jakie są konsekwencje hejtu? Kiedy przybiera znamiona przestępstwa? Kim są ofiary, a kim sprawcy? Film stara się odpowiedzieć na te pytania. Został wzbogacony komentarzem dr hab. Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej, zajmującej się naukowo komunikacją internetową.

Scenariusz zajęć

Złóż zamówienie

przemoc niejedno ma imiebullyingprzemoc rowiesnicza w szkole 1 pBullying : przemoc rówieśnicza w szkole. Reż. Marcin Wołkowicz. [Piaseczno] : Multieducatio.pl, [2018].

Film popularnonaukowy adresowany do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej.
Drugi film z serii „Przemoc niejedno ma imię”, dotyczy zjawiska przemocy psychicznej wśród społeczności szkolnej. O ile w przypadku pobić i różnego rodzaju agresji fizycznej, łatwo jest takie zjawisko zauważyć i w miarę skutecznie przeciwdziałać, to w przypadku przemocy psychicznej (bullyingu) trudnością staje się zdefiniowanie samego zagadnienia. Film stara się odpowiedzieć na pytania - skąd bierze się przemoc psychiczna w szkole? Kim są ofiary, a kim sprawcy bullyingu? Jak się bronić, jak reagować na przemoc psychiczną? Czy ofiary bullyingu tak samo cierpią jak ofiary tradycyjnych form przemocy? Film również porusza temat tzw. cyberbullyingu, czyli przemocy psychicznej w Internecie. Film wzbogacony wypowiedziami ekspertów.

Scenariusz zajęć

Złóż zamówienie

przemoc niejedno ma imie postawy wobec przemocy rowiesniczej 1 mPostawy wobec przemocy rówieśniczej. Reż. Marcin Wołkowicz. [Piaseczno] : Multieducatio.pl, [2018].

Film popularnonaukowy adresowany do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej.
Trzeci film z serii „Przemoc niejedno ma imię” to próba pokazania sposobów radzenia sobie z formami przemocy psychicznej i fizycznej w szkole. Jaką postawę można przyjąć wobec zjawiska przemocy, presji psychicznej? Jakie będą konsekwencje takiego zachowania? Film wyjaśnia widzom pojęcie asertywnego zachowania, często mylnie utożsamianego z arogancką, a niekiedy też agresywną odmową (mówieniem „nie” w różnych życiowych sytuacjach). Film kładzie nacisk na aspekt porozumienia się, empatii w sytuacjach konfliktowych. W filmie omówiona została również metoda porozumienia bez przemocy.

Scenariusz zajęć

Złóż zamówienie

przepite zycie dvd 1 mPrzepite życie. Reż Maciej Słysz. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom., [2015].

Alkoholizm to niestety jeden z głównych nałogów w Polsce. Pijaństwo i alkoholizm burzą życie rodziny i prowadzą do licznych tragedii. Dorośli, nadużywając alkoholu, powodują cierpienie swoich dzieci, odbierając im młodość i poczucie bezpieczeństwa. Młodzi ludzie upijając się tracą szanse na prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, niszczą swoje zdrowie oraz możliwość efektownej nauki i pracy. Picie alkoholu powoduje także wiele wypadków i urazów.
W filmie przedstawiono historię dwóch bohaterów, którzy przepili nie tylko swoje życie.Opowiadają o początkach ,, BEZPIECZNEGO ” picia, późniejszego uzależnienia i konsekwencjach dokonywanych przez siebie wyborów. Każdy, bez względu na wiek powinien obejrzeć film i poznać historię Dawida i Ryszarda, którzy ponieśli nieodwracalne straty wynikające z picia alkoholu. Film uświadamia, że ALKOHOL jest substancją psychoaktywną i ma bezpośredni wpływ na funkcje mózgu czego efektem są zmiany nastroju, postrzegania, świadomości i zachowania!

Złóż zamówienie

 

Zapisz

Zapisz

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu