logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Grudzień 2018

Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiegoGębal, Przemysław E. Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego : podejście integracyjno-inkluzyjne. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018.

Książka Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne jest pracą interdyscyplinarną. Łączy więc wiele dziedzin nauki takich jak glottodydaktyka, językoznawstwo polonistyczne, kulturoznawstwo, komunikacja, ale też pedagogika i socjologia. Przedstawione cele pracy są bardzo
ambitne. Monografia ma być z jednej strony „nową” dydaktyką języka, z drugiej – zakreślać obszary wiedzy interdyscyplinarnej, koniecznejdo realizacji tego celu. Rzeczywiście, obecność uczniów z doświadczeniem migracyjnym wymaga zupełnie innej dydaktyki. Edukacja takich dzieci narzuca konieczność interdyscyplinarności i koncepcji połączenia kształcenia językowego z nauczaniem międzykulturowym, dydaktyką wielojęzyczności, edukacją włączającą i edukacją pozytywną. Przedstawione szerokie obszary naukowe dotyczące nowej dydaktyki wymagają starannego przygotowania nauczyciela, specyficznej organizacji procesu dydaktycznego i działań legislacyjnych.

Złóż zamówienie

Ja w świecie techniki i technologii informacyjnejJa w świecie techniki i technologii informacyjnej. Red. Ewa Święcicka. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.

„Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” to seria książek opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczycieli i terapeutów podczas realizacji treści nauczania i wychowania zawartych w podstawie programowej.
W tej książce przedstawiono zagadnienia dotyczące działów „Ja w świecie techniki” i „Ja w świecie technologii informacyjnej”. Do ich omówienia wykorzystano zdjęcia. Na stronach parzystych znajdują się fotografie dla ucznia. Na stronach nieparzystych – pytania, które czyta nauczyciel, terapeuta lub rodzic. Pierwsze pytania dotyczą zdjęcia. Kolejne pomagają zdobyć lub utrwalić dodatkowe wiadomości i umiejętności związane z omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą doświadczeń ucznia. Pod pytaniami umieszczono ćwiczenia dla dziecka, dzięki którym ma ono utrwalić zdobyte informacje.

Złóż zamówienie

Narkotyki dopalacze nowe środki psychoaktywneJędrzejko, Mariusz Z., Białas, Tomasz, Staśczak, Zbigniew. Narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne : co warto wiedzieć? : jak chronić dzieci i młodzież? Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2018.

Publikacja mówi nam wiele o faktycznej kondycji współczesnej młodzieży polskiej, a tym samym polskiego społeczeństwa, a także daje trafną diagnozę problemów narkomanii w Polsce. Można ją polecić każdemu, kto zajmuje się (albo chce się zajmować) procesami socjalizacyjnymi i wychowawczymi nadchodzących pokoleń. Należy mieć nadzieje, że publikacja znajdzie poczesne miejsce w polskiej literaturze naukowej i praktycznej, ze względu na jej rzetelność naukową i świetną formę opracowania.

Złóż zamówienie

 

Nowe zasady ocenianiaKosiarz, Agnieszka, Kowalski, Michał. Nowe zasady oceny pracy nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2018/2019 : zmienione kryteria oceny, wprowadzenie systemu wskaźników oceny pracy. Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2018.

Od 1 września 2018 r. po raz pierwszy został wprowadzony obowiązek ustalania oceny pracy z urzędu. Nowością jest wprowadzenie mechanizmu nadającego ocenie pracy charakter okresowy. Jeżeli nauczyciel nie będzie ubiegał się już o wyższy stopień awansu zawodowego, ocena powinna być ustalana co 3 lata, licząc od dnia uzyskania ostatniego stopnia awansu zawodowego.

Złóż zamówienie

 

 

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2018Kowalski, Michał, Kosiarz, Agnieszka, Łyszczarz, Michał, Dariusz Skrzyński. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2018 r. : omówienie zmian, harmonogram oceny pracy, niezbędne dokumenty. Warszawa : Wiedza i Praktyka - Grupa Wydawnicza Oświata, © 2018.

Nowelizacja Karty Nauczyciela spowodowała duże zmiany w modelu dokonywania oceny pracy nauczycieli. Publikacja stanowi kompendium wiedzy o ocenie pracy nauczyciela od 1 września 2018 r. Dokonano omówienia poszczególnych etapów postępowania czy skutków ustalenia oceny, a także procedurę i szczegółowe zasady opracowywania i wprowadzania wewnątrzszkolnego regulaminu oceny pracy nauczyciela określającego wskaźniki oceny pracy dopasowane do kryteriów oceny ustalonych przez MEN.

Złóż zamówienie

 

Youtube w edukacji strategie nadawczeMaciejak, Katarzyna. Youtube w edukacji : strategie nadawcze wideoblogerów. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Univesritas, copyright © 2018.

Możliwości warsztatowe oraz znakomite rozeznanie co do istoty mediów społecznościowych pozwoliły Autorce na przygotowanie rozprawy nowatorskiej i wartościowej poznawczo, [która jest] ważnym punktem odniesienia w badaniach nad mediami społecznościowymi i działalnością popularnonaukową w ogóle.
Z recenzji dr hab. prof. UMCS Danuty Kępy-Figury

Złoż zamówienie

 

 

Pozytywna dyscyplina w klasieNelsen, Jane, Lott, Lynn, Glenn, Stephen. Pozytywna dyscyplina w klasie : jak rozwijać wzajemny szacunek, współpracę i odpowiedzialność w szkole. Tł. Artur Milik. Milanówek : Pozytywna Rodzina, 2017.

Ta książka sprzedała się w ponad 2 milionach egzemplarzy na cały świecie.
Wyobraź sobie, że już nie musisz kontrolować zachowania dzieci, a zamiast tego po prostu uczysz. Nie musisz mierzyć się z dziećmi w apatycznej konfrontacji, a zamiast tego odczuwasz motywującą satysfakcję z pracy z zaangażowaną klasą.
W książce tej znajdzie wiedzę, umiejętności i informacje, które pomogą Ci:
- Budować w klasie klimat, który wzmocni naukę dzieci
- Zastąpić system kar i nagród, skutecznym wsparciem
- Zaszczepiać w uczniach ważne umiejętności społeczne i pozytywne zachowania
- Prowadzić systematyczne spotkania klasowe, budujące u dzieci odpowiedzialność

Złóż zamówienie

Terapia pedagogiczna scenariusze zajęćRadwańska, Anna. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć : poradnik dla terapeuty i nauczyciela. Warszawa : Difin, 2018.

Książkę napisana została z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Można w niej znaleźć programy rewalidacji, które pomogą w codziennych obowiązkach oraz scenariusze zajęć z opracowanymi kartami pracy gotowymi do wykorzystania podczas terapii z podziałem na zaburzone funkcje: wzrokową, słuchowo-językową, koordynację wzrokowo-ruchową oraz dla uczniów z innymi zaburzeniami m.in. zespół Aspergera, zespół Downa, afazja, autyzm, upośledzenie w stopniu lekkim, z niedosłuchem.

Złóż zamówienie

 

 

Ojcostwo w perspektywie pokoleniowejSosnowski, Tomasz. Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej : studium socjopedagogiczne. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018.

Dr Tomasz Sosnowski wybrał bardzo trudną strategię badań dla realizacji swoich celów badawczych. Wartość poznawcza materiału biograficznego, bo ten dominuje w dużej mierze w procesie badawczym, zależy m.in. od sztuki budowania relacji werbalnej z badanym, z interlokutorem. Jest dla doświadczonego badacza kryterium, wedle którego można wnosić o wartości poznawczej uzyskanego materiału. Tym kryterium jest możliwość budowania wniosków, podsumowania, konkluzji na podstawie uzyskanego materiału.[...]

Złóż zamówienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu