logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Styczeń 2020

byc nie zwyklym wychowawca scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniow klas starszych szkoly podstawowej oraz ponadpodstawowej w iext54634758Konarzewska, Anna. Być (nie)zwykłym wychowawcą : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej oraz szkól ponadpodstawowych. Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2019.

Prezentowana publikacja to zbiór scenariuszy na lekcję wychowawczą, odpowiadającą oczekiwaniom współczesnej młodzieży. Poruszane są tutaj zagadnienia bardzo ważne, a jednocześnie trudne: bliższe poznanie uczniów, nawiązanie z nimi więzi i zbudowanie relacji pozwalającej na rozmowę na każdy temat.

Złóż zamówienie

 

Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji okl 150dpi 1Grażyna Krasowicz-Kupis [i in.]. Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji : standardy dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.

Niniejsza publikacja wpisuje się w […] nurt działań skupionych wokół profesjonalizacji zawodu psychologa. Zasadniczym celem powstania tej książki jest zaprezentowanie psychologom zatrudnionym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz dyrektorom tychże ośrodków dokumentu Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach wraz z komentarzami, które w założeniu mają ułatwić zgodne z intencją autorów rozumienie samej treści standardów, a także stanowią wskazówki na temat sposobów ich zastosowania w praktyce.

Złóż zamówienie

Edukacja osób zdolnychEdukacja osób zdolnych. Red. Eugeniusz Piotrowski, Maria Porzucek-Miśkiewicz. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019.

W monografii przedstawiono problematykę teoretycznych oraz praktycznych aspektów edukacji osób zdolnych. Książka stanowi przestrzeń poszukiwań badawczych, ukazuje uwarunkowania szkolnego i pozaszkolnego funkcjonowania jednostek zdolnych oraz wybrane koncepcje pracy z uczniem zdolnym w kraju i za granicą. Jest zaproszeniem do dialogu o rozpoznawaniu i wyzwalaniu indywidualnych możliwości, aktywności oraz uwzględnianiu oczekiwań uzdolnionych dzieci i młodzieży. W publikacji oddano obraz środowiska, w jakim funkcjonują uczniowie wyróżniający się pod względem zdolności intelektualnych, wskazując jednocześnie na pilną potrzebę działań na rzecz rozwoju uzdolnionych na wszystkich etapach kształcenia.

Złóż zamówienie

fototerapia fotografia w pracy nauczyciela pedagoga i terapeuty w iext54321198Czajkowska, Agata. Fototerapia : fotografia w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

Publikacja dotyczy zastosowania fotografii w pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty, czyli fototerapii – podejścia coraz częściej współcześnie wykorzystywanego w terapii oraz w obszarze coachingu i rozwoju osobistego. Fototerapię autorka traktuje jako zbiór powiązanych ze sobą technik, a nie sztywnej procedury terapeutycznej, dzięki temu może być wykorzystywana przez różnorodnych specjalistów przygotowanych do pracy w charakterze doradcy czy terapeuty. Techniki fototerapii oparte są na osobistych i rodzinnych fotografiach oraz na zdjęciach pochodzących z innych źródeł: przywoływane przez nie uczucia, wspomnienia i skojarzenia są wykorzystywane jako katalizatory komunikacji terapeutycznej, procesu zmiany terapeutycznej czy rozwoju osobistego. W aneksie czytelnik znajdzie scenariusze ćwiczeń skonstruowanych według zagadnień omówionych w części teoretycznej.

Złóż zamówienie

nauczyciele o szansach iIwona Chrzanowska. Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019.

"O ile wiek XX zapoczątkował ruch Nowego Wychowania koncentrujący uwagę pedagogów i społeczeństwa na konieczności odejścia od tradycyjnej szkoły, o tyle wiek XXI uwrażliwia społeczeństwa na problemy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. To kolejny etap humanizacji procesu kształcenia (...)".

Z recenzji prof. dr hab. Bogusław Śliwerski dr h.c. Multi

Złóż zamówienie

 

poznajemy uczucia poznawczo behawioralna terapia leku dla osob z zespolem aspergera w iext55860316Attwood, Tony. Poznajemy uczucia : poznawczo-behawioralna terapia lęku dla osób z zespołem Aspergera. Tł. Juliusz Okuniewski. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.

Program Poznajemy uczucia opiera się na terapii poznawczo-behawioralnej i w sposób skuteczny, uporządkowany i ciekawy pomaga osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w poznawczym opanowywaniu emocji. Każde dziecko, które bierze w nim udział, otrzymuje podręcznik przeznaczony do realizacji sześciu dwugodzinnych sesji, zawierający ćwiczenia oraz przydatne informacje. Program jest przeznaczony przede wszystkim do pracy w małych grupach (2–5 uczestników). Można go jednak z łatwością zaadaptować do pracy z jednym dzieckiem lub do potrzeb młodzieży i dorosłych. Niniejszy tom zawiera materiały do przeprowadzenia interwencji nastawionej na zaburzenia lękowe u dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym lub całościowym zaburzeniem rozwoju niezdiagnozowanym inaczej. Program może być realizowany przez psychologów, lecz także nauczycieli, logopedów, terapeutów lub rodziców bez przeszkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej.

Złóż zamówienie

poznajemy uczucia poznawczo behawioralna terapia zlosci dla osob z zespolem aspergera w iext55850553Attwood, Tony. Poznajemy uczucia : poznawczo-behawioralna terapia złości dla osób z zespołem Aspergera. Tł. Juliusz Okuniewski. Gdańsk : Harmonia Uniwersalis, 2019.

Program jest przeznaczony przede wszystkim do pracy w małych grupach (2–5 uczestników). Można go jednak z łatwością zaadaptować do pracy z jednym dzieckiem lub do potrzeb młodzieży i dorosłych. Niniejszy tom zawiera materiały do przeprowadzenia interwencji nastawionej na problemy z radzeniem sobie z uczuciem złości u dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym lub całościowym zaburzeniem rozwoju niezdiagnozowanym inaczej. Program może być realizowany przez psychologów, lecz także nauczycieli, logopedów, terapeutów lub rodziców bez przeszkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej.

Złóż zamówienie

techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu edukacji i terapii scenariusze pracy z dziecmi i mlodzieza w iext54764017Dobińska, Gabriela, Cieślikowska-Ryczko, Angelika. Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu edukacji i terapii : scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

Książka składa się z dwóch podstawowych części: teoretycznej oraz praktycznej. Pierwsza zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych ze stresem (etiologią, typologią, skutkami chronicznego stresu) oraz relaksem (procesem relaksacji, walorami wynikającymi z regularnego odprężania się). Zaproponowany wstęp teoretyczny ma wzbogacić profesjonalną wiedzę pedagogów oraz – z drugiej strony – umożliwić rodzicom poznanie i zrozumienie specyfiki omawianych zagadnień. Druga, praktyczna część to zbiór konspektów zajęć, które można zrealizować m.in. w szkołach, przedszkolach, świetlicach, placówkach resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, a także w indywidualnej pracy w domu.

Złóż zamówienie

wysoko wrazliwe dziecko jak je zrozumiec i pomoc mu zyc w przytlaczajacym swiecie w iext54756278Aron, Elaine. Wysoko wrażliwe dziecko : jak je zrozumieć i pomóc mu żyć w przytłaczającym świecie? Tł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.

Wysoko wrażliwe dzieci stanowią od piętnastu do dwudziestu procent wszystkich dzieci. Urodziły się z bardzo czułym i szybko reagującym układem nerwowym, co niesie za sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Takie dzieci cechują się kreatywnością, intuicją, zaskakującą mądrością i empatią, ale jednocześnie niezwykle łatwo je przytłoczyć nadmiarem bodźców, nagłymi zmianami, krytyką bądź nieszczęściami innych.
W zależności od temperamentu niektóre wysoko wrażliwe dzieci są aktywne, emocjonalne i wymagające, inne zaś są spokojne i skryte oraz nie sprawiają większych problemów wychowawczych. Wszystkie jednak muszą być wychowywane ze zrozumieniem, aby mogły poznać swoją wyjątkowość i nauczyć się czerpać z niej korzyści w dorosłym życiu. Niestety błędy wychowawcze dorosłych – wynikające z niezrozumienia i niewiedzy – łatwo mogą doprowadzić do wielu poważnych i negatywnych skutków, z którymi dziecku będzie niezwykle trudno sobie poradzić. Z takimi sytuacjami bardzo często spotykała się w swojej pracy Elaine Aron i dlatego – jako wybitna specjalistka i pionierka tej dziedziny – napisała praktyczny poradnik, który pomoże rodzicom, nauczycielom i opiekunom: zrozumieć wysoko wrażliwe dziecko i jego potrzeby; poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z wychowywaniem takiego dziecka; wprowadzić w życie cztery podstawowe zasady mądrego i skutecznego rodzicielstwa; pomóc wysoko wrażliwemu dziecku funkcjonować w mało wrażliwym, a bardzo przytłaczającym świecie; zadbać o to, by nauka i kontakty z rówieśnikami sprawiały dziecku radość, a nie stanowiły źródło stresu; przystosować dziecko do zmian i radzenia sobie z nadmiernym pobudzeniem; uświadomić dziecku, że wysoka wrażliwość jest darem, a nie ograniczeniem; wychować dziecko na szczęśliwego, zdrowego i silnego – wysoko wrażliwego – dorosłego.

Złóż zamówienie

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat